سه شنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۶
خانه / کتاب مقدس (صفحه 2)

کتاب مقدس

رومیان ۱ : ۲۰- ۲۳

۱۰- فصل اول ایات ۲۰-۲۳ ” ۲۰زیرا که چیزهای نادیدۀ او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیلۀ کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. ۲۱زیرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱: ۱۸- ۱۹

  ۹- فصل اول آیات ۱۸-۱۹ “۱۸ زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. ۱۹چونکه آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است.” اولین موردی که ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان باب ۱ ایات ۱۶- ۱۷

– فصل اول ایات ۱۶-۱۷ “۱۶ زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی.۱۷ که در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان چنانکه مکتوبست که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.” انجیل مسیح ...

بیشتر بخوانید »

کتاب پیدایش باب ۱۳

کتاب پیدایش فصل ۱۳ ایات ۱- ۱۸ آیه ۱ این فصل به ما میگوید که ابرام به همراه بستگان خویش مصر را ترک کرده و به سمت جنوب سرزمین کنعان حرکت میکند. چه مدت ابرام در مصر ماند، دقیقا نمیدانیم. آیۀ ۲ بلافاصله موقعیت ابراهیم را وصف میکند که:” از ...

بیشتر بخوانید »

دره غیرقابل عبور. افسسیان فصل ۲ ایات ۱ تا ۱۰. بخش اول

دره غیرقابل عبور! نگاهی به افسسیان ۲: ۱-۱۰ نوشته: ح.گ بخش اول “ ۱و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید. ۲ که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دوره اینجهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابقمدس. بخش دوم

به بخش دوم داستان بزرگ کتابمقدس خوش آمدید. برای درک این بخش حتما باید از بخش اول این داستان باخبر باشید! بنابر این اگر تاکنون داستان اول را نخوانده اید. بر آن مروری داشته باشید قبل از اینکه این بخش را آغاز کنید. در برکات و فیض عیسای خداوند. وب ...

بیشتر بخوانید »

یونس نبی، و آنچه که گفته نشده است!

یونس نبی، و انچه که گفته نشده است! نوشتۀ: ح.گ مقدمه در کتاب خروج به روایت موسی در فصل ۳۴ خداوند اینگونه خود را به موسی معرفی مینماید: ” و خداوند پیش روی وی عبور کرده ندا در داد که یهوه یهوه خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۱۲

فصل ۱۲ ایات ۱- ۲۰ این فصل بلافاصله با دعوت خدا از ابراهیم که هنوز ابراهیم نشده بلکه ابرام خوانده میشود، آغاز میگردد. ( ابرام یعنی پدر سرافراز و ابراهیم یعنی پدر امتها. پیدایش ۱۷: ۴ – ۵ )ابراهیم کجا بود که خدا او را دعوت کرد و به او ...

بیشتر بخوانید »

مثال لباس تازه و مشک تازه

مثال وصله کردن لباس تازه و مشک تازه متی ۹: ۱۶- ۱۷ مرقس ۲: ۲۱- ۲۲ لوقا ۵: ۳۶- ۳۸ نوشتۀ: ح.گ این یکی از مثالهایی است که در هر سه انجیل آن را میخوانیم. هر وقت شما مطلبی را در هر سه انجیل میخوانید باید کمی بیشتر بر آن ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب ۱ آیات ۱۳- ۱۵

۷- فصل اول آیات ۱۳- ۱۵ ” ۱۳لکن ای برادران نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررا ارادۀ آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنانکه در سایر امتها. ۱۴زیرا که یونانیان و بربریان و حکما و جهلا ...

بیشتر بخوانید »