حل مثلث ” تثلیث مقدس ” 

 آیا مسیحیان به سه خدا معتقدند؟              

 پس از گذشت دو هزار سال گمان میرسد مفهوم ” تثلیث مقدس ” نه تنها برای آنانی که به عیسای مسیح ایمان ندارند غیر قابل درک است.بلکه حتی برای کسانی که به مسیح ایمان دارند ،گاهاً آن را زایده‌ی تصورات نادرست و برداشت های نادرست گروهی خاص می‌دانند.اما متاسفانه هنگامی که به متون موجود در کتاب‌مقدّس (عهدعتیق و عهدجدید) رجوع می‌کنیم، اسناد و نوشته هایی را می‌بینیم که به وضوح و به روشنی در خصوص این مقوله سخن گفته اند؛و این جای بسیار تاسف  را برای تمام آن ناباوران به این بحث را باقی می‌گذارد.امروز قصد داریم با هم سفری به عمق ایه‌ها و نوشتجات کتاب‌مقدّس داشته باشیم  و باورها و اندیشه های تمامی اینان را در معرض تابش آفتاب حقیقت بگذاریم.تا بر آنان بدرخشد.شاید این آغازی باشد بر تمامی راه کسانی که نه سالیان بلکه قرن‌ها سرگردان هستند.

در قران سوره‌ی المائده آیه‌ی ۱۷ (از ترجمه‌ی عبدالمحمد آیتی  از انتشارات سروش ،واحد احیای هنرهای اسلامی چاپ تهران  ۱۳۷۴ ) می‌خوانیم که :

” لقد کفرالذین قالو الله هوالمسیح ابن مریم.”

ترجمه‌ی فارسی: آنان که گفتند که خدا همان مسیح پسر مریم است.کافر شدند.

مجددا در همین سوره ایه‌ی ۷۳ (به نقل از همان ترجمه‌ی قید شده‌ی بالا) می‌خوانیم که :

” لقد کفرالذین قالوا ان الله ثالث ثلثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ینتهوا عما یقولون لهین الذین کفر و امنهم عذاب الیم.”

ترجمه‌ی فارسی:آنانی که گفتند ” الله سومین سه است ،کافر شدند،در حالی که هیچ خدایی جز الله نیست.اگر از آنچه می‌گویند باز ناایستند به کافرانشان عذابی درد آور خواهد رسید.

با توجه به نداشتن تاریخ دقیق جمع آوری قران و با توجه به نوشتجات انجیل که از رویدادها و زندگی فردی بنام عیسای مسیح سخن می‌گویند و حدوداً ششصد سال قبل از تولد حضرت محمد نوشته شده اند ؛می بینیم آنچه که در آیه های بالا می‌خوانیم با آنچه که ما از سرچشمه‌ی اطلاعات درباره‌ی زندگی و عقاید عیسای ملقب به مسیح  بر زمین بدست می‌آوریم سر اختلاف و تضاد دارند.به زبانی ساده تر می‌خوانیم که قران به روشنی از الوهیت مسیح و کل موضوع تثلیث مقدس ایراد گرفته ، آن را رد کرده و تمامی باورکنندگان  آن را کافر می‌داند.و این اتهامی ست کاملا مستقیم به شیرازه و بنیان مسیحیت.

