پنج شنبه , ۲ آذر ۱۳۹۶
خانه / درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری

درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری

بشارت دادن

بشارت دادن معنای سادۀ عبارت “بشارت” یعنی، آوردن خبر است. همین عبارت در زبان انگلیسی “اونجلیست” بوده که از لغت یونانی “اونگلون ” یعنی آوردن خبر خوش استخراج شده است. شیرازه و دلیل بودن این عبارت در الهیات مسیحی ربطی مستقیم با طرح الهی خود خدای ما دارد نه اینکه ...

بیشتر بخوانید »

رهبری شدن و رهبری کردن

رهبری شدن، رهبری کردن تمام هفت جزوه ای را که تا به حال خوانده اید شما را در جهت شاگرد بودن سوق میدهد. شاگرد مسیح بودن. قدر مسلم است در این هفت جزوه ما قادر نبودیم تا تمامی مطلب در این خصوص را برای شما بازگشایی نماییم. خواهش ما از ...

بیشتر بخوانید »

کلیسا و نظم کلیسایی

دو برداشت متفاوت از نظم و خدمت کلیسایی (گرته برداری از کتاب یک سفر عملی برای آغاز و شروع کردن یک کلیسا نوشتۀ: چارلز بروک انتشارات چیرچ گرووت اینترنشینال ۱۹۹۴ ) نوشتۀ: ح.گ دو نگاه متفاوت نسبت به نظم و درک کلیسا، رهبری آن و خدمت کلیسایی وجود دارد و ...

بیشتر بخوانید »

کلیسا

کلیسا معنای لغوی کلیسا ” از خارج خوانده شده ” است. منظور از خارج خوانده شده، همان خارج از دنیای گناه آلود که در زیر فرمان شیطان و گناه هست، با ایمان آوردن به عیسای مسیح به عنوان تنها نجات دهنده از گناه و آورندۀ رستگاری و آمرزش می باشد، ...

بیشتر بخوانید »

بشارت دادن

بشارت دادن معنای سادۀ عبارت “بشارت” یعنی، آوردن خبر است. همین عبارت در زبان انگلیسی “اونجلیست” بوده که از لغت یونانی “اونگلون ” یعنی آوردن خبر خوش استخراج شده است. شیرازه و دلیل بودن این عبارت در الهیات مسیحی ربطی مستقیم با طرح الهی خود خدای ما دارد نه اینکه ...

بیشتر بخوانید »

اهمیت کتابمقدس در ایمان مسیحی ما

کتابمقدس اهمیت کتابمقدس قبل از اینکه این جزوه را شروع کنیم بیاید تا با هم به اهمیت کتابمقدس و پیام نهفتۀ در آن پی ببریم. پولس می گوید:” پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است.” ( رومیان ۱۰ : ۱۷ ). و یعقوب ...

بیشتر بخوانید »

درس مقدماتی در بارۀ شناخت روح القدس

روح القدس و شناختن او در کتاب پیدایش به قلم موسی ، خدا برای اولین بار خود را ” الوهیم ” نامید. یعنی خدای قادر. یا به نام ” ادونای ” یعنی صاحب و مالک. هر دو نام خدا در اینجا ، جمع هستند نه مفرد. در واقع باور اینکه ...

بیشتر بخوانید »

درک تعمید

تعمید همشکل مسیح در مرگ و قیام نوشتۀ حسن گ. زمانی که در گفتگوی روحانی هستیم همه چیز شکل ظاهری خود را از دست داده و معنایی دیگر به خود میگیرد.تعابیر و تشریحات مفصل و طولانی و گاهاً روایاتی چند با آن همراه شده و می بینید عنصری که تاکنون ...

بیشتر بخوانید »

تعمید

تعمید کلمۀ تعمید همان به معنای غسل است. پاک شدن بواسطۀ آب. عمل تعمید مختص مسیحیان نبوده است. از ایام قدیم مردم بین النهرین و چه بسا دیگر نقاط دنیا از آب برای شستشو و مراسم مذهبی خود استفاده میکردند( خروج ۲: ۵). این سنت انسان قدیم بعدها وارد قوم ...

بیشتر بخوانید »

نقشۀ نجات

نقشۀ نجات راه ورود به بهشت، زیستن در حیات ازلی چگونه میتوان درک کرد یک نفر میتواند وارد بهشت شود یعنی حیات ازلی را دریافت کند؟ کتابقمدس به ما میگوید که تنها بواسطۀ ایمان چنین امری میسر است: از گناه آمرزیده شدن یا بخشش از گناهان تنها راه دریافت حیات ...

بیشتر بخوانید »