شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری (صفحه 2)

درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری

اهمیت کتابمقدس در ایمان مسیحی ما

کتابمقدس اهمیت کتابمقدس قبل از اینکه این جزوه را شروع کنیم بیاید تا با هم به اهمیت کتابمقدس و پیام نهفتۀ در آن پی ببریم. پولس می گوید:” پس ایمان از شنیدن پیام پدید می آید و پیام ما کلام مسیح است.” ( رومیان ۱۰ : ۱۷ ). و یعقوب ...

بیشتر بخوانید »

درس مقدماتی در بارۀ شناخت روح القدس

روح القدس و شناختن او در کتاب پیدایش به قلم موسی ، خدا برای اولین بار خود را ” الوهیم ” نامید. یعنی خدای قادر. یا به نام ” ادونای ” یعنی صاحب و مالک. هر دو نام خدا در اینجا ، جمع هستند نه مفرد. در واقع باور اینکه ...

بیشتر بخوانید »

درک تعمید

تعمید همشکل مسیح در مرگ و قیام نوشتۀ حسن گ. زمانی که در گفتگوی روحانی هستیم همه چیز شکل ظاهری خود را از دست داده و معنایی دیگر به خود میگیرد.تعابیر و تشریحات مفصل و طولانی و گاهاً روایاتی چند با آن همراه شده و می بینید عنصری که تاکنون ...

بیشتر بخوانید »

تعمید

تعمید کلمۀ تعمید همان به معنای غسل است. پاک شدن بواسطۀ آب. عمل تعمید مختص مسیحیان نبوده است. از ایام قدیم مردم بین النهرین و چه بسا دیگر نقاط دنیا از آب برای شستشو و مراسم مذهبی خود استفاده میکردند( خروج ۲: ۵). این سنت انسان قدیم بعدها وارد قوم ...

بیشتر بخوانید »

نقشۀ نجات

نقشۀ نجات راه ورود به بهشت، زیستن در حیات ازلی چگونه میتوان درک کرد یک نفر میتواند وارد بهشت شود یعنی حیات ازلی را دریافت کند؟ کتابقمدس به ما میگوید که تنها بواسطۀ ایمان چنین امری میسر است: از گناه آمرزیده شدن یا بخشش از گناهان تنها راه دریافت حیات ...

بیشتر بخوانید »

نجات

نجات لغت نامۀ آکسفورد معنای نجات را اینگونه شرح داده است: حفظ کردن جان و روح یک نفر از گناه و نتایج آن. تاکنون شما دو جزوه را مطالعه کرده اید؛ ” فیض ” و ” گناه، کفاره و توبه “؛ درک و فهم و بخاطر داشتن هر دوی این ...

بیشتر بخوانید »

ایمان

ایمان و تنها ایمان میزان باور شما بر چیست؟ بارها به ما طعنه زده اند که شما مسیحیان فکر میکنید ، تنها شما آدمهای خوبی هستید و بقیه همه گناه کارند و به جهنم میروند!راستش را بخواهید این طعنه میتواند هم نادرست و هم درست باشد!نادرست میتواند باشد چرا که ...

بیشتر بخوانید »

گناه، کفاره و توبه

گناه ، کفاره و توبه گناه معنای کلمۀ گناه یعنی: به هدف نزدن. به دنبال هدف نرفتن. غفلت کردن از هدف. کتاب پیدایش می گوید خدا همه چیز را کامل و نیک آفرید. و خدا از آن خشنود بود. ” و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار ...

بیشتر بخوانید »