فرصت را غنیمت می‌شماریم  و در اینجا به تمامی برداشتها و باورهای موجود در تضاد با کتاب‌مقدّس احترام می‌گذاریم ،از هر نژاد و هر آیین و هر مذهب ،هر چند کاملا با آنها مخالفیم اما مخالفت ما با ایشان مانع دوست نداشتن آنان نمی شود ! از اینرو ابدا قصد تحمیل کردن باورهای خود را بر آنان نداشته و نخواهیم داشت.ما به این باوریم که نیروی حقیقت بس عظیم تر و بس شکننده تر از نوشته های جوهری ماست!به زبانی دیگر ما برای اثبات حقیقت با شما به جنگ در نمی آییم و در مقابل  شما صف آرایی نمی کنیم (تنها اسلحه‌ی ما هم در دفاع وهم در حمله داشتن زندگی پاک و بی آلایش است.     پولس رسول  دوم قرنتیان ۶ : ۷ )،بلکه ما حقیقت را بیان می‌کنیم آنگاه می‌گذاریم تا خود حقیقت در شما به جنگ در آید! سوال اینجاست : آیا شما آماده‌ی این نبرد هستید  یا نه؟آیا شما آماده‌ی این سفر به روشنایی حقیقت هستید یا نه؟یا که فکر می‌کنید شما اهلش نیستید؟!اما یک چیز را هرگز فراموش نکنید ،حقیقت خارج از ما زنده است و به زنده بودن خود ادامه می‌دهد.چه او را بپذیرید ؛چه او را نپذیرید !او به ما احتیاج ندارد تا خود را ثابت کند ،این ما هستیم که به او نیازمندیم تا در ما ثابت شود!و یک اصل دیگر را نیز فراموش نکنید:حقیقت با مرگ ما نمیمیرد ،بلکه او همواره زنده می‌ماند تا روزی که صاحب اصلی اش او را باز پس بستاند !خوشابحال آنانیکه گوش شنوا دارند و می‌شنوند!

اکنون اجازه بدهید تا گفتگوی خود را با این سوال آغاز کنیم :

 

۱-تثلیث مقدس چیست ؟و دلایل باور آن چه می‌تواند باشد؟

 

 

من می‌گویم “اگر دنبال انگشتر گرانقیمت میگردی ؛باید بری تو یک ” زرگری ” خوب ،نه تو یک ” بقالی” خوب!!” .منظورم از این طنز این است که اگر ما قصد داریم چیزی درباره‌ی زندگی ؛رفتار،شخصیت  عیسای مسیح بدانیم باید قبل از اینکه از تمامی آدرس های جورواجور و نقشه های ضد و نقیض سرگردان و گم و گور شویم ! مستقیم به خود کتاب راهنمای حقیقی مسیحیت ؛ یعنی انجیل و یا عهدجدید رجوع کنیم،آن را بخوانیم.تعمق کنیم ،بدنبال پاسخ سوالات خود بگردیم تا سوالهای ما پاسخ داده نشده است از پا نایستیم .

           بنابراین برای پاسخ دادن به سوال مذکور و زدودن تمامی سوء تعبیرات ،به منبع اصلی و سرچشمه‌ی  باور خود یعنی از آیه های کتاب‌مقدّس درباره‌ی ” تثلیث مقدس ” کمک خواهیم گرفت، آغاز بیان ” تثلیث مقدس ”  را  بیش از هفتصد سال قبل از آمدن مسیح در کتاب‌مقدّس خواهیم دید و وجود آن را در بین شاگردان مسیح می‌بینیم ؛سپس بعد از نشان دادن اسناد  موجود ؛ خود شما خواهید دید که مبحث ” تثلیث مقدس ” نه تنها زایده‌ی افکار کافران از دید قران نیست.بلکه بر خلاف باور آیه های قرآن  ” تثلیث مقدس ” هسته‌ی مرکزی و ستون های تغییر ناپذیر باور مسیحیت است.اجازه بدهید کمی عمیق تر رویم و از ریشه آغاز کنیم و با هم رد پای ایمان و قبول تثلیث مقدس را در کتاب‌مقدّس ببینیم ؛اما قبل از آن بگذارید تا توقف کوتاهی داشته باشیم در درک معنای لغوی و ظاهری ” تثلیث مقدس ” :

 

تثلیث یعنی چه؟

 

