همراه با روح خدا پیش بسوی خلقت تازه در مسیح!
دلیل اساسی برای دادن روح‏القدس
نوشته‌ی: ح.گ

تاکنون در سلسله مقالات این سال جدید تحت عنوان تازگی و خلقت تازه در مسیح مطالب گسترده‏ایی را آغاز کرده و سعی نمودیم تا ریشه‌ی این مهم زندگی مسیحی را بر طبق کلام مقدس با هم ببینیم. ما از انجیل یوحنا به نامه‌ی رومیان رفتیم. از ملاقات با نیقودیموس تا به زنده شدن ایلعازر از مرگ، از کلیسای روم تا منشور باور مسیحی ما نسبت به شخصیت یک مسیحی و چگونگی آن. قصد بنده بیان شعر و افسانه نیست! غیرممکن‏ها! نشدنی‏ها!بلکه آنچه خدای خالق از همان ابتدای آفرینش در ما نظر داشت.آری!از همان ابتدای آفرینش، قبل از اینکه حتی کوهها و دریاها و ستارگان شکل بگیرند، او ما را به این خلقت تازه و نوین فرمان داده بود. چگونه؟ آیا با تلاش انسانی خودمان تا به خدا ثابت کنیم بندگان خوب او هستیم؟ با اجرای جدی‏تر شریعت و قوانین دین تا پارسا بودن خود را ثابت کنیم؟ خیر! تنها با ایمان آوردن به مسیح و او را به قلب و روح خود پذیرفتن به ما عطا گشته است. به همین دلیل پولس می‏نویسد:” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسای مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید.” برگزید که چه بشود؟ ” تا در حضور او در محبت مقدس و بی‏عیب باشیم.” (افسسیان ۱: ۳-۴) در دوم تسالونیکی پولس رسول در ادامه‌ی این طرح عظیم خدا قبل از آفرینش انسان، مطلب دیگری را اضافه میکند:” که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی.” (دوم تسالونیکی ۲: ۱۳ )
تاکنون نوشتیم که خدا در ایمان ما به مسیح ما را به یک ” خلقت تازه ” خوانده است. و میدانیم که هیچ چیز برای خدا در زندگی مسیحی اهمیت ندارد؛ هیچ چیز، به جز همین. ” زیرا که در مسیح عیسی نه ختنه چیزی است و نه نامختونی بلکه خلقت تازه.” (غلاطیان ۶: ۱۵) این همان تاکید خداوند است. یعنی همان فرمایشی که خداوند با نیقودیموس داشت:” اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود.” (یوحنا ۳: ۵) اهمیت زیستن در خلقت تازه باید در سرلوحه‌ی نفس کشیدن هر روز ما و طپش ضربان قلب ما در مسیح باشد! اما این خلقت تازه یک لباس نیست که روز اعتراف به مسیح بر تن خودمان کنیم و ما پس از آن یک خلقت تازه گردیم! زیستن در ایمان به مسیح، اطاعت از تعالیم مسیح، زیستن در معنا و مفهوم تعمید: مردن در گناه و برخاستن به حیات تازه در بیگناهی، صلیب خود را روزانه بردن، تمام اینها در زندگی روزانه و عادی مسیحی ما را شایسته‌ی زیستن در مقامی که خدا به ما هدیه داده است یعنی ” خلقت تازه ” میسازد. مثل اینکه خدا سرزمینی را به شما بدهد و بگوید پادشاه این سرزمین هستی! این مقامی است که خدا به شما داده و موقعیتی است که او شما را در آن قرار داده است. اکنون این با شما است که در این مقام و در این موقعیت مانند یک پادشاه زندگی کنید و بر این سرزمین حکومت نمایید. پادشاه کردن از اوست. پادشاهی کردن از شما. همینطور خلقت تازه دادن از اوست. خلقت تازه بودن از ما است. در ضمن ما تلاش نمی‌کنیم تا این خلقت تازه را بدست بیاوریم یا آن را برای خود بسازیم؛ بلکه تنها آن را تصاحب می‌کنیم. همه چیز در مسیح به ما داده شده است. از جمله خلقت تازه، ما فقط باید آن را تصاحب کرده و آن را از آن خود سازیم.
