جمعه , ۲۶ آبان ۱۳۹۶

نوشته‌های تازه

شناخت فرقه های کاذب و دروغین در مسیحیت

شناخت ” دورغین “ها، ” کاذبین “ها ” اما از انبیاء کذبه احتراز کنید.” ( متی ۷: ۱۵) ” عیسای مسیح دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است. از تعلیمهای مختلف و غریب از جا برده مشوید.” ( عبرانیان ۱۳: ۸- ۹ ) ” اما تو سخنان شایستۀ تعلیم ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان باب ۱ ایات ۱۶- ۱۷

– فصل اول ایات ۱۶-۱۷ “۱۶ زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی.۱۷ که در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان چنانکه مکتوبست که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.” انجیل مسیح ...

بیشتر بخوانید »

کتاب پیدایش باب ۱۳

کتاب پیدایش فصل ۱۳ ایات ۱- ۱۸ آیه ۱ این فصل به ما میگوید که ابرام به همراه بستگان خویش مصر را ترک کرده و به سمت جنوب سرزمین کنعان حرکت میکند. چه مدت ابرام در مصر ماند، دقیقا نمیدانیم. آیۀ ۲ بلافاصله موقعیت ابراهیم را وصف میکند که:” از ...

بیشتر بخوانید »