شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / کتاب مقدس (صفحه 3)

کتاب مقدس

پیدایش فصل ۱۲

فصل ۱۲ ایات ۱- ۲۰ این فصل بلافاصله با دعوت خدا از ابراهیم که هنوز ابراهیم نشده بلکه ابرام خوانده میشود، آغاز میگردد. ( ابرام یعنی پدر سرافراز و ابراهیم یعنی پدر امتها. پیدایش ۱۷: ۴ – ۵ )ابراهیم کجا بود که خدا او را دعوت کرد و به او ...

بیشتر بخوانید »

مثال لباس تازه و مشک تازه

مثال وصله کردن لباس تازه و مشک تازه متی ۹: ۱۶- ۱۷ مرقس ۲: ۲۱- ۲۲ لوقا ۵: ۳۶- ۳۸ نوشتۀ: ح.گ این یکی از مثالهایی است که در هر سه انجیل آن را میخوانیم. هر وقت شما مطلبی را در هر سه انجیل میخوانید باید کمی بیشتر بر آن ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب ۱ آیات ۱۳- ۱۵

۷- فصل اول آیات ۱۳- ۱۵ ” ۱۳لکن ای برادران نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررا ارادۀ آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنانکه در سایر امتها. ۱۴زیرا که یونانیان و بربریان و حکما و جهلا ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب ۱ آیات ۱۱-۱۲

۶- فصل اول آیات ۱۱- ۱۲ ” ۱۱زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید. ۱۲یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر ایمان من و ایمان شما.” خیلی از ماها که در ایمان به مسیح هستیم، پس ...

بیشتر بخوانید »

مثال بدهکار بی گذشت

مثل ” بدهکار بی گذشت ” بخشیدم، ببخش! متی ۱۸: ۱۵- ۳۵ نوشتۀ: ح.گ در نگاه خود به بررسی امثال موجود در کتابمقدس به یکی دیگر از امثال خداوندمان عیسای مسیح در انجیل به قلم متی میرسیم. این مثل در پی سوالی میاید که پطرس شاگرد عیسای مسیح از او ...

بیشتر بخوانید »

کتاب پیدایش فصل ۱۱

کتاب پیدایش فصل یازدهم آیات ۱- ۳۲ وقتی نسل فرزند نوح تمام زمین را پر کرد و آنها بسوی گسترش یافتن بر روی زمین پیش میرفتند، آنها در مسیر جابجایی و مهاجرت خود بودند که به زمینی رسیدند که آن را بابل مینامیدند. بابل به زبان عبری همان بلال تلفظ ...

بیشتر بخوانید »

نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه، زمان آخر نزدیک است، استوار بایست!

نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه به قلم یوحنای رسول پایان نزدیک است، خدای ما پیروز است، استوار بایست! نوشتۀ: ح.گ آنچه کتابمقدس مسیحی در اختیار ما قرار داده است تا در ایمان و دانش مسیحی رشد کنیم بی نظیر است! بیهوده نیست وقتی در می یابیم نهضت پروتستان زمانی به ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب اول ایات ۹-۱۰

۵- فصل اول آیات ۹-۱۰ ” ۹زیرا خدائیکه او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت میکنم مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد میکنم ۱۰و دائما در دعاهای خود مسئلت میکنم که شاید الان آخر به ارادۀ خدا سعادت یافته نزد شما بیایم.” آنانی که در ...

بیشتر بخوانید »

مثال دو بنا و دو ساختمان

مثال دو سازنده و دو ساختمان متی ۷: ۲۴- ۲۷ لوقا ۶: ۴۶- ۴۹ نوشتۀ: ح.گ ما این مثال را در هر دو انجیل در پایان موعظۀ طولانی عیسای مسیح بر بالای کوهی که برای شاگردان خود کرده بود، میخوانیم. اهمیت این مثال بدون درک و شناخت اهمیت موعظۀ بالای ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل نهم

مطالعۀ کتاب پیدایش فصل ۹ آیات ۱- ۲۹ اکنون طوفان به پایان رسیده است. نوح و خانواده اش به همراه تمامی حیواناتی که در کشتی نجات یافته بودند، از آن خارج شده و به زندگی و نظمی که خدا در ابتدای خلقت آن را تعیین نموده بود، ادامه میدهند. در ...

بیشتر بخوانید »