  ” از کمله‌ی عربی ثلث گرفته شده یعنی سه گانه. تثلیث در مسیحیت دارای سه عضو میباشد.و این سه عضو ارتباطی کاملا مستقیم و زنده  و زنجیروار با هم دارند.سه شخصیت متفاوت اما  در عین واحد یکسان .سه عضو مجزا و منفرد اما در عین واحد مشترک.این سه عضو با هم ترکیب و جمع نمیگردند تا تشکیل  یک اتحاد سه گانه را بدهند.بلکه این سه عضو در هم ،با هم  ،عمل کرده و یک واحد هستند و تشکیل اتحاد یگانه ای را  با هم می‌دهند.در واقع به زبان اعداد  دیگران می‌گویند تثلیث یعنی : ۱+۱+۱ =۳ از اینرو ما را متهم به شرک و سه گانه پرستی می‌کنند ؛همانطور که در آیات قران با هم دیدیم.اما  ما با همان زبان اعداد  به آنها می‌گوئیم تثلیث یعنی : ۱x1x1=1 (!)

اجازه بدهید تا مثالی دیگر برای شما بزنیم:

                با یک خودکار بر روی یک کاغذ سفید یک مثلث متساوی الاضلاع رسم کنید . (مثلثی که سه ضلع و سه زاویه‌ی آن با هم برابر باشند)در راس این مثلث بنویسید: خدا .در راس دوم آن عیسای مسیح و راس آن روح القدس.اکنون در مرکز این مثلث دایره ای کوچکی رسم کنید طوریکه مثلث بر آن محیط باشد.و در مرکز این دایره بنویسید : خدا.حال در هر کدام از اضلاع  بیرونی این مثلث بنویسید : نیست.سپس از راس و زوایای داخلی این مثلث به دایره‌ی مرکزی وصل کنید و بر آن بنویسید : هست. این شکل در واقع نمایی ساده و جامع برای درک کار و باور مسیحی ما درباره‌ی تثلیث مقدس میباشد.                        

       

اکنون خوب به این مثلث دقت نمایید. جای این را دارد که بگوئیم .راس و یا سر این مثلث را خدا تشکیل میدهد بعنوان تنها حاکم بر هستی و داور بر هست و نیست که  نهان و آشکار را میداند (در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.   از فرمایشات مسیح  متی ۶ : ۶) زمانها و آینده را در دست خود دارد (برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگهداشته است بدانید.    از فرمایشات مسیح    نامه‌ی اعمال ۱ : ۷ )  او در واقع نه تنها در راس این مثلث قرار دارد بلکه  همچنین در مرکز این مثلث.و جالب این است که همانطور که خدا در راس و مرکز این مثلث قرار دارد و نقش اساسی این مثلث را به عهده گرفته است اما بدون دو عضو دیگر این مثلث یعنی عیسای مسیح و روح القدس در واقع ذات و شخصیت او برای ما ناشناس  باقی می‌ماند.چرا؟

 پاسخ خیلی روشن است :

 مسلما کاری که عیسای مسیح بر روی زمین بین انسانهای گناهکار انجام داد نه از دست خدا بر میامد و نه از دست روح القدس !خدا روح است.چطور خدا می‌توانست تشنه و گرسنه شود و یا اشک بریزد و یا در عروسی شرکت کند و یا در عزاداری برود.چطور خدا می‌توانست،توهین شود،آب دهان به صورتش ریخته شود ،شلاق بخورد ،بر صلیب میخکوب شود و جان بدهد؟ این فقط از عیسای مسیح عضو دوم این مثلث بر میامد.اما وقتی مسیح بر صلیب مصلوب شد او تماما طرح خدا را اجراء کرد.به زبانی ساده :خدا نمی توانست به زمین بیاید ،در مسیح بر زمین آمد و بر صلیب مصلوب شد.

و دقیقا این اصل درباره‌ی روح القدس نیز به همین طریق صادق است.مسیح نمی توانست خود را بزایاند!!باید روح القدس بر دختر باکره ای نزول میکرد.تا از رحم این دختر مسیح موعود بدنیا بیاید.و این نه کار خدا بود و نه مسیح .

