جمعه , ۲۹ دی ۱۳۹۶
خانه / کتاب مقدس (صفحه 5)

کتاب مقدس

او کیست که سوار بر اسب سفید میاید؟

سوار بر اسب سفید کیست و چرا میاید؟ نگاهی به کتاب مکاشفه باب ۱۹ آیات ۱۱ تا ۱۶ نوشتۀ: ح.گ در این مقاله شما میخوانید: الف- مکاشفه ۱۹: ۱۱- ۱۶ ب- او کیست؟ پ- چرا میاید؟ ت- او میاید، ایمانداران غالب آیید! غالب شدن در نبرد روحانی خود غالب شدن ...

بیشتر بخوانید »

مثال یک مراورید گرانبها

مثال یک مراورید گرانبها انجیل متی ۱۳: ۴۵- ۴۶ این مثال از جمله چند مثال بسیار کوتاه عیسای مسیح در ترسیم و تشریح کردن مفهوم ” ملکوت آسمانی” برای شاگردان خود میباشد. همانطور که قبلا در مثال دیگری در این خصوص نوشتم، اسرائیل در انتظار یک پادشاهی از جانب یهوه ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۵

کتاب پیدایش فصل پنجم آیات ۱- ۳۲ فصل ۵ کتاب پیدایش با یک سندیتی ما را روبرو میکند که با درک و دیدن آن، قادر خواهیم بود تا به عمق گناهکار و پلید خود، هر که هستیم و هر چه که هستیم بدون هیچ بهانه یا گلایه‏ایی اعتراف کنیم. همه ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۴

کتاب پیدایش فصل چهارم آیات ۱- ۲۶ فصل چهارم آغاز بارآوری و تکثیر شدن انسان بر روی زمین است. اکنون آدم و حوا از حضور خدا دور شده‏اند. گناه انجام شده است. آنها بدلیل نااطاعتی خود مورد خشم خدای قدوس قرار گرفته و وارد محیط کاملا تازه‏ایی از زندگی خود ...

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ مکاشفۀ عیسای مسیح بر یوحنا

مکاشفۀ عیسای مسیح بر یوحنا و نمای کلی آن و آنچه که یک مسیحی باید در بارۀ مکاشفۀ مسیح به یوحنا بداند. نوشتۀ: ح.گ نوشتن هر مطلبی در بارۀ مکاشفۀ عیسای مسیح بر یوحنا، کاری بسیار سنگین و تقریبا غیرممکن بنظر میرسد. هر چند تاکنون ایمانداران متعددی سعی کرده اند ...

بیشتر بخوانید »

نامۀ رومیان فصل اول ایات ۱-۲

مطالعۀ رسالۀ رومیان نوشتۀ: ح.گ برگرفته از نسخۀ قدیمی انجیل مقدس ۱- فصل اول آیات ۱- ۲ “۱پولس غلام مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا.۲ که سابقا وعدۀ آن را داده بود بوساطت انبیای خود در کتب مقدسه.” هیچ افتخاری برای پولس رسول، او ...

بیشتر بخوانید »

مثال برزگر و پاشیدن تخمها

مثال مرد برزگری که برای پاشیدن تخم به بیرون رفت متی ۱۳: ۱- ۲۳ مرقس ۴: ۱- ۲۰ لوقا ۸: ۱- ۱۵ نوشتۀ: ح.گ در مثال قلبی نوشتم که وقتی یک گفتگوی خداوند در هر سه انجیل قید میشود، باید کمی بر آن دقت کنیم و از اهمیت آن باخبر ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۳

کتاب پیدایش فصل سوم ایات ۱ تا ۲۴ همانطور که فصل اول پیدایش ابتدای خلقت هستی بود. و فصل دوم ابتدای خلقت آدم، فصل سوم ابتدای ورود گناه به هستی میباشد. فصل سوم با این جمله آغاز میشود که:” و مار از همۀ حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل دوم

کتاب پیدایش فصل دوم آیات ۱- ۲۵ این فصل با آغاز روز هفتم آفرینش شروع میشود و کلام میگوید در چنین روزی الوهیم، :” از همۀ کار خود که ساخته بود، آرامی گرفت.”( آیۀ ۲) درس زندۀ این آیه برای انسان این است که ما آدم ماشینی نیستیم یا انسانی ...

بیشتر بخوانید »

مزمور ۲۳ داود نبی

رازهای نهفته شدۀ الهی در مزمور ۲۳ تفسیری کوتاه بر مزمور بیست و سوم داود نوشتۀ: ح.گ شهرت مزمور ۲۳ این را به قوت میتوانم بگویم که ایمانداران تمام دنیا حتی اگر هیچ کتاب و هیچ بخشی از کتب عهد عتیق را نخوانده باشند، از مزمور ۲۳ تا حدودی اطلاع ...

بیشتر بخوانید »