شور و احساس مسیح

پنجاه دلیل برای اینکه او بدنیا آمد تا مصلوب شود.

نویسنده: جان پایپر

مترجم: ح گ

تقدیم به عیسای مسیح:

                   ” خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خوار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضرب و مبتلا گمان بردیم. و حال آنکه بسبب تقصیرهای ما مجروح و بسبب گناهان ما کوفته گردید و تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم های او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود مثل بره ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه‌ی او که تفکّر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هر چند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسّرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ”

(از کتاب اشعیاء نبی باب ۵۳ آیات ۳ تا ۱۰)

                                    

مقدمه‌ی مترجم

مقدمه نویسنده

عیسای مسیح، مصلوب شدن، و تمرکز بر آن

پنجاه دلیل برای اینکه چرا مسیح آزار دید و مرد

۱–      برای پذیرفتن خشم خدا بر خود

۲-      برای خشنود کردن پدر آسمانی.

۳-      برای فراگیری اطاعت از پدر و کامل شدن

۴-      برای دستیابی به رستاخیز خود از مرگ

۵-      برای نشان دادن اوج محبت و فیض خدا به گناهکاران

۶-      برای نشان دادن محبت خودش به ما

۷-      برای باطل کردن قوانین دینی که بر ضد ما بود.

۸-      برای فدیه‌ی گناهان بسیاری شدن

۹-      برای آمرزش گناهان ما

۱۰-    برای آماده کردن راه عادل شمرده شدن ما

۱۱-    برای تکمیل کردن اطاعت خود و نیکی مطلق ما

۱۲-    برای از بین بردن محکومیت ما

۱۳-    برای از میان بردن رسوم ختنه و دیگر آداب مذهبی بعنوان پایه‌ی نجات

۱۴-    برای بنیاد نهادن ایمان در قلبهای مان و حفظ آن در ما

۱۵-    برای اینکه ما را مقدس، بی عیب و کامل گرداند

۱۶-    برای اینکه به ما وجدانی پاک بدهد.

۱۷-    برای اینکه تمام هر آنچه که برای ما نیکوست فراهم سازد.

۱۸-    برای اینکه ما را از بیماری های روحی و جسمی شفا دهد.

۱۹-    برای دادن حیات جاودان به همه‌ی کسانی که به او ایمان می‌آورند.

۲۰-    برای رهایی دادن ما از شیطان دنیای امروز

۲۱-    برای صلح یا آشتی  دادن ما با خدا

۲۲-    برای آوردن ما به نزد خدا

۲۳-    برای اینکه ما را متعلق به خود کند

۲۴-    برای دادن اعتماد به ما برای دستیابی به مقدس ترین مکان.

۲۵-    برای ما مکانی شدن تا ما در او خدا را ملاقات نماییم.

۲۶-    برای پایان دادن به کهانت قدیمی و برای ابد کاهن اعظم شدن

۲۷-    برای اینکه به کاهنی غمخوار و دلسوز برای ما تبدیل شود.

۲۸-    برای آزاد ساختن ما از افکار پوسیده‌ی نیاکان مان

۲۹-    برای آزاد ساختن ما از بردگی و اسارت گناه

۳۰-    برای اینکه در گناه بمیریم و در نیکی زندگی کنیم

۳۱-    برای اینکه ما در قوانین بمیریم و برای خدا میوه بیاوریم

۳۲-    برای قادر ساختن ما در زیستن با مسیح نه در خود

۳۳-    برای اینکه صلیبش را اصل و مایه‌ی بالیدن ما سازد

۳۴-    برای قادر ساختن ما که در او با ایمان بمانیم

۳۵-    برای دادن معنای حقیقی به ازدواج

۳۶-    برای ساختن مردمی که مشتاق خدمت به خدا باشند

۳۷-    برای دنبال کردن نمونه او در تنهایی‌ها و بهای محبت

۳۸-    برای تشکیل دادن پیروانی که صلیب خود را می برند.

۳۹-    برای آزاد سازی ما از اسارت ترس از مرگ

۴۰-    تا بلافاصله بعد از مرگ خود با او باشیم.

۴۱-    برای تضمین کردن قیام ما از مرگ

۴۲-    برای خلع سلاح کردن قدرتمندان و اولیاء امور

۴۳-    برای رها سازی قدرت خدا در پیام انجیل

۴۴-    برای نابود سازی خصومت و دشمنی بین نژادها

۴۵-    برای فدیه یا کفاره شدن مردم از هر قبیله و زبان و مردم و ملتی

۴۶-    برای جمع آوری کردن بقیه‌ی گوسفندان خود از سراسر دنیا

۴۷-    برای نجات ما از داوری آخر

۴۸-    برای تقویت شدن در خوشی او و ما

۴۹-    برای اینکه از تاج جلال و افتخار مزین گردد.

۵۰-    برای اینکه نشان دهد که خدا از بدترین شرارت‌ها برای نشان دادن نیکویی بهره میگیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!