تاکنون ما به اهداف خدا در زندگی مسیحی خود برای تحقق یافتن این مهم بر طبق آیات کتاب‌مقدّس و حقایق الهی آن اشاره کرده ایم. اما آنچه را که در این مقاله شما می‌خوانید، چگونگی انجام یافتن آن در زندگی مسیحی ماست.
در بالا خواندیم که پولس میگوید:” ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید.” اگر امروز قلب ما برای مسیح می‌تپد و او را دوست داریم و او را دنبال می‌کنیم، بدلیل این است که این محبت ازلی از ازل در ما قبل از اینکه نطفه‌ی ما بسته شود، شکل گرفته بوده است. سپس پولس در دوم قرنتیان مینویسد:” اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه‏ایست. چیزهای کهنه در گذشت اینک همه چیز تازه شده است.” (دوم قرنتیان ۵: ۱۷) از این دو آیه چه استنتاجی میگیرید؟ که خدا پیش از بنیاد عالم ما را در یک خلقت تازه در مسیح برگزیده است. اما آیا خدا این سرزمین را به ما داد و ما را با تمامی رتق و فتق آن تنها گذاشت؟ خیر!خدا ما را در این پادشاهی ما در مسیح در خلقت تازه، تنها و بیکس رها نکرد. پیروزی به ما داده شده است. دشمن شکست خورده است. دشمن بر ما قدرتی ندارد. فقط باید آن را تصاحب کرد. خدا هست که پیروزی را بدهد، موسی هست که تا غروب دستانش را بالا ببرد، اما دستان یوشع‏وار نیز باید باشد تا غروب شمشیر را بزند! (خروج ۱۷: ۸-۱۶) خدا برای اینکه این قوت را در این نبرد به ما عطا کند ما را بیکس رها نکرد و هدیه ای گرانبها را به برگزیدگان خویش در مسیح عطا نمود. هدیه ای که قبل از آفرینش ما برای ما در نظر گرفته شده بود. هدیه‏ایی که قبل از آمدن مسیح به زبان نبی پیشگویی شده بود.” و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد…و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد.” (حزقیال ۳۶: ۲۶-۲۷) به همین دلیل است که پولس در دوم تسالونیکی میگوید:” که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح “. اکنون مجددا این دو ایه را با هم ترکیب نمایید. استنتاج شما چیست؟ آیا نه اینکه خدا روح خود را در اندرون ما نهاده تا به تقدس روح دست یابیم؟ البته! اما عظمت کار روح‏القدس را درک نخواهیم کرد و نمیتوانیم دلیل حضور او را و بودن او را در زندگی مسیحی خود درک کنیم اگر درک نکنیم که چگونه او عمل میکند.
در روز پنطیکاست اتفاقی افتاد که چهره‌ی مسیحیت را برای ابد دگرگون ساخت. بر طبق وعده‌ی خدای پدر و مسیح خداوند، روح مقدس خدا مکان دائمی خویش را در آسمان ترک کرد و به نزد ایمانداران به مسیح آمد و در آنان ساکن گردید. همینجا فرق اساسی ما را با نیاکان ما تشخیص خواهید داد. اینجا فرق اساسی تمامی ادیان امروز دنیا با مسیحیت را می‌توانید ببینید. نیاکان ما با هدایت روح خدا زندگی کردند؛ روح مقدس از آسمان میامد بر آنان مدت زمانی قرار میگرفت، مانند بطلئییل بن حور صنعتگر عبادتگاه اسرائیلی‏ها یا بر سموئیل نبی؛ یا بر ایلیاء نبی و داود و … اما هرگز روح مقدس خدا در آنان برای ابد ساکن نگشت و هرگز این افتخار را نداشتند که در سکونت دائمی آن زندگی کنند. یا ادیانی که امروز مانند، یهود، اسلام ، بودا هرگز از این مقوله خبری نداشته و یا به آن ایمان ندارند! آری، این افتخار نصیب تمام آنانی شد که قلب خود را به مسیح دادند. اما لطفا دقت کنید! تمام عظمت روز پنطیکاست در ریختن روح بر ایمانداران نبود. وقتی روح خدا بر ایمانداران ریخت چه چیز بر ایمانداران مسجل گشت؟ اینکه قدرتهای روح را بدست آوردند؟ اینکه هدایای روح شامل آنها شد؟ پطرس در آن روز حقیقتی را در این باره بیان میکند که بسیار حائز اهمیت میباشد. او میگوید:” پس همان عیسی را برخیزانید و همه‌ی ما شاهد بر آن هستیم. پس چون به دست راست خدا بالا برده شد روح القدس موعود را از پدر یافته اینرا که شما حال میبینید و میشنوید ریخته است…پس جمیع خاندان اسرائیل یقین بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است.” (اعمال ۲: ۳۲-۳۶) چه چیزی با دادن شدن و ریختن روح بر ایمانداران ثابت شد؟ اینکه، ای مردم! شما آن عیسای ناصری را که در بین ما بود، معجزات بزرگ انجام داد، شما او را دید، شما مادر و برادران و خواهران او را میشناختید، به صدای او گوش کردید، او را لمس کردید، از دست او نان خوردید، و از دست شما آب نوشید؛ همان عیسای اهل ناصره را خدای سرمدی خداوند و سرور سروران؛ پادشاه پادشاهان ساخته است. جلال داده است. عظمت داده است. بزرگ کرده است. تنها نام او را برای رستگاری انسان گناهکار داده است. این را قبلا خود پطرس اعتراف کرده بود:” توئی مسیح پسر خدای زنده ” (متی ۱۶: ۱۶) و عیسی به او فرموده بود که:” زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده بلکه پدر من که در آسمانست.” چگونه؟ با روح خود. اما اینبار در روز پنطیکاست، چگونه پطرس به این یقین دست یافت؟ با ریخته شدن روح‏القدس بر ایمانداران به مسیح. علامت آن چه بود؟ ” این را که میبینید و میشنوید ریخته است.” (اعمال ۲: ۳۳) روح خدا و ریخته شدن آن بر ایمانداران گواه بر خداوندی عیسای مسیح و جلال و اکرام اوست. ورای هدایایی که روح خدا به ما تفویض میکند تا آنها را برای جلال مسیح بکار بگیریم. پس همینطور خلقت تازه‌ی ما در مسیح باید برای جلال خود مسیح باشد و هست. عیسای مسیح مادامی که بر روی زمین بود در تلاش جلال دادن پدر آسمانی خود بود. مسیح میفرماید:” زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدلاباد از آن تست.” (متی ۶: ۱۳) و پدر در پی جلال دادن پسر:” ای پدر در من هستی و من در تو. و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم.” (یوحنا ۱۷: ۲۱-۲۲) چگونه دنیا این جلال مسیح را خواهد دید؟ با زیستن ایمانداران به او در روح. زیرا اینگونه زیستن است که باعث جلال دادن عیسای مسیح میگردد. زیرا کار روح القدس در تمام طول زندگی ما چیزی جز این نیست. یعنی در ما عمل کرده و ما در او و با زیستن در او خداوندی عیسای مسیح را جلال میدهیم. خدا ما را برای چه خلق کرد؟ برای اینکه او را پرستش کرده و او را جلال بدهیم.خدا برای چه روح القدس را داد؟ برای اینکه مسیح را پرستش کرده و جلال بدهیم. زیستن در روح به خودی خود جلالی برای مسیح به بار نمیاورد. داشتن هدایای مختلف روح نیست که جلال را به مسیح میدهد؛ بلکه زیستن و تبدیل شدن در او و به شباهت مسیح درآمدن. ” و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید.” (افسسیان ۴: ۲۴)؛ ” زیرا که صنعت او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم.” (افسسیان ۲: ۱۰)
