یکشنبه , ۲ مهر ۱۳۹۶
خانه / روح القدس و درک درست از وجود او

روح القدس و درک درست از وجود او

همراه با روح خدا پیش بسوی خلقت تازه در مسیح

همراه با روح خدا پیش بسوی خلقت تازه در مسیح! دلیل اساسی برای دادن روح‏القدس نوشتۀ: ح.گ تاکنون در سلسله مقالات این سال جدید تحت عنوان تازگی و خلقت تازه در مسیح مطالب گسترده‏ایی را آغاز کرده و سعی نمودیم تا ریشۀ این مهم زندگی مسیحی را بر طبق کلام ...

بیشتر بخوانید »

دلیل دادن روح القدس به ایمانداران مسیحی

همراه با روح خدا پیش بسوی خلقت تازه در مسیح! دلیل اساسی برای دادن روح‏القدس نوشتۀ: ح.گ تاکنون در سلسله مقالات این سال جدید تحت عنوان تازگی و خلقت تازه در مسیح مطالب گسترده‏ایی را آغاز کرده و سعی نمودیم تا ریشۀ این مهم زندگی مسیحی را بر طبق کلام ...

بیشتر بخوانید »

روح القدس و شناخت فرقه های کاذب مسیحی

روح القدس حقیقتی در بارۀ او و تشخیص باورهای کاذب شاخه های مسیحی اگر نبوتها باشد نیست خواهد شد و اگر زبانها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زایل خواهد گردید.زیرا جزیی علم داریم و جزئی نبوت مینمائیم ( اول قرنتیان باب ۱۳ آیۀ ۸ و ۹) نوشتۀ : ح ...

بیشتر بخوانید »

نشان روح القدس

صدای وزیدن باد نشان روح القدس! نوشتۀ: ح.گ به روز پنطیکاست رسیدیم! روزی که در بین اغلب فرقه‏های مسیح این روز را جشن گرفته و به گونۀ خاصی مراسم یکشنبۀ خود را اجرا میکنند. و من از خودم میپرسم: آیا مسیحیت پروتستان قدم به قدم به ایجاد شریعت در بین ...

بیشتر بخوانید »

روح القدس در قرآن و عدم درک درست آن

روح القدس کیست؟قران چه دارد در بارۀ او بگوید؟ ملاقاتی با شخصیت سوم تثلیث مقدس نوشتۀ : ح گ در این مقاله شما میخوانید: ۱-پیش در آمدی بر اهمیت روح القدس ۲-معنای روح القدس ۳-فرق بین روح القدس و فرشتگان و ریشه های آن در قرآن ۴-برداشت نادرست از درک ...

بیشتر بخوانید »

روح القدس و درک شخصیت او

روح القدس حقیقتی در بارۀ او و تشخیص باورهای کاذب شاخه های مسیحی اگر نبوتها باشد نیست خواهد شد و اگر زبانها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زایل خواهد گردید.زیرا جزیی علم داریم و جزئی نبوت مینمائیم ( اول قرنتیان باب ۱۳ آیۀ ۸ و ۹) نوشتۀ : ح ...

بیشتر بخوانید »