یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶
  • ما کی هستیم ۱۸

    ما کی هستیم؟( ۱۸) غیوران انجیل مسیح غیرت ما به انجیل باید تماما با غیرت ...

    بیشتر بخوانید »
  • ما کی هستیم ۱۸

  • ما کی هستیم ۱۷

نوشته‌های تازه

رهبری شدن و رهبری کردن

رهبری شدن، رهبری کردن تمام هفت جزوه ای را که تا به حال خوانده اید شما را در جهت شاگرد بودن سوق میدهد. شاگرد مسیح بودن. قدر مسلم است در این هفت جزوه ما قادر نبودیم تا تمامی مطلب در این خصوص را برای شما بازگشایی نماییم. خواهش ما از ...

بیشتر بخوانید »

کلیسا و نظم کلیسایی

دو برداشت متفاوت از نظم و خدمت کلیسایی (گرته برداری از کتاب یک سفر عملی برای آغاز و شروع کردن یک کلیسا نوشتۀ: چارلز بروک انتشارات چیرچ گرووت اینترنشینال ۱۹۹۴ ) نوشتۀ: ح.گ دو نگاه متفاوت نسبت به نظم و درک کلیسا، رهبری آن و خدمت کلیسایی وجود دارد و ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح، کلیسای او و نقش من. بخش دوم

عیسای مسیح،کلیسای او و من(۲) بررسی نامۀ افسسیان باب ۲ آیات ۱ تا ۸ نوشتۀ: حسن گل هاشم در قسمت اول این مقاله با هم دیدیم که ما در مسیح که هستیم و هدف خدا از اینکه ما را از سراسر زمین؛ از ” بیرون ” به ” درون ” ...

بیشتر بخوانید »