یکشنبه , ۶ اسفند ۱۳۹۶
  • ما کی هستیم ۲۰

    ما کی هستیم( ۲۰ ) دوستدار دشمنان خود نوشتۀ: ح.گ درک این مقوله بدون هدایت ...

    بیشتر بخوانید »
  • ما کی هستیم ۱۸

  • ما کی هستیم ۱۸

نوشته‌های تازه

چه دینی افیون توده ها بوده و خواهد بود؟

چه دینی افیون توده هاست ؟! چرا باید کارل مارکس این ادعا را میکرد؟ نوشته: ح.گ                                                             از فجایع بزرگ عصر دیروز ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۱۵

کتاب پیدایش فصل ۱۵ ایات ۱- ۲۰ تهیه و تنظیم: ح.گ این فصل بلافاصله با این جمله آغاز میگردد:” بعد از این.” شما باید از خودتان بپرسید، بعد از چه؟ سپس باید برای پاسخ خود به چند ایۀ قبلی آن مراجعه کنید. در ایات ۲۲ تا ۲۴ فصل ۱۴ خواندیم ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۰

ما کی هستیم( ۲۰ ) دوستدار دشمنان خود نوشتۀ: ح.گ درک این مقوله بدون هدایت روح مقدس خدا برای هیچ انسانی قابل درک و هضم نیست، از جمله ما ایمانداران مسیحی. باید مکاشفۀ روحانی، بواسطۀ کلام مقدس خدا و کار زنده شدن توسط تولد تازه در روح مقدس خدا برای ...

بیشتر بخوانید »