مسیحی نمیتواند از این امر شانه خالی کند!مسیحی نمیتواند بهانه‏ایی برای قصور و کوتاهی خود در زیستن در طبیعت قدیمی خود داشته باشد. تمام زیستن و مرگ و قیام و صعود مسیح و دادن روح القدس برای پاک ساختن ما و به شباهت مسیح در آوردن ماست. او از مقام پادشاهی خویش عدول نمود، تمام جلال و کبریایی خود را فراموش نمود، به روی زمین آمد، در بین ما زیست، شبیه ما شد، در تحمل رنج‏ها،اشکها، وسوسه‏ها، او تماما شبیه ما شد؛ تا ما را درک کرده و غمخوار ما گردد؛ تا بدینگونه بتواند به ما قدرت در رنجها و اشکها و وسوسه‏ها دهد؛ و ما را پیروزمند سازد تا ما او را جلال داده و نهایتا پدر آسمانی ما جلال بینید. اکنون نوبت ماست که شبیه او گردیم! اکنون نوبت ماست که با زیستن در کلام او، تعالیم و فرامین او، زیستن در روح، و مقاومت و پایداری تا به آخر، به شباهت او در آییم. این همان خشنودی حقیقی پدر آسمانی ما از ماست. این اهمیت را درک نخواهیم کرد تا اینکه می‌خوانیم: ” لکن شما در جسم نیستید بلکه در روح هر گاه روح خدا در شما ساکن باشد و هر گاه کسی روح مسیح را ندارد وی از آن او نیست.” (رومیان ۸:۹) آیا میگوییم مسیحی هستیم، باید روح مسیح در ما باشد. در حقیقت روح مسیح در ما هست، اگر به او اعتراف کرده و از گناهان خویش توبه نموده و او را پذیرفته‏ایم. اما چگونه من می‌توانم بدانم تو روح مسیح را داری؟ چگونه من می‌توانم تشخیص بدهم که روح خدا در تو ساکن است؟ علائم روح. مانند تکان خوردن شاخه‏های درخت در باد. (همان مثال مسیح به نیقودیموس) به من نگو به زبانها دعا میکنی و نبوت میکنی و شفا میدهی، روح خدا را داری. جادوگرهای مصر نیز عین معجزات موسی را انجام دادند و بلعام بعور هم همان قدرت لعنت و برکتی را داشت که ابراهیم داشت! در حقیقت زنده شدن در مسیح است که نشانه‌ی داشتن و سکونت روح او در ماست. عیسای خداوند میفرماید:” روح است که زنده میکند و اما از جسم فایده نیست.” (یوحنا ۶: ۶۳) و پولس که:” لکن اگر افعال بدن را بوسیله‌ی روح بکشید همانا خواهید زیست.” (رومیان ۸: ۱۳) شاید شما سوال کنید، در یک گیجی و عدم درک درست، چطور می‌توانم بدانم من روح القدس را دارم؟ چطوری می‌توانم بدانم که روح در من هست تا مرا برای پیش رفتن به خلقت تازه و تصاحب آن یاری رساند تا بتوانم مسیح و خداوندی او را جلال بدهم؟ این سوال متاسفانه توسط فرقه‏های مسیحی به نادرستی پاسخ داده شده است. اما کتاب‌مقدّس یک حقیقت ساده را در این خصوص میگوید. حقیقتی که ما مسیحیان آن را بسادگی فراموش می‌کنیم و آن را در حقیقت زندگی مسیحی خود متاسفانه نمیبینیم.