مسیح بعد از قیامش از مرگ به شاگردانش فرمود:” اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید.” او داشت از روح القدس حرف میزد.و ده روز بعد از صعودش به آسمان این روح القدس بود که بر شاگردان مانند زبانه‌ی آتشی وارد شد نه خدا و نه مسیح!

ما جلوتر به آیاتی بیشتر در این باره اشاره خواهیم کرد.

اکنون اجازه بدهید تا باهم به آیات و اسنادی از کتاب‌مقدّس نگاه کنیم که در آن مستقیما اما نه مشخصا به تثلیث مقدس اشاره کرده اند.و خواهیم دید که این سه عضو مانند یک واحد در هم ، با هم ،از هم عمل میکنند.                

از کتاب اشعیاء نبی (زیسته در ۷۰۰ قبل از میلاد مسیح)فصل یازدهم ،ایه های اول و دوم را با هم نگاه کنیم:

” و نهالی از تنه‌ی یسی بیرون آمده شاخه‌ی از ریشه هایش خواهد شکفت.و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت.”

  (” یسی ” پدر داوود بود.” مسیح ” از نسل داوود بود.” نهالی از تنه‌ی  یسی ” در واقع همان پیش گویی آمدن مسیح موعود است.همانطور که در ترکیب بندی  رنگ‌ها نشان داده ایم :

” روح ” یک شخصیت؛” خداوند ” یک شخصیت ، و ” او ” (نهالی از تنه‌ی یسی

(مسیح) یک شخصیت کاملا مجزا هستند ،اما شما می‌توانید یک واحد را در این دو ایه به وضوح و روشنی مشاهده نمائید.)

 

سند دوم ،مجددا از همین کتاب اشعیاء نبی خواهد بود.فصل ۴۸ آیه های ۱۶ و ۱۷ :

 

” بمن نزدیک شده این را بشنوید ،از ابتدا در خفا تکلم ننمود م و از زمانیکه این واقع شد من در آنجا هستم و الان خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده است.”

(مجددا ما در این آیات سه عضو تثلیث را می‌بینیم که با هم مشترکاً یک هدف اصلی را دنبال می‌نمایند.)

 

اکنون به نوشتجات عهدجدید برویم و وجود تثلیث را در آنها ببینیم :

از انجیل به نوشته‌ی مرقس که حوالی سالهای ۵۵ میلادی نوشته شده است (یعنی تقریبا ۷۰۰ سال قبل از  قرآن !) می‌خوانیم که :

 

 ” در این هنگام عیسی از ناصره‌ی جلیل آمد و در رود اردن از یحیی تعمید گرفت.همینکه عیسی از آب بیرون آمد دید که آسمان شکافته شد و روح القدس بصورت کبوتری به سوی او فرود آمد.و آوازی از آسمان شنیده شده که میگفت :” تو پسر عزیز من هستی،از تو خشنودم.”

                                                                   (انجیل مرقس ۱ : ۹-۱۱ )

 

و دستور مستقیم خود خداوندمان عیسای مسیح به شاگردان خود در آخرین سخنان خود قبل از اینکه نزد پدر آسمانی ما بالا رود:

” تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است.بروید و همه‌ی ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید.”              (  انجیل متی ۲۸ : ۱۹)

 

اگر کسی قصد دارد به ما اتهام کفر بزند در واقع به عیسای مسیح اتهام کفر زده است !زیرا نه تنها در این آیه؛ بلکه عیسای مسیح بارها در کلام  سخنان خود به آن اشاره نموده است.به نمونه ای دیگر توجه نمایید:

: اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد که همیشه به شما بماند یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند او را بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمیشناسد ولی شما او رامی شناسید ،چون او پیش شما میماند و در شما خواهد بود.”            (از انجیل یوحنا ۱۴: ۱۵-۱۷ )

 

