سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶

نوشته‌های تازه

بهار ما و رستاخیز عیسای مسیح از مرگ

بهار ما و رستاخیز عیسای مسیح از یاس تا باور نوشتۀ: ح. گ ” محبوب من مرا خطاب کرده گفت، ای محبوبۀ من و ای زیبای من برخیز و بیا. زیرا اینکه زمستان گذشته و باران تمام شده و رفته است.گلها بر زمین ظاهر شده و زمان نغمه‏سرایی رسیده و ...

بیشتر بخوانید »

نگاهی نزدیک به فیض خدا در عیسای مسیح

نگاهی نزدیک به فیض خدا در عیسای مسیح فیض خدا در عیسای مسیح چگونه عمل کرد؟ نگاهی به خروج ۲: ۲۳- ۲۴، حزقیال باب ۲۳ ، رومیان ۵: ۸ و افسسیان ۲: ۱- ۹ نوشتۀ: ح.گ همانطور که در نوشتهای قبلی خود در خصوص مقولۀ فیض، کاربرد آن، عمل آن ...

بیشتر بخوانید »

تولد آزادی. بخش اول. تمدنی بدون برده

تولد آزادی مسیحیت و آغاز آزادی در تمدن بشری مقاله ایی در پنج قسمت قسمت اول تمدنی بدون بَرده‏ دنیای امروز معنای درستی از آغاز آزادی ندارد. از روشنفکران و حتی مذهبیون بپرسید که کی بود انسان در پی آزادی میگشت، یعنی آزادی از برده‏داری، آزادی در صاحب شدن و ...

بیشتر بخوانید »