پنج شنبه , ۲ آذر ۱۳۹۶
خانه / سرانجام شاگردان اولیۀ عیسای مسیح

سرانجام شاگردان اولیۀ عیسای مسیح

یوحنا پسر زبدی برادر یعقوب

یوحنا برادر یعقوب از اینکه عیسای مسیح به روایت مرقس به یوحنا و برادرش لقب ” برادران رعد ” داده بود ( مرقس ۳ : ۱۷ ) میتوان این را برداشت نمود که آنها برادرانی تند مزاج بودند.این به ما کاملا ثابت می گردد ،زمانی که عیسای مسیح و شاگردان ...

بیشتر بخوانید »

یعقوب برادر متی

یعقوب برادر متی ( معروف به کوچک ) به غیر از اینکه نام او بعنوان یکی از دوازده شاگرد مسیح در انجیل قید گردیده دیگر ما نامی ،سوالی و یا اظهار نظری مانند پطرس یا توما یا فیلیپس یا دیگران از او در انجیل نداریم.از میان سه یعقوبی که در ...

بیشتر بخوانید »

یعقوب برادر یوحنا

یعقوب برادر یوحنا (معروف به بزرگ) ” مادرش به نزد مسیح آمد و از او خواست تا دو پسرش یعنی او و یوحنا را در پادشاهی خود یکی را در دست راست و دیگری را در دست چپ خود قرار دهد.آن روز عیسای مسیح از این دو برادر پرسیده بود:” ...

بیشتر بخوانید »

متی معروف به باجگیر

متی پسر حلفی او را بنام لاوی نیز خوانده اند.مردی باجگیر که مطرود خانواده و مردمش بود.مسیح با او در کنار دریاچۀ جلیل در کفرناحوم در محل گرفتن عوارض از مردم ملاقات نمود.نامش را خواند و او دکان باجگیری اش را ،گویی ننگ و عارش را پس پشت نهاد و ...

بیشتر بخوانید »

سرانجام زندگی فیلیپس شاگرد مسیح

فیلیپس دو فیلیپس در کلیسای اولیه وجود داشت.اولی فیلیپس اهل بیت صیدای جلیل و از اولین کسانی بود که به روایت یوحنا به فرمان مسیح بدنبال او رفته و از شاگردان مسیح گشت.( یوحنا ۱ : ۴۳ ) دومی فیلیپسی بود که در نامۀ اعمال از او نام برده می ...

بیشتر بخوانید »

توما معروف به شکاک

توما معروف به دوقلو یا شکاک آن اندازه که تاریخ مسیحیت از فعالیت های توما اطلاعات در دست دارد از شاگردان دیگر مسیح ندارد.نام او در تاریخچۀ سرزمین های متعددی آورده شده است.از شمال و جنوب گرفته تا سرزمین هایی در شرق و غرب.براستی این شاگرد که روزی به مسیح ...

بیشتر بخوانید »

تدی یا ملقب به یهودا

یهودا یا تدی نام سه یهودا در کتابمقدس (عهد جدید) آورده شده است.یهودای اسخریوطی ،یهودا برادر ناتنی عیسای مسیح و یهودا یا تدی پسر یعقوب (لوقا ۶:۱۵ ).از یهودای اسخریوطی در این مقاله دانستیم.در بارۀ یهودا برادر ناتنی مسیح که بعد از قیام عیسای مسیح از مرگ به او ایمان ...

بیشتر بخوانید »

برتولما یا نتنائیل شاگرد مسیح

برتولما یا نتنائیل وقتی فیلیپس با شوق زیاد پیش او آمد و از ملاقات خود با ” آن کسی که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران در بارۀ او سخن گفته اند ” با هیجان خبر داد.احتمال اینکه برتولما نیز ناگهان شوق زده و متحیر شده باشد ،شکی نیست ...

بیشتر بخوانید »

استیفان، اولین شهید ایمان مسیحی

استیفان اولین شهید راه انجیل از کتاب: یک صلیب و دوازده نفر نوشتۀ: ح.گ میتوانیم او را اولین شهید پیام انجیل مسیح بدانیم. از یهودیان اهل انطاکیه که از دین خود برگشته و قلب خود را به عیسای مسیح داد و قبل از اینکه حتی شاگردهای خود مسیح جانشان را ...

بیشتر بخوانید »

شمعون پسر یونا ملقب به پطرس

پطرس نامش شمعون بود، شمعون پسر یونا، اما مسیح او را به زبان عبری کیفا خواند یعنی صخره، و به زبان یونانی یعنی پطرس. ( یوحنا ۱: ۴۲ ) شغلش ماهیگیری بود. شغلی برجسته و پُر درآمد در دنیای آن روز. اما وقتی مسیح او را نزد خود خواند و ...

بیشتر بخوانید »