یکشنبه , ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
خانه / ما در مسیح چه شخصیتی هستیم (صفحه 3)

ما در مسیح چه شخصیتی هستیم

ما در مسیح کی هستیم ۲

ما کی هستیم ؟ (۲) گمشده گانی که با فیض خداوند پیدا شده ایم. عیسای مسیح ،خداوند و نجات دهندۀ ما در انجیل به قلم لوقا و متی ادعای بزرگ دیگری در کنار دیگر ادعاهای بزرگ خود میکند که درک عمیق آن ما را بیشتر با فیض و بخشش خدا ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۱

ما کی هستیم (۱) سنگهایی نتراشیده وقتی که خداوند به موسی در خروج فصل بیستم آیۀ بیست و پنج فرمود :” و اگر مذبحی از سنگ برای من سازی آنرا از سنگهای تراشیده بنا مکن زیرا اگر افزار خود را بر آن بلند کنی آنرا نجس میسازی.” دورنمایی را میدید ...

بیشتر بخوانید »