شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷
خانه / کتاب مقدس / امثال در کتاب مقدس / مثال دو بنا و دو ساختمان

مثال دو بنا و دو ساختمان

مثال دو سازنده و دو ساختمان
متی ۷: ۲۴- ۲۷
لوقا ۶: ۴۶- ۴۹

نوشتۀ: ح.گ

ما این مثال را در هر دو انجیل در پایان موعظۀ طولانی عیسای مسیح بر بالای کوهی که برای شاگردان خود کرده بود، میخوانیم. اهمیت این مثال بدون درک و شناخت اهمیت موعظۀ بالای کوه عیسای مسیح برای ما قابل درک نیست. عیسای مسیح به مدت طولانی در خصوص، ماهیت ملکوت آسمانی خدا، در بارۀ شخصیت آنانی که در این ملکوت ساکن خواهند شد سخن گفته بود. قدرت سخنان او در این موعظۀ بلند او تنها زمانی برای خوانندۀ قرن حاضر تاحدودی مشخص میشود که در پایان تمام سخنان خود در این موعظه، در انجیل متی چنین میخوانیم:” و چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم میداد و نه مثل کاتبان.”( متی ۷: ۲۸- ۲۹ ) تاثیر موعظۀ بالای کوه عیسای مسیح آنقدر بر شنوندگان او عظیم بود که او را ” صاحب قدرت ” تشبیه کردند نه مانند ” کاتبان”. به یاد داشته باشید، کاتبان، نویسندگان و تنظیم کنندگان کتب مقدسه بودند، آنها کلام را به خوبی میدانستند. آنها نیز مردم را تعلیم میدادند، اما تعلیم آنان، ” قدرت ” نداشت. عبارت ” صاحب قدرت ” در انجیل متی، در واقع لقبی بود که به امپراطور روم میدادند. از دید مردم و فرهنگ روم، سخن امپراطور روم مانند سخن خدایان بود. کلام او به زمین نمیافتاد. کلام او اجرا میشد. وقتی مردم تمام موعظۀ عیسای مسیح را گوش کردند، سخنان او را پر قدرت و مقتدر دانستند. متی نویسندۀ انجیل سعی کرده است تا بارها از این عبارت در انجیل خود استفاده کند تا قدرت آسمانی پسر خدا را بر قدرت زمینی پادشاهان زمینی مقایسه کند. تا مردم درک کنند که اقتدار پسر خدا ورای قدرت زمینی پادشاهان است.
همانطور که نوشتم، در پایان موعظۀ سر کوه عیسای مسیح هستیم. او با اقتدار مردم را تعلیم داده است. سخنان فراوانی را در خصوص ملکوت آسمانی و شخصیت ساکنین آن و نحوۀ زیستن در آن را بیان کرده است. سپس درست در پایان تمام این سخنان خود، مثالی را برای آنان میاورد:
۲۴” پس هر که سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آورد، او را به مردی دانا تشبیه میکنم که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد. ۲۵و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود. ۲۶و هر که این سخنان مرا شنیده، به آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانۀ خود را بر ریگ بنا نهاد. ۲۷و باران باریده، سیلابها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود.”( متی ۷: ۲۴- ۲۷ از انجیل به ترجمۀ قدیم)
بی شک مثال عیسای مسیح در قبال این دو سازندۀ ساختمان برای شنوندگان او بسیار ملموس بود. کمااینکه برای ما نیز. شاید شما هم به خاطر داشته باشید که ما چطوری در ایران خانه میساختیم. کمی با دنیای غرب فرق میکند! اینجا تقریبا همه چیز یک شبه بالا میرود، آنجا پنجاه سال به عمر یکنفر اضافه میشود اگر بخواهد یک ساختمان را بالا ببرد! از زمین آن گرفته تا کندن پی آن و دیوارها و آجر و اسکلت بندی آن و غیره…هر چند در این زمان حاضر در شهرهای بزرگ نحوۀ ساختن خانه‏ها عوض شده است اما در روستاها و شهرهای کوچک هنوز سنت قدیمی تکرار میشود.
آنچه عیسای مسیح در مثال خود میاورد، دقیقا همان شیوه‏ایست که ما ایرانیها یا شرقی‏ها خانه‏های خودمان را قدیم‏ها میساختیم. به یاد دارم روزهایی را که در تابستان در شهر خودمان کار میکردم. یکی از کارهایی که بیشتر اوقات در شهر ما پیدا میشد پی ‏کنی بود. پی کندن برای ساختمانها. یعنی چه؟ قبل از هر کاری در ساختن خانه، چاله‏هایی عمیق و کانال‏وار، به اندازۀ یک یا دو متر در مسیر دیوارهای خانه می‏کندیم و پایین میرفتیم. سپس ته این کانال را آب میانداختیم تا تمامی زمین شل که خاک نرم دارد فرو بنشیند. وقتی سطح زیرین کانال یک دست میشد کف این کانال‏ها را با سنگهای ضمخت و تقریبا بزرگ میپوشاندیم. سپس روی این سنگها، خاک و آهک را روی آن میریختیم در حالی که آب را نیز به آنها اضافه میکردیم تا مانند گل شده و عمق کانال را اینگونه تا سطح فوقانی آن پر میکردیم. وقتی تمام کانال‏ها را اینگونه از این مواد پر میکردیم، چندین روز آن را به حال خود میگذاشتیم تا ترکیب، خاک و آهک و آب کار خودش را بکند. نهایتا پس از چندین روز، تمام مسیر کانال کنده شده، سفت و محکم مانند تخته سنگی میشد. روی این دیوار ساختمان بنا میشد.
این تصویر ساختن یک ساختمان برای مردم اسرائیل کاملا آشنا بود چه بسا بارها آن را دیده بودند یا خودشان آن را انجام داده بودند؛ و عیسای مسیح از همین تصویر آشنا برای پیام خود استفاده میکند.
همانطور که در آغاز قید کردم، در پایان سخنان طولانی عیسای مسیح معروف به موعظۀ سر کوه، عیسای مسیح مثال مذکور را میاورد. و در این مثال هدف عیسای مسیح این است که کاملا قلب و فکر و جان شنوندگان خود را با آن تسخیر کند. مردم اسرائیل هر روز پای سخنان کاتبان و فریسیان بودند. آنها کلام را میدانستند. تقریبا تا حدودی آن را حفظ بودند. اگر عیسای مسیح سخنان طولانی خودش را همینطور به پایان میرساند، به نظر میرسید که او نیز مانند معلمان دیگر کتاب مقدس فقط از روی آیات و کتب تعلیم داده است، اما او مانند آنان نبود. اقتدار او در بیان و تشریح کلام هرگز با آنان قابل قیاس نبود. پس برای اینکه در پایان سخنان طولانی خود، یک پیام کلی به همۀ شنوندگان خود در خصوص آنچه شنیدند بدهد مثال مذکور را برای آنان میاورد.
در این مثال عیسای مسیح رو به همه و هر که سخنان او را شنیده است میکند. این یک طیف وسیعی را از شنوندگان سخنان او را به ما میدهد. ” هر که ” ، میتواند هر کسی باشد. سپس از این طیف ” هر که” یک نفر را مثال میزند بعنوان نمایندۀ هر گروه. آنگاه آنانی که سخنان او را شنیده‏اند را به دو گروه تقسیم میکند. آیات ۲۴ و ۲۵ گروه اول و آیات ۲۶ و ۲۷ گروه دوم هستند:

