جمعه , ۲۹ دی ۱۳۹۶
خانه / کتاب مقدس (صفحه 4)

کتاب مقدس

کتاب پیدایش فصل هشتم

کتاب پیدایش فصل ۸ ایات ۱- ۲۲ در فصل هشتم، طوفان تمام شده است. و در آیۀ ۴ میخوانیم که کشتی نوح بر بالای کوههای آرارات قرار میگیرد. نوح و خانوادۀ او هنوز در کشتی بودند. نوح برای اینکه از موقعیت زمین باخبر شود، ابتدا یک زاغ را بیرون میفرستد. ...

بیشتر بخوانید »

شهر خدا

شهر خدا نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه بابهای ۲۱ و ۲۲ نوشتۀ: ح.گ در این مقاله شما میخوانید الف- شهر ما ب- شهر خدا در کتابمقدس پ- شهر خدا در کتاب مکاشفه داستان دو شهر الف- بابل، شهر عظیم ب- شهر مقدس، شهر خدا ت- پایان سخن شهر ما من ...

بیشتر بخوانید »

رومیان فصل اول آیات ۵- ۶

۳- فصل اول ایات ۵-۶ ” ۵که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایما در جمیع امتها بخاطر اسم او. ۶که در میان ایشان شما نیز خوانده شدۀ عیسی مسیح هستید.” پولس رسول در این دو ایه همچنان در حال معرفی کردن خود، خدمت خود و وظیفۀ ...

بیشتر بخوانید »

مثال چگونگی رشد بذرها

مثال رشد دانۀ بذر مرقس ۴: ۲۶- ۲۹ یکی از مرکزیت گفتگو و تعالیم عیسای مسیح موضوع ” ملکوت یا پادشاهی آسمانی ” یا ” ملکوت یا پادشاهی خدا ” میباشد. شما این مطلب را بیش از صدها بار در روایات انجیل میخوانید. در این مبحث که عیسای مسیح مرکزیت ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۷

کتاب پیدایش فصل هفتم ایات ۱- ۲۳ در فصل هفتم شما طوفان عظیم نوح را میخوانید. طوفانی که خشم خدا بود. خشمی که نشان قدوسیت خدا بود و بر علیۀ هر گونه شرارت و قساوت و پلیدی انسان برانگیخته شده بود. اما به رغم آتش این خشم عظیم، شما یک ...

بیشتر بخوانید »

مزمور بیست و پنجم ۳

اعتراف به گناهان خود نزد خدا بررسی مزمور بیست و پنجم بخش سوم ( آیات ۷و ۸ و ۱۱ و ۱۸ ) نوشتۀ: ح.گ در این بخش ما به ایۀ هفتم نظر میکنیم. در این ایه میخوانیم: “ خطایای جوانی و عصیانم را بیاد میاور، ای خداوند به رحمت خود ...

بیشتر بخوانید »

مزمور بیست و پنجم ( ۲)

در انتظار نجات بررسی مزمور بیست و پنج بخش دوم( نگاهی به ایۀ پنجم) نوشتۀ: ح.گ در ادامۀ بررسی مزمور بیست و پنجم داود، در این بخش به ایۀ پنجم از این مزمور نگاهی خواهیم انداخت. داود در این بخش اینگونه میسراید:“۵ مرا به راستی خود سالک گردان و مرا ...

بیشتر بخوانید »

مزمور بیست و پنجم ( ۱)

در انتظار خدا بودن نگاهی به مزمور بیست و پنج بخش اول ( نگاهی به ایه های ۳ و ۵ و ۱۵ و ۲۱) نوشتۀ: ح.گ  “۱ ای خداوند بسوی تو جان خود را بر میافرازم، ای خدای من بر تو توکل میدارم. ۲پس مگذار که خجل بشوم، و دشمنانم ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ششم

کتاب پیدایش فصل ششم آیات ۱- ۲۲ در این فصل شما گویی ادامۀ شرارت و گناه انسان را مشاهده میکنید. در آیات ۱ و ۲ شما با دو گروه افراد برمیخورید که نامهای آنها کمی به گوش ما ثقیل میاید! ” پسران خدا ” و ” دختران آدمیان “؛ مفسران ...

بیشتر بخوانید »

درک و تفسیر درست کلام مقدس خدا

درک و تفسیر درست کتابمقدس نوشتۀ: ح.گ اگر ایمان من و شما قصد دارد تا استوار بایستد و در طوفانها و در بحرانهای زندگی و دنیا متزلزل نشده و خداوند و نجات دهندۀ خود را فراموش نکند و از او دلسرد نشود و یا به گمراهی معلمین کاذب و تعالیم ...

بیشتر بخوانید »