شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / کتاب مقدس (صفحه 4)

کتاب مقدس

نامۀ رومیان فصل اول آیات ۷-۸

۴- فصل اول آیۀ ۷- ۸ ” ۷به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ۸اول شکر میکنم خدای خود را بوساطت عیسی مسیح در بارۀ همگی شما که ایمان شما ...

بیشتر بخوانید »

نامۀ رومیان فصل اول آیات ۳-۴

۲- فصل اول آیات ۳-۴ ” ۳در بارۀ پسر خود که به حسب جسم از نسل داود متولد شد ۴و به حسب روح قدوسیت پسر خدا بقوت معروف گردید از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح.” پولس در آیۀ سوم و چهارم در ادامۀ معرفی خود بعنوان غلام و ...

بیشتر بخوانید »

دعوت شده گان به جشن عروسی

دعوت شده گان به جشن عروسی نگاهی به مثل عیسای مسیح در متی ۲۲: ۱- ۱۴ نوشتۀ: ح.گ در ادامۀ بررسی امثال خداوند ما عیسای مسیح در انجیل به یکی دیگر از امثال اومیرسیم که به نظر میرسد تنها فقط در انجیل متی از آن داریم. هر چند شبیه این ...

بیشتر بخوانید »

کتاب پیدایش فصل هشتم

کتاب پیدایش فصل ۸ ایات ۱- ۲۲ در فصل هشتم، طوفان تمام شده است. و در آیۀ ۴ میخوانیم که کشتی نوح بر بالای کوههای آرارات قرار میگیرد. نوح و خانوادۀ او هنوز در کشتی بودند. نوح برای اینکه از موقعیت زمین باخبر شود، ابتدا یک زاغ را بیرون میفرستد. ...

بیشتر بخوانید »

شهر خدا

شهر خدا نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه بابهای ۲۱ و ۲۲ نوشتۀ: ح.گ در این مقاله شما میخوانید الف- شهر ما ب- شهر خدا در کتابمقدس پ- شهر خدا در کتاب مکاشفه داستان دو شهر الف- بابل، شهر عظیم ب- شهر مقدس، شهر خدا ت- پایان سخن شهر ما من ...

بیشتر بخوانید »

رومیان فصل اول آیات ۵- ۶

۳- فصل اول ایات ۵-۶ ” ۵که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایما در جمیع امتها بخاطر اسم او. ۶که در میان ایشان شما نیز خوانده شدۀ عیسی مسیح هستید.” پولس رسول در این دو ایه همچنان در حال معرفی کردن خود، خدمت خود و وظیفۀ ...

بیشتر بخوانید »

مثال چگونگی رشد بذرها

مثال رشد دانۀ بذر مرقس ۴: ۲۶- ۲۹ یکی از مرکزیت گفتگو و تعالیم عیسای مسیح موضوع ” ملکوت یا پادشاهی آسمانی ” یا ” ملکوت یا پادشاهی خدا ” میباشد. شما این مطلب را بیش از صدها بار در روایات انجیل میخوانید. در این مبحث که عیسای مسیح مرکزیت ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۷

کتاب پیدایش فصل هفتم ایات ۱- ۲۳ در فصل هفتم شما طوفان عظیم نوح را میخوانید. طوفانی که خشم خدا بود. خشمی که نشان قدوسیت خدا بود و بر علیۀ هر گونه شرارت و قساوت و پلیدی انسان برانگیخته شده بود. اما به رغم آتش این خشم عظیم، شما یک ...

بیشتر بخوانید »

مزمور بیست و پنجم ۳

اعتراف به گناهان خود نزد خدا بررسی مزمور بیست و پنجم بخش سوم ( آیات ۷و ۸ و ۱۱ و ۱۸ ) نوشتۀ: ح.گ در این بخش ما به ایۀ هفتم نظر میکنیم. در این ایه میخوانیم: “ خطایای جوانی و عصیانم را بیاد میاور، ای خداوند به رحمت خود ...

بیشتر بخوانید »

مزمور بیست و پنجم ( ۲)

در انتظار نجات بررسی مزمور بیست و پنج بخش دوم( نگاهی به ایۀ پنجم) نوشتۀ: ح.گ در ادامۀ بررسی مزمور بیست و پنجم داود، در این بخش به ایۀ پنجم از این مزمور نگاهی خواهیم انداخت. داود در این بخش اینگونه میسراید:“۵ مرا به راستی خود سالک گردان و مرا ...

بیشتر بخوانید »