چهارشنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / کلیسا (صفحه 2)

کلیسا

داستان بزرگ کتابمقدس. در چهار بخش (بخش اول)

داستان بزرگ کتاب مقدس چهار داستان : آفرینش- سقوط- رهایی- رستگاری یک داستان بزرگ نجات در چهار بخش. بخش اول نویسنده: ح.گ مقدمه ما وقتی میگوییم داستان منظور رویداد، وقایع و افراد ساخته شده ذهن آدمها نیست بلکه ما سخن از افراد واقعی- وقایع انجام شده و تاریخی- سخنان و ...

بیشتر بخوانید »

همه چیز برای بدن مسیح، کلیسا

همه چیز برای بدن مسیح، کلیسا از کاشتن کلیسا تا بنا و تقویت کردن ان هیچکس محبت نصف و نیمه را نمیخواهد، امروز خوب فردا بد! و هیچکس هم خانۀ نصفه و نیمه نمیخواهد، دیوار باشد اما پنجره ایی نباشد؛ دیوار و پنجره باشد، اما در ورودی نباشد! در ضمن ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح، کلیسای او و نقش من. بخش سوم

عیسای مسیح،کلیسای او و من (۳) عیسای مسیح ناظر بر کلیسای خود بررسی کتاب مکاشفه باب ۲ و ۳ نوشتۀ : ح گ در بخش اولین این مقاله بنده با شما از معنای کلیسا سخن گفتم. از دلیل و انگیزۀ گرد همایی انسانهایی غریب و ناآشنا به دور هم و ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح، کلیسای او و نقش من. بخش دوم

عیسای مسیح،کلیسای او و من(۲) بررسی نامۀ افسسیان باب ۲ آیات ۱ تا ۸ نوشتۀ: حسن گل هاشم در قسمت اول این مقاله با هم دیدیم که ما در مسیح که هستیم و هدف خدا از اینکه ما را از سراسر زمین؛ از ” بیرون ” به ” درون ” ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح، کلیسا و من ۱

عیسای مسیح،کلیسای او و من (۱) نوشتۀ:ح گ مروری کوتاه بر معنای کلیسا شاید تاکنون با معنای کلیسا آشنا شده باشید. اگر نه؛کلیسا از عبارت یونانی اکلیسیا گرفته شده و به معنای از بیرون خوانده شده می باشد. یعنی چه از بیرون خوانده شده؟ یعنی ما ” داخل ” نزد ...

بیشتر بخوانید »

دو برداشت متفاوت از نظم و خدمت کلیسایی

دو برداشت متفاوت از نظم و خدمت کلیسایی (گرته برداری از کتاب یک سفر عملی برای آغاز و شروع کردن یک کلیسا نوشتۀ: چارلز بروک انتشارات چیرچ گرووت اینترنشینال ۱۹۹۴ ) نوشتۀ: ح.گ دو نگاه متفاوت نسبت به نظم و درک کلیسا، رهبری آن و خدمت کلیسایی وجود دارد و ...

بیشتر بخوانید »

کلیسای فلان برادر یا کلیسای عیسای مسیح

کلیسایِ مسیح یا کلیسایِ برادر…! نامه ای از طرف کلیسای ایرانیان فیض به تمامی ایمانداران به مسیح در سراسر دنیا و آنانی که تازه قلب و روح خود را به مسیح داده اند و در جستجوی کلیسایی هستند که به آن بپیوندند. برادران و خواهران عزیز ما در مسیح! قصد ...

بیشتر بخوانید »