یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶
خانه / درک آزادی حقیقی در مسیحیت (صفحه 2)

درک آزادی حقیقی در مسیحیت

ازادی خدا برای انسان

آزادی خدا برای انسان! ح گ مقدمه ایران در حال فریاد زدن است: ” آزادی “… ” آزادی “… گروهی با تمام قدرت و جان خودشان این را فریاد می زنند. گروهی گوش های خود را چسبیده اند تا نشنوند. گروهی از خانه هایشان بیرون نمی آیند مبادا این آزادی ...

بیشتر بخوانید »