یکشنبه , ۲ مهر ۱۳۹۶
خانه / ادبیات مسیحی / مناسبت‌های گوناگون

مناسبت‌های گوناگون

اخرین سخنان قبل از مرگ

آخرین سخنان قبل از مرگ ( نگاهی به نامۀ پولس رسول به تیموتائوس . رسالۀ دوم باب ۴ آیات ۵- ۸ ) نوشتۀ : ح گ آخرین جملات و آخرین گفتۀ کسانی که در حال مرگ هستند، گویا مانند دانه های الماسی برای بازمانده ها می ماند. هرگز به یاد ...

بیشتر بخوانید »

شخصیت غریب عیسای مسیح در میان فرهنگ ما

غریب و عجیب نگاهی کوتاه به شخصیت غریب عیسای مسیح در فرهنگ ایرانی نوشتۀ : ح گ وقتی همسایۀ غریبی به محل می آمد مادرم کاسۀ آشی،سبزی خوردنی،نان داغی به من میداد تا ببرم به آنها بدهم و تاکید کنم که ما فلان همسایه هستیم که فلان جا می نشینیم.روز ...

بیشتر بخوانید »

ترس مقدس از خدا

ترس مقدس از خدا نوشتۀ: ح.گ مقاله ایی در چند قسمت ” بلکه به شما نشان میدهم که از که باید ترسید از او بترسید که بعد از کشتن قدرت دارد که به جهنم بیفکند بلی به شما میگویم از او بترسید.”(لوقا ۱۲:۵) ” پس ای عزیزان چون این وعده ...

بیشتر بخوانید »

بوسۀ خیانت

بوسۀ خیانت نوشتۀ: ح.گ. ” و سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمعی آمدند و یکی از آن دوازده که یهودا نام داشت بر دیگران سبقت جسته نزد عیسی آمد تا او را ببوسد. و عیسی بدو گفت ای یهودا آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی.”( انجیل ...

بیشتر بخوانید »

دیوار جدایی من و خدا، پردۀ جدایی من و تو

پردۀ جدایی ما و خدا دیوار جدایی من و تو نوشتۀ: ح.گ برادری داشتم که از من خیلی بزرگتر بود. دومی در بین چهار برادر و دو خواهرم. آن موقعها همه چیز این برادرم برای من عجیب بود. ترسناک بود. من و برادر کوچکترم از او خیلی حساب میبردیم. یک ...

بیشتر بخوانید »

چرا درد میکشیم؟

چرا درد میکشم؟ نگاهی به دردهای یک مسیحی نوشتۀ: ح.گ ” ایلی ایلی لما سبقتنی! یعنی الهی الهی چرا مرا واگذارده‏ایی؟”( مرقس ۱۵: ۳۴) کمی به این فعل دقت کنید: واگذارده‏ایی. یعنی کلا مرا فراموش کرده‏ایی. یعنی نمیدانی من اینجا هستم. آنهایی که این فریاد را شنیدند، شاهد آخرین صدایی ...

بیشتر بخوانید »

پاسخی به فساد دنیا و دل شریر انسان

پاسخی به فساد کشندۀ دنیا و انسانی که در آن بسر میبرد! Dr. Adam H.K PHD,. ترجمۀ: ح.گ در آستانۀ سال جدید مسیحی دنیای ما در یک هرج و مرج است. راه حل برای شرارت این دنیای ما چیست؟ انجیل عیسای مسیح است. مهمترین چالش پیش روی انسان هرج و ...

بیشتر بخوانید »

چه چیزی در نگاه تست؟

چه چیزی در نگاه تست؟ نوشتۀ : ح گ عیسای خداوند می فرماید:” چراغ بدن چشم است پس هر گاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بُوَد. اما اگر چشم تو فاسد است تمام جسدت تاریک می باشد پس اگر نوری که در تست ظلمت باشد چه ظلمت عظیمی است.” ...

بیشتر بخوانید »