آیات ۲۴- ۲۵: گروه اول: سازندگان دانا آیات ۲۶- ۲۷: گروه دوم: سازندگان نادان
۱-  سخنان مسیح را شنیدند. ۱-  -سخنان مسیح را شنیدند.
۲-  آنها را بجا آوردند. ۲-آنها را بجا نیاوردند.
۳-  خانه‏ایی بنا کردند. ۳-خانه‏ایی بنا کردند.
۴-  بر سنگ بنا کردند. ۴-بر ریگ بنا کردند.
۵-  باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزید. ۵-باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزید.
۶-  بدان خانه زور آور شد. ۶-بدان خانه زور آور شد.
۷-  خراب نگردید. ۷-خراب گردید و خرابی آن عظیم بود.

پیام مرکزی این مثال
پیام مرکزی این مثال که عیسای خداوند برای مطرح کردن آن این مثال را برای شنوندگان خود آورده است در همان آیات ۲۴ و ۲۶ نهفته است:” پس هر که سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آورد.” و” پس هر که سخنان مرا شنیده به آنها عمل نکرد.” عیسای مسیح نه تنها گوشهایی میخواست که سخنان او را بشنوند، بلکه قلبها و افکاری را نیز میخواست که آنچه شنیده است را به جا آورند. زیرا نتیجۀ گهربار و آسمانی سخنان مسیح، سخنانی که مانند صخره و سنگهایی استوار و محکم بودند، فقط و فقط در انجام و عمل کردن به آن سخنان خودش را نشان میداد. تنها زمانی که شنوندگان سخنان او، اگر به آنها عمل میکردند، در طوفانها و سیلابها و ویرانی‏های زندگی که برای هر انسانی وارد خواهد شد، نیک یا ناعادل، تنها در آن زمان بود که تفاوت سخنان و تعالیم مسیح در قیاس با سخنان تکراری و بی محتوای رهبران دینی و کاتبان و فریسیان خود را نشان میداد؛ جز این خانۀ ایمان آنها بر ریگ بنا میشد.
در جایی در انجیل یوحنا، درست در شب آخر وقتی عیسای مسیح با شاگردانش آخرین شام خود را با آنها میخورد. رو به شاگردان خود که بر سر قدرت و برتری یافتن بر دیگری رقابت میکردند کرد و فرمود:” آمین آمین به شما میگویم غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستندۀ خود.” ( ۱۳: ۱۶ ) جه بسا این تعلیم را شاگردان مسیح بارها از دهان دیگر رهبران و معلمان دینی شنیده بودند. شنیده بودند و بس. اما عیسای مسیح بلافاصله جمله‏ایی تازه به آن اضافه میکند:” هر گاه این را دانستید خوشابحال شما اگر آن را به عمل آورید.”( آیۀ ۱۷) درک کردن آیۀ ۱۶ یک بخش است، اما عمل کردن به آن بر طبق ایۀ ۱۷ بخش نهایی و غایت آن. بدون ایۀ ۱۷ آیۀ ۱۶ فقط حرفی زیباست، تنها زمانی قوت و قدرت و اقتدار خودش را بروز میدهد که من به آن عمل کنم.
در جایی دیگر که مادر و برادران او به دنبال او آمده بودند تا او را با خود ببرند. رو به مردم میکند و میفرماید:” مادر و برادران من اینانند که کلام خدا را شنیده آن را بجا میاورند.”( لوقا ۸: ۲۱ ) در این سخنان مسیح اهمیت اساسی و بنیادین عمل کردن به سخنان مسیح خودش را به ما نشان میدهد. ” هر که ” در هر گوشه‏ایی از دنیا، با هر نژاد و هر رنگی، اگر سخنان مسیح را بشنود و به آن عمل کند او ” مادر و برادران ” عیسای خداوند خوانده میشود! چه موهبت آسمانی عظیمی!