و از قلم پطرس شاگرد یهودی زاده و سالخورده عیسای مسیح که در دوران سال خوردگی خود حوالی ۶۵-۷۰ میلادی (یعنی تقریبا  ۵۰۰ سال قبل از تولد حضرت محمد ! )می خوانیم که :

” برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسای مسیح ،فیض و سلامتی بر شما افزون باد.”            (  نامه‌ی اول پطرس ۱ : ۲ )

 

 

اکنون اجازه دهید بعد از اینکه تثلیث مقدس را در یک ترکیب سه گانه دیدیم و آیه هایی در این رابطه با هم خواندیم ،به این اعضاء به صورت جداگانه نگاه کرده و عمل آنان را ببینیم که چسان کاملا متفاوت از هم هستند!

 

عضو اول :

 

خدا:

 

تنها اوست که صاحب هست و نیست و توانا بر هر چیز است.

باید این را بدانیم و ما این را می‌دانیم که ،این تنها خداست که جهان را آفرید و این را مسیح بخوبی میدانست.حتی مسیح این را هم می‌دانست که این تنها خداست که روزی دهنده است (به دعای ربانی مسیح که به شاگردانش آموزاند توجه کنید : نان کفاف ما را امروز به ما بده.) این تنها خداست که برکت دهنده است (در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد.)این تنها خداست که میداند کی روز داوری خواهد بود (برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگهداشته است بدانید.) و نهایتا این تنها نقشه و اراده‌ی خدا بود که باید انجام میشد تا او بر صلیب مصلوب شود. (ای پدر اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم پس اراده‌ی تو انجام شود.)

و نه تنها این آیات بلکه آیات فراوان دیگری وجود دارد که گواه بر این مصداق میباشد که مسیح از قدرت بلامنازعه و مطلق خدا کاملا آگاهی داشت:

” چرا درباره‌ی نیکی از من سوال میکنی؟فقط یکی نیکوست.”

  (متی ۱۹ : ۱۷ )

 

” اما پدر آسمانی شما میداند که شما به همه‌ی این چیزها احتیاج دارید.”

(متی ۶: ۳۲ )

 

” پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند.آنگاه عیسی به آسمان نگاه کردو گفت : ” ای پدر ،تو را شکر میکنم که سخن مرا  شنیده ای.” (یوحنا ۱۱ : ۴۱ )

 

” ای پدر روح خود را به تو تسلیم میکنم.” (لوقا ۲۳ : ۴۶ )

و این را نه تنها مسیح قلبا  و روحاً  به آن باور داشت بلکه شاگردان نیز این را می‌دانستند که وجود خدا ، وجودی مجزا از مسیح است.

” خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه‌ی ما بر آن گواه هستیم.”

(اعمال ۲ : ۳۲ )

 

 

عضو دوم:

 

عیسای مسیح:

 

خداوند درست زمانی که آدم و حوا در باغ  عدن از فرمان خدا سرپیچی نمودند و گناه ورزیدند به انسان وعده داد که نجات دهنده ای خواهد آمد و دشمن آنان که آنان را فریب داده بود یعنی شیطان را نابود میسازد.تمام تاریخ بشریت و هستی در یک انتظار بسر میبرد تا این نجات دهند بیاید و انسان را از بند زنجیرهای اسارت گناه برای همیشه آزاد سازد.انسان عجله داشت،اما نه خدا!خداوند باید طرح خود را در زمانی مشخص و ساعتی معلوم و در مکانی از پیش تعیین شده کامل می‌نمود، و آن زمان زمانی بود که خداوند می‌توانست بیشترین نتیجه را از فرستادن مسیح بر زمین حاصل نماید ،طرح الهی خود را برای رستگاری انسان کامل کند تا پس از آن همه فرصت داشته باشند از گناهان خود توبه نمایند و مقبول خداوند گردند. ما با هم در مقاله ای بنام ” مرگ ،رستاخیز مسیح و دلایل باور آن ” که در همین سایت می‌توانید به آن رجوع نمایید؛ بیان کردیم که چرا خداوند باید برای اجرا و انجام  این طرح خود حتما مسیح و نجات دهنده‌ی موعود را اجازه میداد تا کشته شود؟و چرا اصلا خدا با انسان به در مذاکره وارد نشد؟!…میدانید! آمدن مسیح در زمانی که از مریم باکره بدنیا آمد.پایان و به بن بست رسیدن انسان در پس تمام مذاکراتش و عهد شکنی های او به خدا بوده است!

