جمعه , ۲۹ دی ۱۳۹۶
خانه / کتاب مقدس (صفحه 3)

کتاب مقدس

رومیان باب ۱ آیات ۱۱-۱۲

۶- فصل اول آیات ۱۱- ۱۲ ” ۱۱زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید. ۱۲یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر ایمان من و ایمان شما.” خیلی از ماها که در ایمان به مسیح هستیم، پس ...

بیشتر بخوانید »

مثال بدهکار بی گذشت

مثل ” بدهکار بی گذشت ” بخشیدم، ببخش! متی ۱۸: ۱۵- ۳۵ نوشتۀ: ح.گ در نگاه خود به بررسی امثال موجود در کتابمقدس به یکی دیگر از امثال خداوندمان عیسای مسیح در انجیل به قلم متی میرسیم. این مثل در پی سوالی میاید که پطرس شاگرد عیسای مسیح از او ...

بیشتر بخوانید »

کتاب پیدایش فصل ۱۱

کتاب پیدایش فصل یازدهم آیات ۱- ۳۲ وقتی نسل فرزند نوح تمام زمین را پر کرد و آنها بسوی گسترش یافتن بر روی زمین پیش میرفتند، آنها در مسیر جابجایی و مهاجرت خود بودند که به زمینی رسیدند که آن را بابل مینامیدند. بابل به زبان عبری همان بلال تلفظ ...

بیشتر بخوانید »

نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه، زمان آخر نزدیک است، استوار بایست!

نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه به قلم یوحنای رسول پایان نزدیک است، خدای ما پیروز است، استوار بایست! نوشتۀ: ح.گ آنچه کتابمقدس مسیحی در اختیار ما قرار داده است تا در ایمان و دانش مسیحی رشد کنیم بی نظیر است! بیهوده نیست وقتی در می یابیم نهضت پروتستان زمانی به ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب اول ایات ۹-۱۰

۵- فصل اول آیات ۹-۱۰ ” ۹زیرا خدائیکه او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت میکنم مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد میکنم ۱۰و دائما در دعاهای خود مسئلت میکنم که شاید الان آخر به ارادۀ خدا سعادت یافته نزد شما بیایم.” آنانی که در ...

بیشتر بخوانید »

مثال دو بنا و دو ساختمان

مثال دو سازنده و دو ساختمان متی ۷: ۲۴- ۲۷ لوقا ۶: ۴۶- ۴۹ نوشتۀ: ح.گ ما این مثال را در هر دو انجیل در پایان موعظۀ طولانی عیسای مسیح بر بالای کوهی که برای شاگردان خود کرده بود، میخوانیم. اهمیت این مثال بدون درک و شناخت اهمیت موعظۀ بالای ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل نهم

مطالعۀ کتاب پیدایش فصل ۹ آیات ۱- ۲۹ اکنون طوفان به پایان رسیده است. نوح و خانواده اش به همراه تمامی حیواناتی که در کشتی نجات یافته بودند، از آن خارج شده و به زندگی و نظمی که خدا در ابتدای خلقت آن را تعیین نموده بود، ادامه میدهند. در ...

بیشتر بخوانید »

نامۀ رومیان فصل اول آیات ۷-۸

۴- فصل اول آیۀ ۷- ۸ ” ۷به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ۸اول شکر میکنم خدای خود را بوساطت عیسی مسیح در بارۀ همگی شما که ایمان شما ...

بیشتر بخوانید »

نامۀ رومیان فصل اول آیات ۳-۴

۲- فصل اول آیات ۳-۴ ” ۳در بارۀ پسر خود که به حسب جسم از نسل داود متولد شد ۴و به حسب روح قدوسیت پسر خدا بقوت معروف گردید از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح.” پولس در آیۀ سوم و چهارم در ادامۀ معرفی خود بعنوان غلام و ...

بیشتر بخوانید »

دعوت شده گان به جشن عروسی

دعوت شده گان به جشن عروسی نگاهی به مثل عیسای مسیح در متی ۲۲: ۱- ۱۴ نوشتۀ: ح.گ در ادامۀ بررسی امثال خداوند ما عیسای مسیح در انجیل به یکی دیگر از امثال اومیرسیم که به نظر میرسد تنها فقط در انجیل متی از آن داریم. هر چند شبیه این ...

بیشتر بخوانید »