شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / بشارت دادن (صفحه 3)

بشارت دادن

بشارت دادن به سیاق مردم

بنابه سلیقۀ مردم نام مسیح را موعظه نکنیم(۱) میدانی چه را بشارت می دهی؟ خدای عادل و منصف پس از قیام عیسای مصلوب از مرگ ،یعنی پس از تکمیل و تمام کردن طرح الهی برای رستگاری انسان گمشده ،سرنوشت و آیندۀ انسان را به پیام نجات بخش عیسای مسیح گره ...

بیشتر بخوانید »

شناخت فرقه های کاذب و دروغین در مسیحیت

شناخت ” دورغین “ها، ” کاذبین “ها ” اما از انبیاء کذبه احتراز کنید.” ( متی ۷: ۱۵) ” عیسای مسیح دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است. از تعلیمهای مختلف و غریب از جا برده مشوید.” ( عبرانیان ۱۳: ۸- ۹ ) ” اما تو سخنان شایستۀ تعلیم ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابقدس. بخش چهارم و پایانی

رستگاری در آخرین نوشته کتابمقدس، کتاب مکاشفه، خود عیسای مسیح چنین از زمانی که پیش روی ماست و ما به سمت آن میرویم سخن میگوید: الحال همه چیز را نو میسازم. مکاشفه ۲۱: ۵ همانطور که هر داستانی در آخر به یک سرانجام و پایانی که به روند داستان و ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابمقدس. بخش سوم

  رهایی   پولس رسول در نامه خود به ایمانداران شهر کولسی چنین مینویسید: که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم. کولسیان ۱: ۱۴ همین عبارت آمرزش گناهان عینا در نامه افسسیان آمده است: که در وی بسبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابمقدس. در چهار بخش (بخش اول)

داستان بزرگ کتاب مقدس چهار داستان : آفرینش- سقوط- رهایی- رستگاری یک داستان بزرگ نجات در چهار بخش. بخش اول نویسنده: ح.گ مقدمه ما وقتی میگوییم داستان منظور رویداد، وقایع و افراد ساخته شده ذهن آدمها نیست بلکه ما سخن از افراد واقعی- وقایع انجام شده و تاریخی- سخنان و ...

بیشتر بخوانید »

حکمت فریاد میزند!

حکمت فریاد میزند! نوشتۀ: ح.گ در کتاب امثال سلیمان باب هشتم چنین میخوانیم، ” آیا حکمت ندا نمیکند، و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید به سر مکانهای بلند بکنارۀ راه؟ در میان طریقها میایستد. به جانب دروازه ها بدهنۀ شهر؟ نزد مدخل دروازه ها صدا میزند. که شما ...

بیشتر بخوانید »

کیست آمرزندۀ گناهان؟ سوالی مشترک در کتابمقدس مسیحی و قرآن

کیست آمرزندۀ گناهان؟ سوالی مشترک در کتابمقدس و قرآن نوشتۀ: ح.گ ایمان مسیحی ما بر طبق سندیت کتابمقدس به ما این حقیقت را میدهد که : ” همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر میباشند.”( رومیان ۳: ۲۳ ) نه به دلیل اینکه گناهی از آنان سر میزند، ...

بیشتر بخوانید »

شراب تازه، کوروش کبیر و من

شراب تازۀ خدا ، کوروش کبیر و تو! نوشتۀ : ح گ بهار است و سال نو. همه چیز در بهار تازه می شود. درختان شکوفه می دهند. پرندگان به لانه بر میگردند و آغاز به ساختن لانه ای تازه می کنند. گل ها غنچه ای تازه می دهند و ...

بیشتر بخوانید »

چه انجیلی را بشارت میبینیم و بشارت میدهیم؟

بار دیگر از بشارت انجیل عیسای مسیح مراقب باشیم به چه انجیلی بشارت داده میشویم و چه انجیلی را بشارت میدهیم! نوشتۀ: ح.گ یکی از اساسی ترین وظایف یک مسیحی بشارت دادن انجیل عیسای مسیح میباشد. در این خصوص سوء تفاهمات بیشماری وجود دارد. به چه چیزی نباید بشارت داده ...

بیشتر بخوانید »

مرا بفرست

مرا بفرست؟ نگاهی به کتاب اشعیاء نبی باب ششم نوشتۀ: ح.گ خدمت در کلیسا گاها هدف خودش را کلا از دست میدهد. هدف خدمت در کلیسا، خدمت در کلیساست، و این خدمت از دید دنیوی و انسانی هیچ جذابیتی ندارد و میتوانم با سندیت کلام مقدس بگویم نباید داشته باشد. ...

بیشتر بخوانید »