      نه تنها مرگ مسیح بر صلیب توانست تمام نقشه های رستگاری خدا برای انسان را کامل سازد ؛بلکه زندگی مسیح در مدتی که بر زمین بود نیز کامل کننده و شناساننده‌ی شخصیت خدای ناشناخته برای تمامی هستی بود و این را فقط و فقط عیسای مسیح با زندگی خود در بین دردمندان،کوران،مفلوجان،جذامیان،روسپیان،باجگیران می‌توانست به جامه‌ی عمل بپوشاند.کاری که مسیح بر روی زمین انجام داد تنها از شخص خود او یعنی همان عیسای ناصری که مسیح بود امکان پذیر بود.اما او با تمام بودن و زیستن و تعالیم و رفتار خود خدا را با چهره ای واضح و روشن به همه‌ی ما نشان داد.کور مادرزاد را شفا داد (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد).طوفان را آرام کرد. (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد).گناهان را آمرزید. (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد.)آب را به شراب تبدیل نمود. (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد.)مرده را زنده نمود. (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد)از اسرار و نهان آدمیان آگاه بود (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد.)نان را برکت داد. (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد.)پس از سه روز از دنیای مرده گان زنده گشت. (کاری که فقط خدا می‌تواند انجام دهد.) خلاصه‌ی کلام:

” کسی هرگز خدا را ندیده است اما آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است.” (یوحنا ۱ : ۱۸ )

و پولس رسول که:

” …مسیح را که صورت خدای نادیده است…” (دوم قرنتیان ۴ : ۴ )

و یا:

” مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است.” (کولسیان ۱: ۱۵ )

و یا در نامه‌ی عبرانیان ۱ : ۳ که:

” آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست.”

و چون پسری که تمام این شباهتها را به پدر خود دارد ،و ما او را فرزند پدرش می‌خوانیم.مسیح نیز بدلیل تمام این شباهتها به خدای زنده به پسر خدا ملقب گشته است.نه اینکه خدا فرزند جسمانی داشته باشد ،که خدا نه تکثیر می‌گردد  و نه منکسر.گوش کنند کسانی که گوش شنوا دارند.

 

عضو سوم:

 

روح القدس:

 

از همان روز اول پیدایش ،روح خدا در کار خلق هستی بود.

” و زمین تهی و بائر بود و تاریکی بر روی لجّه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.” (پیدایش ۱ : ۲ )

پس آمدن روح القدس یک شبه نبود! ساخته پرداخته‌ی ذهن شاگردان مسیح هم نبود!بلکه  همچنین تقریبا ۷۰۰ سال قبل از آمدن مسیح و ۱۳۰۰ سال قبل از تولد حضرت محمد پیشگویی شده بود!

” و دل تازه بشما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین بشما خواهم داد.و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را بفرایض خود سالک خواهم گردانید.”

(از حزقیال ۳۶ : ۲۶-۲۷ )

و این روح پاک خدا آمد تا بعد از مصلوب شدن مسیح و تمام و کامل کردن طرح خدا برای رستگاری نوع بشر بنا به همان وعده‌ی خدا در انسان بماند و با او زندگی کند.

” و بعد از آن روح خود را بر همه‌ی بشر خواهم ریخت.” (یوئیل ۲ : ۲۸ )

و به همین دلیل بود که عیسای مسیح این وعده‌ی خدا را برای انسان عملی نمود.تا همه با ایمان به او شامل این وعده‌ی خدای زنده گردند و روح او را دریافت نمایند.

