شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷
خانه / فیض خدا

فیض خدا

رودررویی با گناهان خود

رودررویی با گناه توبه از گناه: توبۀ شائول؛ توبۀ داود! نوشتۀ: ح.گ کلام خدا میفرماید:” از اینجهت از خویشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم…و خداوند آخر ایوب را بیشتر از اول او مبارک فرمود.” ( ایوب ۴۲: ۶ و ۱۲ ) ؛” زیرا خداوند یهوه میگوید ...

بیشتر بخوانید »

شما تبعه چه کشوری هستید؟ چه گذرنامه ایی دارید؟

شما تبعۀ چه کشوری هستید؟ پاسپورت چه کشوری را حمل میکنید؟ نگاهی به نامۀ پولس رسول به ایمانداران شهر فیلیپی ۳: ۲۰- ۲۱ اکنون سالهای متمادی میباشد که ایرانی ها این سرزمین را ترک کرده و در موارد بسیاری متاسفانه فرار کرده و به کشورهای سراسر دنیا پناهنده میشوند. از ...

بیشتر بخوانید »

بار دیگر در بارۀ مفهوم عبارت فیض خدا

بار دیگر در بارۀ درک مفهوم فیض، بار دیگر برای درک عظمت این کلمه آنچه که از آن ما شد و از آن ما نبود! نوشتۀ: ح.گ به قوت فیض الهی روح مقدس خدا و آنچه او در این غلام خود قرار داده، من در دو مقاله‏ایی که در وب ...

بیشتر بخوانید »

اجرای فیض خدا

چرا اجرای فیض خدا برای بعضی ها سخت است؟ نگاهی دیگر به افسسیان ۲: ۸ نوشتۀ: ح.گ ” زیرا که محض فیض نجات یافته اید بوسیلۀ ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچکس فخر نکند.” ( افسسیان ۲: ۸ ) برداشت درست ...

بیشتر بخوانید »

خدای همۀ فیض ها

خدای همۀ فیض‏ها نگاهی نزدیک به آنچه که در مسیح داریم نوشتۀ: ح.گ اگر بخواهم خیلی ساده فیض را معنی کنم این است که: فیض آن است که هرگز مستحق آن نیستم و نبودم اما از جانب خدا به فراوانی دریافت میکنم. و اگر بخواهیم یک نمونه از چنین تصویری ...

بیشتر بخوانید »

آموختن از تادیب فیض خدا

آموختن از تادیب فیض خدا نوشتۀ : ح گ درک درست از فیض خدا تقریبا چهار سال پیش بود که از طریق کتاب اعجاب فیض نوشتۀ فیلیپ یانسی با عمق عبارت فیض خدا آشنا شدم. بلافاصله با موعظه های چارلز سویندال و تکرار و تاکید مکرر او بر این واژه. ...

بیشتر بخوانید »

فیض و اهمیت شناخت و زیستن در آن

فیض و اهمیت درک و زیستن در آن در این مقاله شما میخوانید: ۱- معنای فیض خدا و درک کلی آن ۲-شرط دریافت این فیض ۳-رابطۀ عدالت خدا و فیض ۴-هدف فیض خدا ۵- نقش فیض در بین کلیسا و اعضای آن ۱- معنای فیض و درک کلی آن کلمۀ ...

بیشتر بخوانید »