چهارشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۸
خانه / درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری

درس‌های مقدماتی از شاگردسازی تا رهبری

توازن در خدمت کلیسا و شخص مسیحی

توازن در خدمت کلیسا و شخص مسیحی نگاهی به کتاب نحمیا باب ۵ نوشتۀ: ح.گ روزهای ابتدای ایمانم به مسیح روزهای پرشوری بود، انگاری تو هوا راه میرفتم! دوست داشتم با همه از عیسای مسیح، انجیل او صحبت کنم. خدمت من در کلیسا و کمک کردن به رشد و گسترش ...

بیشتر بخوانید »

بدنبال من بیا. بخشش ۵. از خلقت دنیا تا تولد مسیح

به دنبال من بیا (۵) از خلقت دنیا تا تولد مسیح شرایط سرزمین اسرائیل در زمان تولد عیسای مسیح در چهار مقالۀ قبلی ما از ابتدای خلقت انسان،سقوط او توسط گناهی که انجام داد،زیستن انسان در وجدان و خشنود ساختن خدا ،قانون و شریعتی که خدا به انسان گناهکار داد ...

بیشتر بخوانید »

پادشاهی خدا یا پادشاهی انسان

«باری پادشاه سرمدی و باقی و نادیده را خدای حکیم وحید را اکرام و جلال تا ابدالاباد باد آمین.» ( اول تیموتائوس ۱ : ۱۷ ) پادشاهی خدا؛ پادشاهی انسان نگاهی به طرح الهی خدا برای انسان گناهکار و دنیای سقوط کرده نوشته:ح.گ مقدمه ایی بر این نوشتار عبارت «پادشاهی ...

بیشتر بخوانید »

به دنبال من بیا بخش دوم

بدنبال من بیا ( ۲ ) از خلقت دنیا تا تولد عیسای مسیح حضور قانون الهی در ذات انسان  همانطور که عیسای مسیح به شاگردان و به مردم بسیاری فرمود که :” بدنبال من بیا.” میخواهیم با او برویم.اما قبل از اینکه با او به راه بیافتیم، او قصد دارد ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابمقدس

داستان بزرگ کتاب مقدس چهار داستان : آفرینش- سقوط- رهایی- رستگاری یک داستان بزرگ نجات نویسنده: ح.گ مقدمه همه ما با داستان آشنایی داریم. از یک نقطه آغاز شده و در یک نقطه به پایان میرسد. و در طول این مسیر نقاط اوج و نقاط سقوط زیادی دارد که نهایتا ...

بیشتر بخوانید »

پادشاهی خدا، پادشاهی انسان

«باری پادشاه سرمدی و باقی و نادیده را خدای حکیم وحید را اکرام و جلال تا ابدالاباد باد آمین.» ( اول تیموتائوس ۱ : ۱۷ ) پادشاهی خدا؛ پادشاهی انسان نگاهی به طرح الهی خدا برای انسان گناهکار و دنیای سقوط کرده نوشته:ح.گ مقدمه ایی بر این نوشتار عبارت «پادشاهی ...

بیشتر بخوانید »

ورود به ملکوت خدا

ورود به ملکوت خدا با سه تا فعل شدن! نوشتۀ: ح.گ ماجرایی در دو انجیل مرقس و متی قید شده است که وقتی آن را با هم میخوانیم نمایی درست و کامل از پیام مرکزی عیسای خداوند از فرمایش او به شاگردانش بدست میاوریم. در متی فصل ۱۷ آیۀ ۲۴ ...

بیشتر بخوانید »

از برگزیدگی تا به جلال

از برگزیدگی تا جلال نوشتۀ: ح.گ من و شما بارها و بارها ازعبارت نجات سخن گفته ایم. ما آن را بشارت دادیم آن را درس دادیم از آن موعظه کرده و از آن دفاع کرده ایم. اما سوال اینجاست که چطور میتوان بعضی از اصول الهیات مسیحی را در راستای ...

بیشتر بخوانید »

میراث گناه

میراث گناه آثار ویران کنندۀ گناه  نوشتۀ: ح.گ همه از شما میپرسند چرا اینقدر این دنیا بی رحم است؟ چرا مردم اینقدر پر از شرارت و ریا و دروغ هستند؟ چرا هر کسی به فکر منافع و سود خودش است؟ چرا بدی در همه جا موج میزند؟ چرا اینقدر سردی ...

بیشتر بخوانید »

بشارت دادن

بشارت دادن معنای سادۀ عبارت “بشارت” یعنی، آوردن خبر است. همین عبارت در زبان انگلیسی “اونجلیست” بوده که از لغت یونانی “اونگلون ” یعنی آوردن خبر خوش استخراج شده است. شیرازه و دلیل بودن این عبارت در الهیات مسیحی ربطی مستقیم با طرح الهی خود خدای ما دارد نه اینکه ...

بیشتر بخوانید »