 

” با وجود این ،این حقیقت را به شما می‌گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی اید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او میاید جهان را در مورد گناه و عدالت و مکافات متقاعد میسازد.”

                                                 (از انجیل یوحنا ۱۶ : ۷ – ۸ )

کار روح القدس در رشد و باروری ایمان یک مسیحی بسیار حائز اهمیت و اساسی میباشد.روح القدس در ایمان ما و در ما چون یک شخص زنده و جان دار عمل میکند و ما را در جهات بسیاری تقویت و آماده میسازد.

 

 ۱-روح القدس به ما کتاب‌مقدّس را تعلیم میدهد.

“اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر بنام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم  خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد.”

(یوحنا ۱۴ : ۲۶ )

۲-روح القدس راهنمای حقیقت  است.

” در هر حال وقتی او که روح راستی بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد زیرا از خود سحن نخواهد گفت بلکه فقط درباره‌ی آنچه بشنود سخن میگوید و شما را از امور آینده باخبر میسازد.”

(انجیل یوحنا ۱۶ : ۱۳ )

۳-روح القدس قدرت دهنده است.

” اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.”

                                                         (از نامه‌ی اعمال ۱ : ۸ )

۴-روح القدس تضمین کننده‌ی نجات مسیح در ماست.

” شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده‌ی نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده‌ی داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است.” (از نامه به افسسیان ۱ : ۱۳ )

(یک نکته: ما تا به اینجا چندین آیه را باهم دیدیم آیا شما هیچ دیدید که این آیه‌ها در اشاره‌ی خود به آمدن روح القدس در واقع به آمدن انسان و یا پیامبری  اشاره ای کنند ؟! آیا به نظر شما روح می‌تواند انسان باشد؟!پس مسیح بعد از خود وعده‌ی آمدن هیچ پیامبری را نداد.و شاگردان مسیح نیز منتظر آمدن پیامبر دیگری نبودند در حالی که استاد و خداوندشان در بالای صلیب فریاد زده بود که : ” تمام شد.”.اگر بنا بود پیامبر دیگری بعد از مسیح بیاید (بر مبنای ادعای مسلمانان) مرگ مسیح بر بالای صلیب بیهوده بود. و مسیح که به تمام شاگردان خود  گفته بود “: پسر انسان (لقب مسیح)بزودی به دست مردم تسلیم می‌گردد و آنان او را خواهند کشت ولی او در روز سوم باز زنده خواهد شد.” (انجیل متی ۱۷ : ۲۳) به شاگردان خود دروغ گفته که خواهد مرد ،و اینکه روح القدس را برای آنان خواهد فرستاد تا با آنان باشد تا انقضای عالم و تا بازگشت دوباره‌ی  او!! و ما میدانیم که مسیح هرگز گناهی نکرد.زیرا دروغ گفتن یک گناه است.)

 

 

دوست گرامی !

 

ما هرگز فرصت نداشته ایم  تا از حقیقت واقعی مسیح و مسیحیت راستین چیزی بدانیم و آن به دلیل دو

” ت ” بزرگ بوده است !

 

۱-ترس

۲-تعصب

 و ترکیب این دو متاسفانه سومین ” ت ” بزرگ را برای ملت و نسل ما حاصل کرده است:

۳-تحجّر

ابتدا ترس را در ما ایجاد کردند و با آن بر ما حکومت کردند تا مبادا باورها و عقاید انان به زیر سوال رود.اما دوست گرامی چرا تعصب در ترس ؟ همه‌ی ما یکبار زاده میگردیم و یکبار میمیریم ،و تمام ما روبروی یک خدا برای داوری خواهیم ایستاد.شرم در شکستن تعصبات  نباید باشد.شرم باید در ترس زیستن باشد.که آن تحجر را می‌زاید.در مسیحیت هیچکس مسیحی بدنیا نمی آید و در گوش نوزاد نمی گویند که تو مسیحی هستی،او باید در مسیح تولد تازه بدست بیاورد ،او باید مسیح را بشناسد  با او رابطه ای شخصی داشته باشد ،گناهانش را روزانه اعتراف کند تا روزی که گناهانش کم و کم و کمتر گردند و او بسمت تقدس و پاکی برود.

