چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / شخصیت‌های برجستۀ کتاب مقدس

شخصیت‌های برجستۀ کتاب مقدس

ابراهیم

ابراهیم اطاعت از خدا تا در حد قربانی کردن خود ابرام یعنی :پدر سرفراز ؛نام اصلی او زمانی که تنها به خدا ایمان آورده بود ابراهیم یعنی:پدر ملتها ؛نامی که خداوند به او داد وقتی که او از راه اطاعت ،ایمان خود را ثابت نمود. در کتابمقدس : تقریبا ۳۰۰ ...

بیشتر بخوانید »