خوشابحالان موعظۀ سر کوه عیسای مسیح هرگز خوشابحال ما نخواهد شد مادامی که به آنها عمل نکنیم. بعنوان مثال:” خوشابحال صلح کنندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.”( ۵: ۹ ) من اگر صلح کننده نباشم، مدام در پی جنگجویی و جدال و مرافه با شرق و غرب و در و دیوار و موش و گربه و زمین و زمان باشم، آیا باز هم پسران یا فرزندان خدا خوانده خواهم شد؟!
سخنان مسیح به خودی خود صخره‏‏ایی استوار است. زیرا مسیح آن صخرۀ استوار هستی است. و من که سازندۀ ایمان خود هستم، آیا به این سخنان مسیح عمل میکنم. زیرا ماهیت این صخره بودن سخنان مسیح باید خودش را در طوفانها و سیلابها و آتشهای زندگی خودش را نشان بدهد. و این زمانی خودش را نشان میدهد که من به سخنان او عمل کرده باشم. جز این خانۀ ایمان من بر ریگ بنا شده است، سنگهای ریز، خرد و نااستوار.
نگاهی دیگر به سه بخش طولانی ۵ و ۶ و۷ انجیل متی که معروف به موعظۀ سر کوه عیسای مسیح است بیاندازید. بشنوید مردم در پایان سخنان او چه اعترافی کردند که او با اقتدار تعلیم میدهد. یعنی سخنان خود را با قوت بیان میکند، فقط روضه نمیخواند!! او سخنان را میگوید تا فقط یک چیز اتفاق بیافتد: شنوندگان سخنان او، به آنها عمل کنند؛ همین و بس.
یعقوب در رسالۀ خود چه زیبا نوشته است:” لکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه مینگرد، زیرا خود را نگریست و رفت و فورا فراموش کرد که چطور شخصی بود.”( ۱: ۲۲- ۲۴ )
بجا آوردن و عمل کردن به سخنان مسیح، بجا آوردن و عمل کردن به ارادۀ الهی خداوند است. روزی که این را فهمیدیم، روزی است که ارزش گهربار و ماهیت صخره وار بودن سخنان عیسای مسیح را تشخیص خواهیم داد. زیرا بخاطر داشته باشیم، طوفانها و سیلابها و بارانهای ویرانگر بر هر خانه‏ایی خواهد ریخت، همه از آتش عبور خواهند کرد، سوال این است که کدامیک سوخته نخواهد شد و کدامیک ویران نخواهد گردید و استوار خواهد ایستاد؟
ما میدانیم که عمل کردن به سخنان مسیح بسیار دشوار است، به همین دلیل بود که بسیاری از شاگردان و پیروانش او را ترک کردند. اما خدا را شکر که امروز ما روح القدس عزیز را بعنوان یاری و پشتیبانی دائمی در خود ساکن داریم. و کار روح القدس همین است. قوت دادن به ما، تا شنیده‏ها را عمل کنیم. نه با قوت خود و نه با تلاش خود، بلکه با فیض خداوند ما توسط روح القدس عزیز این بجا آوردن و این عمل کردن میسر خواهد شد. مسیحیت راستین تنها زمانی تفاوت خودش را با تمامی مذاهب و آیینهای رنگارنگ و فریبندۀ دنیا خودش را نشان میدهد، عیسای مسیح تنها زمانی میتواند بواسطۀ زیستن ما و شهادت ما در بین بیگانگان جلال یابد و نام او برافراشته شود و گرسنگان و تشنگان و گمشدگان را نزد خود بیاورد که ما، مسیحیان، از خودم گرفته تا شما و هر کس، به سخنان مسیح عمل کنیم.

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

از برگزیدگی تا به جلال

از برگزیدگی تا جلال نوشتۀ: ح.گ من و شما بارها و بارها ازعبارت نجات سخن ...