پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
خانه / ادبیات مسیحی / مناسبت‌های گوناگون

مناسبت‌های گوناگون

تفسیر و بررسی رساله افسسیان. بخش ۱۲

بخش ۱۲ افسسیان ۴: ۱۷- ۳۲  قدم زدن در تقدس بعد از اینکه پولس رسول به ایمانداران افسس نوشت که چگونه باید در یگانگی روح قدم بزنند، چگونه باید با هم بنا به هدیه و فیضی که از جانب خود مسیح خداوند به تک تک اعضاء کلیسا داده شده است ...

بیشتر بخوانید »

بررسی و تفسیر رساله عبرانیان. بخش ۳.

ورود به رساله عبرانیان یک تفسیر درست نوشته کتابمقدس باید با چند سوال از خودمان آغاز شود. این در خصوص نامه های مکتوب در نوشتجات عهد جدید نیز صادق است. از خودمان باید بپرسیم: ۱-چه کسی آن را نوشته است؟ ( نویسنده نامه)  ۲- چه زمانی آن را نوشته است؟ ...

بیشتر بخوانید »

وفاداری ما به عیسای مسیح در این دنیا

وفاداری ما به عیسای مسیح نگاهی به دوم پادشاهان فصل اول نوشتۀ: ح.گ  قصد دارم تا با خودم و با شما از خالص بودن وفاداری ما به عیسای مسیح در زندگی روزانه سخن بگویم. سخن من از روزها و ساعتهایی است که تمام دنیا را دور خود تیره میبینیم، و ...

بیشتر بخوانید »

ناآشنا در دنیا، آشنا با خدا در دنیا زیستن و او را جلال دادن.

نا آشنا در دنیا، آشنا در خدا نوشتۀ: ح گ وقتی شیطان در باغ عدن از فیض بیکرانی که خدا به انسان در داشتن میل آزاد داده بود استفاده کرده و او را وسوسه نمود و انسان تن به خواستۀ خود داد و فرمان خدا را نااطاعتی نمود و گناه ...

بیشتر بخوانید »

بررسی نامه رومیان. بخش ۲۳

۲۳- فصل سوم ایات ۲۵- ۲۶  ” ۲۵که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد بواسطۀ ایمان بوسیلۀ خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد بسبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا. ۲۶برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و ...

بیشتر بخوانید »

کتاب پیدایش. فصل ۲۸

کتاب پیدایش فصل ۲۸ آیات ۱- ۲۲  همانطور که در بخش پایانی فصل قبل مرور کردیم، ربکا به نیت اینکه نقشۀ عیسو را در کشتن یعقوب خنثی کند، با مشورت اسحاق یعقوب را به سمت حران، خانوادۀ خود روانه میکند، تا زمانی که آبها از آسیاب که خوابید دوباره یعقوب ...

بیشتر بخوانید »

دره رویا. دعای پیورتن ها. بخش ۶

همه خوبی ها همه خوبی ها خدای من، تو مرا یاری کردی که ببینم، هر چه نیکی پرافتخار و شادمانه باشد،  چه بیشتر نیکوست آنکس که آن را عطا میکند، و نیز میتواند آنها را بازگیرد؛  مبارک بودن زیاد در این نیست ، در دریافت نیکی از جانب تو و ...

بیشتر بخوانید »

بررسی و تفسیر رساله عبرانیان: بخش ۲

نگاه تاریخی به رساله عبرانیان چرا تا به این اندازه کلیساها و ایمانداران مسیحی با رساله عبرانیان غریبه و نااشنا هستند؟ فیلیپ هیوز در کناب تفسیر رساله عبرانیان پاسخ میدهد که :« بخاطر این است که پیروان بیشماری از کلیساها رضایت داده اند به یک ایمان مصنوعی و دست ساخت ...

بیشتر بخوانید »

در باره تولد عیسای مسیح: آن نوزاد کیست؟

” وعلامت برای شما این است که طفلی در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.” لوقا ۱۲: ۱۲ او کیست پیچیده شده در قنداق، خوابیده در آخور؟ در عمق تولد عیسای مسیح نوشتۀ: ح.گ  اکنون دوهزار و اندی سال از تولد عیسای مسیح میگذرد. آنقدر که خبر تولد ...

بیشتر بخوانید »

به مناسبت تولد عیسای مسیح: سرخ و سبز و زرد، رنگهایی که سخن میگویند!

سرخ و سبز و زرد، هدیه غیرقابل وصف خدا نوشتۀ: ح.گ تولد عیسای مسیح بر شما مبارکباد! فردا ایمانداران مسیحی شاید هم کسانی که مسیحی نیستند دور درختی که به زیبایی تزیین شده است مینشینند. چشمان همه از خرد و کلان به هدایای به زیبایی و ظرافت بسته بندی شده ...

بیشتر بخوانید »