پنج شنبه , ۲ آذر ۱۳۹۶
خانه / کلیسا

کلیسا

منحصر بفرد بودن انجیل به قلم لوقا

منحصر به فرد بودن انجیل لوقا نوشته: ح.گ در این مقاله شما میخوانید: ۱-مقدمه ۲-لوقا چه کسی بود؟ ۳-دیگر چه در باره لوقا میدانیم؟ ۴-زمان نوشتن انجیل لوقا و اعمال رسولان ۵-انگیزه نوشتن انجیل لوقا و اعمال رسولان ۶-تقسیم بندی انجیل لوقا ۷-عبارات و جملات تاکیدی در انجیل لوقا ۸- ...

بیشتر بخوانید »

چگونه کتابمقدس جمع آوری گردید؟

چگونگی تشکیل کتابمقدس میزان و معیار الهی برای کاری عظیم و خطیر نوشتۀ: ح.گ قصد من این است که چنین مطلب پیچیده و مهمی را در چند صفحه بطور خلاصه و مفید در اختیار شما قرار بدهم. باشد تا نوری بر حقایقی که میدانید تابانیده و روشنایی برای تاریکی آنچه ...

بیشتر بخوانید »

به تمام نقاط دنیا بروید!

” به تمام نقاط دنیا بروید…” رساندن خبر مژدۀ نجات عیسای مسیح یک فرمان است نه میل شخصی!   متاسفانه بنظر میرسد امروزه کلیسای مسیح بیشتر درگیر دو مشکل اساسی در خود میباشد: (کلیسا )کیست؟ ( دنیا ) کیستند؟ قصد بنده در این مقاله این است که بتوانم با یاری ...

بیشتر بخوانید »

بشارت دادن به سیاق خدای زنده

باب سلیقۀ مردم مسیح را بشارت ندهیم (۲) ستون های اساسی پیام نجات مسیح یک مسیحی به بشارت دادن نام مسیح زنده است و تنفس می کند.قصد من نه در حد افراط این حقیقت است ،اینکه با مردم وارد بحث و کنکاش های طولانی برای اثبات کردن مسیح باشیم .و ...

بیشتر بخوانید »

بشارت دادن به سیاق مردم

بنابه سلیقۀ مردم نام مسیح را موعظه نکنیم(۱) میدانی چه را بشارت می دهی؟ خدای عادل و منصف پس از قیام عیسای مصلوب از مرگ ،یعنی پس از تکمیل و تمام کردن طرح الهی برای رستگاری انسان گمشده ،سرنوشت و آیندۀ انسان را به پیام نجات بخش عیسای مسیح گره ...

بیشتر بخوانید »

نحوه تشخیص ادیان و فرقه های کاذب مسیحی

چگونگی تشخیص ادیان و مذاهب و باورهای دروغین ایستادن و دفاع کردن از ایمان مسیحی نوشتۀ: ح.گ خلاصه برداری از کتاب ” کتاب راهنمای تشخیص مذاهب و امور روحانی دنیای امروز” نوشتۀ: دکتر جیمز والکر کاری از انتشارات ” واچمن فلوشیپ” باورهای دورغین تنها در خارج از الهیات مسیحی نیست، ...

بیشتر بخوانید »

شناخت فرقه های کاذب و دروغین در مسیحیت

شناخت ” دورغین “ها، ” کاذبین “ها ” اما از انبیاء کذبه احتراز کنید.” ( متی ۷: ۱۵) ” عیسای مسیح دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است. از تعلیمهای مختلف و غریب از جا برده مشوید.” ( عبرانیان ۱۳: ۸- ۹ ) ” اما تو سخنان شایستۀ تعلیم ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابمقدس. در چهار بخش (بخش اول)

داستان بزرگ کتاب مقدس چهار داستان : آفرینش- سقوط- رهایی- رستگاری یک داستان بزرگ نجات در چهار بخش. بخش اول نویسنده: ح.گ مقدمه ما وقتی میگوییم داستان منظور رویداد، وقایع و افراد ساخته شده ذهن آدمها نیست بلکه ما سخن از افراد واقعی- وقایع انجام شده و تاریخی- سخنان و ...

بیشتر بخوانید »

همه چیز برای بدن مسیح، کلیسا

همه چیز برای بدن مسیح، کلیسا از کاشتن کلیسا تا بنا و تقویت کردن ان هیچکس محبت نصف و نیمه را نمیخواهد، امروز خوب فردا بد! و هیچکس هم خانۀ نصفه و نیمه نمیخواهد، دیوار باشد اما پنجره ایی نباشد؛ دیوار و پنجره باشد، اما در ورودی نباشد! در ضمن ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح، کلیسای او و نقش من. بخش سوم

عیسای مسیح،کلیسای او و من (۳) عیسای مسیح ناظر بر کلیسای خود بررسی کتاب مکاشفه باب ۲ و ۳ نوشتۀ : ح گ در بخش اولین این مقاله بنده با شما از معنای کلیسا سخن گفتم. از دلیل و انگیزۀ گرد همایی انسانهایی غریب و ناآشنا به دور هم و ...

بیشتر بخوانید »