چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / سرانجام شاگردان اولیۀ عیسای مسیح (صفحه 2)

سرانجام شاگردان اولیۀ عیسای مسیح

استیفان، اولین شهید ایمان مسیحی

استیفان اولین شهید راه انجیل از کتاب: یک صلیب و دوازده نفر نوشتۀ: ح.گ میتوانیم او را اولین شهید پیام انجیل مسیح بدانیم. از یهودیان اهل انطاکیه که از دین خود برگشته و قلب خود را به عیسای مسیح داد و قبل از اینکه حتی شاگردهای خود مسیح جانشان را ...

بیشتر بخوانید »

شمعون پسر یونا ملقب به پطرس

پطرس نامش شمعون بود، شمعون پسر یونا، اما مسیح او را به زبان عبری کیفا خواند یعنی صخره، و به زبان یونانی یعنی پطرس. ( یوحنا ۱: ۴۲ ) شغلش ماهیگیری بود. شغلی برجسته و پُر درآمد در دنیای آن روز. اما وقتی مسیح او را نزد خود خواند و ...

بیشتر بخوانید »