جمعه , ۲۹ دی ۱۳۹۶
خانه / ادبیات مسیحی (صفحه 4)

ادبیات مسیحی

عیسای مسیح به زبان (شمعون پسر یونا ملقب به پطرس رسول ) شاگرد عیسای مسیح

Αρχηγος عیسای مسیحِ ما نگاهی به اعمال رسولان ۳: ۱۵ بعضی اوقات شما قصد دارید یک ظرف مشخصی را پُر کنید، این ظرف یک قابلیت و ظرفیت خاصی دارد، مسلما بیشتر از حجم خود را در خود نمیپذیرد و شما میمانید که هنوز خیلی مواد مانده وظرف شما جایی ندارد، ...

بیشتر بخوانید »

غریبه در دنیا، اشنا در خدا

نا آشنا در دنیا، آشنا در خدا نوشتۀ: ح گ وقتی شیطان در باغ عدن از فیض بیکرانی که خدا به انسان در داشتن میل آزاد داده بود استفاده کرده و او را وسوسه نمود و انسان تن به خواستۀ خود داد و فرمان خدا را نااطاعتی نمود و گناه ...

بیشتر بخوانید »

یونس نبی، و آنچه که گفته نشده است!

یونس نبی، و انچه که گفته نشده است! نوشتۀ: ح.گ مقدمه در کتاب خروج به روایت موسی در فصل ۳۴ خداوند اینگونه خود را به موسی معرفی مینماید: ” و خداوند پیش روی وی عبور کرده ندا در داد که یهوه یهوه خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و ...

بیشتر بخوانید »

حکمت فریاد میزند!

حکمت فریاد میزند! نوشتۀ: ح.گ در کتاب امثال سلیمان باب هشتم چنین میخوانیم، ” آیا حکمت ندا نمیکند، و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید به سر مکانهای بلند بکنارۀ راه؟ در میان طریقها میایستد. به جانب دروازه ها بدهنۀ شهر؟ نزد مدخل دروازه ها صدا میزند. که شما ...

بیشتر بخوانید »

” ترا فراموش نخواهم نمود.” نوشتۀ : ح گ کی بود آخرین باری که خدا را در بطن دشواری‏ها و دردهای خود، درست زمانی که تصور میکردید که تنها هستید و کسی را ندارید که سر خودتان را بر شانه‏اش بگذارید، فراموش کردید؟کی بود که تمامی آغوش گرم او، صدای ...

بیشتر بخوانید »

ترس مقدس از خدا

ترس مقدس از خدا نوشتۀ: ح.گ مقاله ایی در چند قسمت ” بلکه به شما نشان میدهم که از که باید ترسید از او بترسید که بعد از کشتن قدرت دارد که به جهنم بیفکند بلی به شما میگویم از او بترسید.”(لوقا ۱۲:۵) ” پس ای عزیزان چون این وعده ...

بیشتر بخوانید »

بسپار به دیگری

بسپار به دیگری! آنچه به آن خوانده شده ایم! نوشتۀ: ح.گ همۀ ما ماجرای نبرد داود نبی را با جلیات غول فلسطینی میدانیم. چه بسا بارها در موعظه های گوناگون از آن شنیده‏ایم. نبرد آن روز داود که چوپان جوانی بیش نبود در تاریخ اسرائیل بعنوان یک پیروزی عظیم حتی ...

بیشتر بخوانید »

بوسۀ خیانت

بوسۀ خیانت نوشتۀ: ح.گ. ” و سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه جمعی آمدند و یکی از آن دوازده که یهودا نام داشت بر دیگران سبقت جسته نزد عیسی آمد تا او را ببوسد. و عیسی بدو گفت ای یهودا آیا به بوسه پسر انسان را تسلیم میکنی.”( انجیل ...

بیشتر بخوانید »

دیوار جدایی من و خدا، پردۀ جدایی من و تو

پردۀ جدایی ما و خدا دیوار جدایی من و تو نوشتۀ: ح.گ برادری داشتم که از من خیلی بزرگتر بود. دومی در بین چهار برادر و دو خواهرم. آن موقعها همه چیز این برادرم برای من عجیب بود. ترسناک بود. من و برادر کوچکترم از او خیلی حساب میبردیم. یک ...

بیشتر بخوانید »

انسان و حیوان

انسان و حیوان؛ و مرز بین این دو نوشتۀ : ح گ مقدمه هنوز برای من این سوال باقی مانده است که خدا مرز بین انسان و حیوان را تا به چه اندازه طولانی و تا چه پهنایی در نظر گرفت زمانی که هر دوی آن را در یک روز ...

بیشتر بخوانید »