شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نوشته‌های تازه

تاریخ و عیسای مسیح تاریخی

تاریخ و عیسای مسیح تاریخی نوشتۀ: ح.گ تاریخ یک رویداد است نه یک مرحلۀ زمانی. تاریخ یک واقعۀ انجام شده در یک زمان معین و مکان مشخص است. شما نمیتوانید یک واقعۀ تاریخی را قبول نکنید یا آن را رد کنید. همانطور که نمیتوانید محیط درونی یک دایره را عوض ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم؟ ۱۳

ما کی هستیم؟ ( ۱۳ ) خادم شده گاهاً شباهت غریب فرزندان به والدین همه را به شگفتی و حیرت می اندازد.شباهت دو قلوها همینطور.شباهت گلها.و آبی آسمان اینجا در کویر و آنجا در کنار ساحل دریا.ستارگان اینجا شاید نورانی تر باشند اما هنوز ستاره اند و هیچ فرقی با ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۱۲

فصل ۱۲ ایات ۱- ۲۰ این فصل بلافاصله با دعوت خدا از ابراهیم که هنوز ابراهیم نشده بلکه ابرام خوانده میشود، آغاز میگردد. ( ابرام یعنی پدر سرافراز و ابراهیم یعنی پدر امتها. پیدایش ۱۷: ۴ – ۵ )ابراهیم کجا بود که خدا او را دعوت کرد و به او ...

بیشتر بخوانید »