شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نوشته‌های تازه

تولد آزادی. بخش اول. تمدنی بدون برده

تولد آزادی مسیحیت و آغاز آزادی در تمدن بشری مقاله ایی در پنج قسمت قسمت اول تمدنی بدون بَرده‏ دنیای امروز معنای درستی از آغاز آزادی ندارد. از روشنفکران و حتی مذهبیون بپرسید که کی بود انسان در پی آزادی میگشت، یعنی آزادی از برده‏داری، آزادی در صاحب شدن و ...

بیشتر بخوانید »

وای بر من اگر بشارت ندهم

” وای بر من اگر بشارت ندهم!” نیاز مبرم به بشارت دادن انجیل نگاهی به متی ۲۸: ۱۸- ۲۰ نوشتۀ: ح.گ یادم میاید وقتی در جبهه های جنگ ایران و عراق سرباز بودم، فرماندۀ گروهان سربازان خاصی را که میشناخت در سنگر خود جمع میکرد و به آنها میگفت که ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح، کلیسای او و من. بخش سوم

عیسای مسیح،کلیسای او و من (۳) عیسای مسیح ناظر بر کلیسای خود بررسی کتاب مکاشفه باب ۲ و ۳ نوشتۀ : ح گ در بخش اولین این مقاله بنده با شما از معنای کلیسا سخن گفتم. از دلیل و انگیزۀ گرد همایی انسانهایی غریب و ناآشنا به دور هم و ...

بیشتر بخوانید »