دوشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نوشته‌های تازه

سر و راز بزرگ خدا چه بود؟

سّر و راز بزرگ خدا چه بود؟ نگاهی به مکاشفۀ خدا به پولس رسول در عیان کردن سر بزرگ خود برای دنیا نوشتۀ : ح گ مقدمه بارها از من پرسیده اند که چرا خدا در زمانهای قدیم عیسای مسیح را بدنیا نفرستاد؟ چرا خدا در زمانهای قدیم انسانها را ...

بیشتر بخوانید »

خاری در جسم، دیدن آنسوی دردها و بیماریها و مصیبتهای زمینی یک مسیحی

خاری در جسم دیدن آنسوی دردها، بیماریها و مصیبت‏های زمینی یک مسیحی نوشتۀ: ح.گ اجازه بدهید تا با این سوال این مقاله را شروع کنم. سوالی که میدانم در شما و در خیلی از ایمانداران مسیحی جنجال ایجاد خواهد کرد! سوالی که بنظر میرسد پاسخ درست به آن نه سوراخ ...

بیشتر بخوانید »

از زبان شمعون ماهیگیر

از زبان شمعون ماهیگیر بنیان و اساس ایمان مسیحی ما که باید بر آن استوار ماند. نوشتۀ:ح.گ در حوالی سالهای ۶۴ بعد از میلاد مسیح، پطرس رسول، شمعون پسر یونی، ماهیگیری اهل جلیل ناصره، یکی از اولین شاگردان عیسای مسیح، که گویی اکنون در روم بسر میبرد( اول پطرس ۵: ...

بیشتر بخوانید »