چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / ادبیات مسیحی (صفحه 5)

ادبیات مسیحی

دره غیرقابل عبور. افسسیان فصل ۲ ایات ۱ تا ۱۰. بخش اول

دره غیرقابل عبور! نگاهی به افسسیان ۲: ۱-۱۰ نوشته: ح.گ بخش اول “ ۱و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. ۲ که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دوره اینجهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۱۴

ما کی هستیم ۱۴ ما کاهنان خدا هستیم و عیسای مسیح کاهن اعظم ماست. کلمۀ ” کاهن ” برای ما فارسی زبانان زیاد آشنا نیست.اما ما همین عبارت را به شیوه ای دیگر در لغات خود استفاده می کنیم.مانند ” ریش سفید ” یا ” مرد خدا ” یا ” ...

بیشتر بخوانید »

بدنبال من بیا؛ در شش بخش. بخش اول.

” بدنبال من بیا ” ۱ از خلقت دنیا تا تولد مسیح ( سفری در شش روز!” یک روز خداوند مثل هزار سال است.” (دوم پطرس ۳ : ۸ ) ) شما به دنبال کی هستید؟ او سه بار به شمعون ماهیگیر و یکبار به برادر او آندریاس گفت. برادران ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح به زبان (شمعون پسر یونا ملقب به پطرس رسول ) شاگرد عیسای مسیح

Αρχηγος عیسای مسیحِ ما نگاهی به اعمال رسولان ۳: ۱۵ بعضی اوقات شما قصد دارید یک ظرف مشخصی را پُر کنید، این ظرف یک قابلیت و ظرفیت خاصی دارد، مسلما بیشتر از حجم خود را در خود نمیپذیرد و شما میمانید که هنوز خیلی مواد مانده وظرف شما جایی ندارد، ...

بیشتر بخوانید »

غریبه در دنیا، اشنا در خدا

نا آشنا در دنیا، آشنا در خدا نوشتۀ: ح گ وقتی شیطان در باغ عدن از فیض بیکرانی که خدا به انسان در داشتن میل آزاد داده بود استفاده کرده و او را وسوسه نمود و انسان تن به خواستۀ خود داد و فرمان خدا را نااطاعتی نمود و گناه ...

بیشتر بخوانید »

یونس نبی، و آنچه که گفته نشده است!

یونس نبی، و انچه که گفته نشده است! نوشتۀ: ح.گ مقدمه در کتاب خروج به روایت موسی در فصل ۳۴ خداوند اینگونه خود را به موسی معرفی مینماید: ” و خداوند پیش روی وی عبور کرده ندا در داد که یهوه یهوه خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و ...

بیشتر بخوانید »

حکمت فریاد میزند!

حکمت فریاد میزند! نوشتۀ: ح.گ در کتاب امثال سلیمان باب هشتم چنین میخوانیم، ” آیا حکمت ندا نمیکند، و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید به سر مکانهای بلند بکنارۀ راه؟ در میان طریقها میایستد. به جانب دروازه ها بدهنۀ شهر؟ نزد مدخل دروازه ها صدا میزند. که شما ...

بیشتر بخوانید »

” ترا فراموش نخواهم نمود.” نوشتۀ : ح گ کی بود آخرین باری که خدا را در بطن دشواری‏ها و دردهای خود، درست زمانی که تصور میکردید که تنها هستید و کسی را ندارید که سر خودتان را بر شانه‏اش بگذارید، فراموش کردید؟کی بود که تمامی آغوش گرم او، صدای ...

بیشتر بخوانید »

ترس مقدس از خدا

ترس مقدس از خدا نوشتۀ: ح.گ مقاله ایی در چند قسمت ” بلکه به شما نشان میدهم که از که باید ترسید از او بترسید که بعد از کشتن قدرت دارد که به جهنم بیفکند بلی به شما میگویم از او بترسید.”(لوقا ۱۲:۵) ” پس ای عزیزان چون این وعده ...

بیشتر بخوانید »

بسپار به دیگری

بسپار به دیگری! آنچه به آن خوانده شده ایم! نوشتۀ: ح.گ همۀ ما ماجرای نبرد داود نبی را با جلیات غول فلسطینی میدانیم. چه بسا بارها در موعظه های گوناگون از آن شنیده‏ایم. نبرد آن روز داود که چوپان جوانی بیش نبود در تاریخ اسرائیل بعنوان یک پیروزی عظیم حتی ...

بیشتر بخوانید »