چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / درک آزادی حقیقی در مسیحیت (صفحه 2)

درک آزادی حقیقی در مسیحیت

آزادی در مسیح

آ-ز-ا-د-ی در مسیح بررسی نامۀ غلاطیان باب ۵ آیۀ ۱۳ نوشتۀ : ح.گ تاریکی همواره با خود اسارت را به همراه دارد.آزادی نیز نوع اسارت خود را دارد.اما اسارت در تاریکی پادشاهی نفس و شرارت را بر جانها می آورد؛و اسارت در آزادی شکوفایی و باروری روحانی.در نامۀ رومیان می ...

بیشتر بخوانید »

ازادی خدا برای انسان

آزادی خدا برای انسان! ح گ مقدمه ایران در حال فریاد زدن است: ” آزادی “… ” آزادی “… گروهی با تمام قدرت و جان خودشان این را فریاد می زنند. گروهی گوش های خود را چسبیده اند تا نشنوند. گروهی از خانه هایشان بیرون نمی آیند مبادا این آزادی ...

بیشتر بخوانید »