چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / کتاب مقدس (صفحه 2)

کتاب مقدس

رومیان ۱ : ۲۸- ۳۲

۱۳- فصل اول آیات ۲۸- ۳۲ ” ۲۸ و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند. ۲۹مملو از هر نوع راستی و شرارت و طمع و خباثت. پر از حسد و قتل و جدال ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۶- ۲۸

۱۲- فصل اول ایات ۲۶ – ۲۸ ” ۲۶ از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. ۲۷ و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده و از شهوات خود ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۴- ۲۵

۱۱- فصل اول آیات ۲۴ – ۲۵ ” ۲۴ لهذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خویش را خوار سازند. ۲۵ که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۰- ۲۳

۱۰- فصل اول ایات ۲۰-۲۳ ” ۲۰زیرا که چیزهای نادیدۀ او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیلۀ کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. ۲۱زیرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱: ۱۸- ۱۹

  ۹- فصل اول آیات ۱۸-۱۹ “۱۸ زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. ۱۹چونکه آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است.” اولین موردی که ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان باب ۱ ایات ۱۶- ۱۷

– فصل اول ایات ۱۶-۱۷ “۱۶ زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی.۱۷ که در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان چنانکه مکتوبست که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.” انجیل مسیح ...

بیشتر بخوانید »

کتاب پیدایش باب ۱۳

کتاب پیدایش فصل ۱۳ ایات ۱- ۱۸ آیه ۱ این فصل به ما میگوید که ابرام به همراه بستگان خویش مصر را ترک کرده و به سمت جنوب سرزمین کنعان حرکت میکند. چه مدت ابرام در مصر ماند، دقیقا نمیدانیم. آیۀ ۲ بلافاصله موقعیت ابراهیم را وصف میکند که:” از ...

بیشتر بخوانید »

دره غیرقابل عبور. افسسیان فصل ۲ ایات ۱ تا ۱۰. بخش اول

دره غیرقابل عبور! نگاهی به افسسیان ۲: ۱-۱۰ نوشته: ح.گ بخش اول “ ۱و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. ۲ که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دوره اینجهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابقمدس. بخش دوم

به بخش دوم داستان بزرگ کتابمقدس خوش آمدید. برای درک این بخش حتما باید از بخش اول این داستان باخبر باشید! بنابر این اگر تاکنون داستان اول را نخوانده اید. بر آن مروری داشته باشید قبل از اینکه این بخش را آغاز کنید. در برکات و فیض عیسای خداوند. وب ...

بیشتر بخوانید »

یونس نبی، و آنچه که گفته نشده است!

یونس نبی، و انچه که گفته نشده است! نوشتۀ: ح.گ مقدمه در کتاب خروج به روایت موسی در فصل ۳۴ خداوند اینگونه خود را به موسی معرفی مینماید: ” و خداوند پیش روی وی عبور کرده ندا در داد که یهوه یهوه خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و ...

بیشتر بخوانید »