برگردیم به روز پنطیکاست، در آن روز پس از اینکه روح مقدس خدا از آسمان بر ایمانداران به مسیح ریخت، بر آنان قرار گرفت و ساکن شد، و مردم علائم و نشانه‏های آن را دیدند با حیرت و لرز از پطرس که سخنرانی آتشین خود را در معبد دنبال میکرد پرسیدند:” ای برادران چه کنیم؟” پطرس پاسخ داد که:” توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح‏القدس را خواهید یافت.” (اعمال ۲: ۳۷-۳۸) واچ من نی مسیحی اهل چین به زیبایی از این آیه استفاده کرده است و به سوال شما پاسخ میدهد؛ او در کتاب خود بنام زندگی طبیعی مسیحی، میگوید:” چهار چیز در اینجا اشاره شده است: توبه، تعمید، آمرزش، و روح‏القدس. دوتای اول شرایط هستند، دوتای دوم هدایا.” (کتاب مذکور صفحه‌ی ۱۳۱-۱۳۲) سپس واچ من نی اینگونه ادامه میدهد که: ما دوتای اول را انجام میدهیم. از گناهان خود توبه می‌کنیم. از خطاهایی که مرتکب شده، از نهاد آلوده‌ی خود نزد خدا استغفار طلبیده و از او می‌خواهیم تا با خون مسیح ما را پاک کند. این ایمان درونی ماست. سپس تعمید میگیریم؛ با تعمید ایمان درونی خود را به گونه‏ایی بیرونی نشان میدهیم؛ و در ملاءعام ایمان قلبی خود را اعتراف می‌کنیم. ما با انجام این دو شرایط خدا را اجرا کرده و دنبال کرده‏ایم؛ برای چه؟ برای دریافت دو هدیه که با اجرا کردن این دو شرایط با هم به ما داده میشود. سپس خدا هدایای خود را که آمرزش گناهان و روح‏القدس است را به دلیل فیض خود به ما میدهد. چگونه میدانیم؟ اول اینکه کلام این را تایید میکند. دوم اینکه با ایمان آن را میپذیریم. مسیح را با ایمان میپذیریم. تعمید خود را با ایمان انجام میدهیم. و با ایمان آمرزیده شدن گناهان خود را از دستان خدا دریافت می‌کنیم. و نهایتا با ایمان روح‏القدس خدا را به قلب خود راه میدهیم تا در ما ساکن گردد. واچ من نی چه قشنگ مثال یک کتاب دوجلدی را میزند، که شما پول آن را پرداخت میکنید، اما فقط یک کتاب را با خود به خانه میبرید. بعد متوجه غفلت خودتان شده، برمیگردید به کتابفروشی و به آنان یادآوری میکنید که کتابی را که پول آن را پرداخت کرده‏اید را جا گذاشته‏اید و جلد دوم آن را میبرید؛ بدون اینکه مجددا پولی برای آن پرداخت کنید! یعنی چه؟ یعنی ای برادر و خواهر مسیحی! آیا گناهان خود را نزد مسیح اعتراف کرده‏ایی؟ آیا او را خداوند و نجات دهنده‌ی خودت خوانده‏ایی؟ ایا با تعمید، ایمان خود را در بین جمع نشان داده‏ایی؟ پس تو دو هدیه‌ی خدا را در حال حاضر داری: آمرزش از گناهان و روح‏القدس. باید به آن با تمام وجود خودمان، و تمام باور خودمان ایمان داشته باشیم و اگر نه هرگز بسوی خلقت تازه و تصاحب آن حرکت نخواهیم کرد.
شاید بپرسید چگونه می‌توانم علائم حضور روح خدا را در خود ببینم؟ برگردیم به نامه‌ی رومیان، پولس میگوید:” زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسمانی تفکر میکنند و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح.” (رومیان ۸: ۵) آیا این میزان من و شماست؟ آیا این طرز تفکر من و شماست؟ پس من و شما در روح هستیم. آیا هنوز جسمانی فکر می‌کنیم؟ پس هنوز در گناه نمرده‏ایم! آیا هنوز از گناه لذت میبریم؟ پس هنوز درد میخها را حس نکرده‏ایم. ایا هنوز دنباله روی طبیعت قدیمی خودمان هستیم؟ پس هنوز به تازگی رستاخیز نیافته‏ایم، هر چند مسیح قیام کرده، اما ما هنوز در قبر خودمان مانده‏ایم! فریاد مسیح را شنیدیم:” ای ایلعازر بیرون بیا!” اما در قبر مانده‏ایم! نوری که وارد قبر ما شده است را دیده‏ایم اما به سمت آن حرکت نمی‌کنیم. اجازه بدهید تا بنده چند علامت را برطبق کتاب‌مقدّس که نشانه‌ی سکونت روح در ایماندار و نتیجه‌ی آن است را قید نمایم. بنظر بنده اگر ما تنها به این سه کار عظیم روح خداوند در زندگی خود پی ببریم و آن را دنبال کنیم؛ عیسای خداوند را تماما جلال داده و پدر ما که در آسمان است از ما تماما خشنود شده و ما از لذت داشتن و زیستن در خلقت تازه در مسیح پرشور و شعف هستیم. این سه نکته شامل این موارد هستند؛ زمانی که روح خداوند بر ما میریزد و در ما ساکن میگردد:
دل سنگی را از ما گرفته و دل گوشتی به ما میدهد. (حزقیال ۳۶: ۲۶) یعنی ما را نرم میسازد.ما را فروتن میسازد. ما را از غرور و منم‏نمایی‏های خودمان تماما دور میسازد. ما را به فرامین خداوند حساس میسازد. ترس خدا را دل ما میگذارد. مانند پطرس از شرم گناه در تاریکی خواهیم گریست. و مانند یوحنا از خشم به محبت میرسیم.
