یکشنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۶
  • ما کی هستیم ۱۸

    ما کی هستیم؟( ۱۸) غیوران انجیل مسیح غیرت ما به انجیل باید تماما با غیرت ...

    بیشتر بخوانید »
  • ما کی هستیم ۱۸

  • ما کی هستیم ۱۷

نوشته‌های تازه

مجزا و منفرد بودن خدای ما:خدایی مانند خدای ما نیست!

مجزا و منفرد بودن خدای ما خدایی مانند خدای ما نیست نوشتۀ: ح.گ سلیمان چنین دعا کرد: ” ای یهوه خدای اسرائیل خدای مثل تو نه در آسمان و نه در زمین میباشد که با بندگان خود که به حضور تو به تمامی دل خویش سلوک مینمایند عهد و رحمت ...

بیشتر بخوانید »

روز پنطیکاست: روز نزول روح القدس و انچه که هست و آنچه که نیست.

پنطیکاست: آنچه که هست و آنچه که نیست! نگاهی به نامۀ اعمال رسولان باب ۲ نوشتۀ: ح.گ مقدمه در این عصری که تشنگی مردم ایران به کلام خدا و نام مسیح هر روز زبانه میکشد نباید متعجب شویم که فرقه های متعدد مسیحی بنا به ذوق و برداشت خود، آنچه ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان باب ۲ ایات ۱-۲

نامه پولس رسول به ایمانداران شهر روم ؛ نامه رومیان فصل دوم ایات ۱- ۲ ” ۱لهذا ای آدمی که حکم میکنی هر که باشی عذری نداری زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوی بر خود میدهی زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میاوری. ...

بیشتر بخوانید »