شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷
خانه / درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری

درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری

از برگزیدگی تا به جلال

از برگزیدگی تا جلال نوشتۀ: ح.گ من و شما بارها و بارها ازعبارت نجات سخن گفته ایم. ما آن را بشارت دادیم آن را درس دادیم از آن موعظه کرده و از آن دفاع کرده ایم. اما سوال اینجاست که چطور میتوان بعضی از اصول الهیات مسیحی را در راستای ...

بیشتر بخوانید »

میراث گناه

میراث گناه آثار ویران کنندۀ گناه  نوشتۀ: ح.گ همه از شما میپرسند چرا اینقدر این دنیا بی رحم است؟ چرا مردم اینقدر پر از شرارت و ریا و دروغ هستند؟ چرا هر کسی به فکر منافع و سود خودش است؟ چرا بدی در همه جا موج میزند؟ چرا اینقدر سردی ...

بیشتر بخوانید »

بشارت دادن

بشارت دادن معنای سادۀ عبارت “بشارت” یعنی، آوردن خبر است. همین عبارت در زبان انگلیسی “اونجلیست” بوده که از لغت یونانی “اونگلون ” یعنی آوردن خبر خوش استخراج شده است. شیرازه و دلیل بودن این عبارت در الهیات مسیحی ربطی مستقیم با طرح الهی خود خدای ما دارد نه اینکه ...

بیشتر بخوانید »

رهبری شدن و رهبری کردن

رهبری شدن، رهبری کردن تمام هفت جزوه ای را که تا به حال خوانده اید شما را در جهت شاگرد بودن سوق میدهد. شاگرد مسیح بودن. قدر مسلم است در این هفت جزوه ما قادر نبودیم تا تمامی مطلب در این خصوص را برای شما بازگشایی نماییم. خواهش ما از ...

بیشتر بخوانید »

کلیسا و نظم کلیسایی

دو برداشت متفاوت از نظم و خدمت کلیسایی (گرته برداری از کتاب یک سفر عملی برای آغاز و شروع کردن یک کلیسا نوشتۀ: چارلز بروک انتشارات چیرچ گرووت اینترنشینال ۱۹۹۴ ) نوشتۀ: ح.گ دو نگاه متفاوت نسبت به نظم و درک کلیسا، رهبری آن و خدمت کلیسایی وجود دارد و ...

بیشتر بخوانید »

کلیسا

کلیسا معنای لغوی کلیسا ” از خارج خوانده شده ” است. منظور از خارج خوانده شده، همان خارج از دنیای گناه آلود که در زیر فرمان شیطان و گناه هست، با ایمان آوردن به عیسای مسیح به عنوان تنها نجات دهنده از گناه و آورندۀ رستگاری و آمرزش می باشد، ...

بیشتر بخوانید »

بشارت دادن

بشارت دادن معنای سادۀ عبارت “بشارت” یعنی، آوردن خبر است. همین عبارت در زبان انگلیسی “اونجلیست” بوده که از لغت یونانی “اونگلون ” یعنی آوردن خبر خوش استخراج شده است. شیرازه و دلیل بودن این عبارت در الهیات مسیحی ربطی مستقیم با طرح الهی خود خدای ما دارد نه اینکه ...

بیشتر بخوانید »

اهمیت کتابمقدس در ایمان مسیحی ما

کتابمقدس اهمیت کتابمقدس قبل از اینکه این جزوه را شروع کنیم بیاید تا با هم به اهمیت کتابمقدس و پیام نهفتۀ در آن پی ببریم. پولس می گوید:” پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است.” ( رومیان ۱۰ : ۱۷ ). و یعقوب ...

بیشتر بخوانید »

درس مقدماتی در بارۀ شناخت روح القدس

روح القدس و شناختن او در کتاب پیدایش به قلم موسی ، خدا برای اولین بار خود را ” الوهیم ” نامید. یعنی خدای قادر. یا به نام ” ادونای ” یعنی صاحب و مالک. هر دو نام خدا در اینجا ، جمع هستند نه مفرد. در واقع باور اینکه ...

بیشتر بخوانید »

درک تعمید

تعمید همشکل مسیح در مرگ و قیام نوشتۀ حسن گ. زمانی که در گفتگوی روحانی هستیم همه چیز شکل ظاهری خود را از دست داده و معنایی دیگر به خود میگیرد.تعابیر و تشریحات مفصل و طولانی و گاهاً روایاتی چند با آن همراه شده و می بینید عنصری که تاکنون ...

بیشتر بخوانید »