تمام باور فکری ما را از دنیا به آسمان معطوف میسازد :” بلکه گنجها به جهت خود در آسمان بیندوزید.” (متی ۶: ۲۰) و :” لکن الحال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی وطن سماوی هستند.” (عبرانیان ۱۱: ۱۶) دیگر لذتهای دنیا، موفقیتهای دنیا، ناباوری‏های دنیا، ما را سرمست نمیسازند و یا ناامید نمیکنند. تمام تمرکز خود را به پادشاهی خدا میسپاریم.
تمام بدن و وجود خود را به تمجید خدا واگذار می‌کنیم:” یا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما است که از خدا یافته‏اید و از آن خود نیستید. زیرا که به قیمتی خریده شده‏اید پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید.” (اول قرنتیان ۶: ۱۹-۲۰) اگر این را با ایمان درک کردیم تازه آنوقت است که قادریم:” بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده‌ی خدا بگذارنیم “ (رومیان ۱۲: ۱) یعنی زبان، چشم، دست، پا، و تمام اعضای بدن ما روزانه باید در تمجید و ستایش خدا و خداوند ما عیسای مسیح قرار گیرد. زیرا ما در روح ساکن هستیم. زیرا روح‏القدس در ما ساکن است.

پایان سخن

دوست عزیز! خدای سرمدی برای تک تک انسانهای روی زمین تازگی و خلقت تازه بودن در مسیح را در نظر دارد. کهنگی و اسارت ما در گناه، خطاها و لغزشهای ما، اینها مانع دادن این خلقت تازه نخواهند بود، مانع اصلی دل ماست! اگر امروز ایمان بیاوری که حقیقتا از میزان عدل خدا در خصوص پاک زیستن و جلال و ستایش کردن او کوتاهی کرده ای و به نجات دهنده نیاز داری، خدای مهربان و پر فیض حاضر است شما را در آغوش خود بپذیرد. کافیست قلبا به عیسای مسیح یعنی تنها و تنها کسی که بر روی زمین، در آسمان و در زیر زمین به انسان داده شده تا با نام او رستگاری و نجات مهیا گردد، ایمان بیاوری، همین امروز تمام گناهان تو هرچند به سرخی ارغوان باشد به سفیدی پنبه خواهد شد. قلب خودت را به عیسای مسیح بده و قلبا دعا کن که:
خداوندا من گناهکارم. از گناهان خودم توبه میکنم و ایمان دارم که عیسای مسیح برای گناهان من بر بالای صلیب جان خودش را داد. مرد و دفن شد. اما روز سوم قیام کرد. اکنون زنده است و من از او می‌خواهم که به قلب من وارد شده و مرا از آن خود سازد. آمین.” دوست عزیز با این دعای ساده اما حقیقی و قلبی تو از آن خدا هستی و خدا از آن تست. اکنون شایسته هستی که دو هدیه‌ی خدا را برای ابد از آن خود سازی. آمرزش از تمام گناهان و روح القدس. این دو باید ترا به سمت طبیعت تازه و خلقت تازه در مسیح پیش ببرد. و تو بزودی در سرزمین موعود ساکن خواهی شد و از شیر و عسل روان آن متلذذ خواهی شد. این خلقت تازه در مسیح به تو داده شده است. تو تلاشی برای بدست آوردن آن نمیکنی. بلکه تنها به سمت آن رفته و در آن زندگی میکنی! خلقت تازه برای تو مهیا شده است. روح القدس به تو داده شده است. تنها حرکت کن. پیروزی در مسیح بر طبیعت کهنه و قدیمی به تو داده شده است، در هر جایی که پای خودت را بگذاری. آمین.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!