 

دوست گرامی!

 

تو زیباترین و دوست داشتنی ترین پدیده‌ی خداوند برای خود خدا هستی!او تو را نه به ترس نه به تعصب و نه به تحجر خوانده است بلکه او تو را همین امروز در همین لحظه به تقدس و تولد تازه فراخوانده است.

یک مسیحی در دردها از روح القدس قوت میگیرد و تا به آخر صلیبش را چون استادش می‌کشد تا اراده‌ی خدا خود را برآورد.یک مسیحی همواره به دردهای استاد و نجات دهنده‌ی خود مسیح می‌اندیشد به دردی که او برای آزادی او کشید و رستگاری و حیاتی که امروز نصیب او گردیده است.آنگاه پر از روح نزد خدای پدر دعا می‌کند تا مگر فرصت بیشتر داشته باشد تا نجات دهند اش را بهتر بشناسد.یک مسیحی خدا را پادشاه قلب خود می‌داند ،مسیح را نمونه‌ی زندگی خود می‌داند و روح القدس را جلودار خود.یک مسیحی  در روح دعا می‌کند در روح مطالعه میکند در روح زندگی میکند و در روح رشد میکند ،او همواره بیاد محبت خدای زنده در قربانی کردن مسیح بر صلیب هست و آن را هرگز فراموش نمیکند.یک مسیحی نه اینکه سه تا خدا را بپرستد ،بلکه تماما یک خدا را با تمام قلب و جان و روح خود در روح و در محبت مسیح دوست دارد.

 

ایا شما حاضرید تا چنین قدرت پر شکوهی را که سازنده و پربرکت و پر از نشاط و شادی هست را از آن خود کنید؟چنین تثلیث مقدس و شکوهمندی که می‌تواند شما را از ترس و تعصب و تمامی تحجرات دیرینه برای همیشه دور سازد و به شما شخصیتی نو و تازه عطا نماید؟آیا حاضرید؟

کافیست تا  تو تماما به ضعف و ناتوانی و گناهان خود قلبا نزد عیسای مسیح به آن اعتراف کنی و بگویی که :

 ای عیسای مسیح ،من گناهکارم !من فرمان و دستورات خداوند را اطاعت نکرده ام  و اقرار می‌کنم که قادر به انجام آنها به خودی خود نیستم و نخواهم بود. بار سنگینی را بر شانه های خود احساس میکنم که گویی مرا به قعر تاریکی و یاس فرو میبرد. مسیح عزیز! تو بخاطر گناهان من بر صلیب قربانی شدی و جان عزیزت را بخاطر خطاهای من دادی در حالی که مرا نمی شناختی.چقدر تو مرا دوست داشتی !اکنون از تو دعوت میکنم که به قلب من بیایی و مرا شاگرد خود بسازی. یک شخصیت تازه برای خدا تا بتوانم با هدایت روح القدس در پاکی ای که تو نصیبم کرده ای با آزادی و فراغت در تو و با تو زندگی کنم.و خدا را پادشاه قلب و جان خود بدانم .آمین

 

دوست من!

با این اعتراف ساده ما معتقدیم که تو در راه کسب یک تولد تازه هستی.

لطفاً کتاب‌مقدّس را بخوان .در فعالیتهای کلیسای محلی خودت شرکت کن و از این فیض و مهر خدا ،هم خودت لذت ببر و هم  لذتش را با دیگران شریک شو.به امید آن روز.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!