پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸
خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

بررسی نامه افسسیان بخش ۷

بررسی افسسیان بخش ۷ برداشتن دیوار دشمنی و خصومت افسسیان ۲: ۱۴- ۱۸ پولس رسول ادامه میدهد: « ۱۴ زیرا که او سلامتی ما است که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. ۱۵ و عداوت یعنی شریعت احکام را که در ...

بیشتر بخوانید »

بگذارید تا امتها شادی کنند! خلاصه ایی بر کتاب جان پایپر Let the Nation be Glad

John Piper, Let the Nations Be Glad! Michigan: Baker Academic, 2010. 280 pp. $10.32 Biography Born on January 11, 1946, to Bill and Ruth Piper in Chattanooga, Tennesse; John Piper attended to the Weather College(1964-68) where he received his majority in literature and minority in philosophy. In ۱۹۷۱ pursued his ...

بیشتر بخوانید »

تفسیر و بررسی نامه افسسیان بخش ششم

بررسی افسسیان بخش ۶ افسسیان ۲: ۱۱- ۱۳ غریبه های آشنا در این بخش میخوانیم: «۱۱ لهذا بیاد آورید که شما در زمان سلف (ای امتهای در جسم که آنانی که به اهل ختنه نامیده میشوند اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده بدست است شما را مختون میخوانند،) ...

بیشتر بخوانید »

بررسی و تفسیر نامه افسسیان بخش ۵

بخش پنجم لیکن خدا…فیض خدا بررسی ۲: ۴- ۱۰ در این بخش میخوانیم : « ۴ لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است از حیثیت محبت عظیم خود که با نمود ۵ ما را نیز که از خطایا مرده بودیم با مسیح زنده گردانید زیرا که محض فیض نجات یافته ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۸

ما کی هستیم ۲۸ ما در مسیح هستیم! میگویند که دانه اتم بسیار ریز است اما چون به قدرت و توانمندی آن نگاه میکنیم عظیم است. مثال شوخ طبعانه فارسی داریم که میگوید: فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه! یکی از کوچکترین و پرقدرترین حرف کوچک در کل ...

بیشتر بخوانید »

بررسی و تفسیر نامه افسسیان بخش ۳

بخش سوم دعایی برای درک استقرار و گام زدن استوار در مسیح عیسی نگاه کردن به افسسیان ۱ : ۱۵- ۲۳ نوشته: ح.گ         اگر آیات ۳ تا ۱۴ مانند یک سرود پرستشی نوشته شده است ایات ۱۷ تا ۲۳ این بخش به نحوه یک دعا. و در نظر داشته ...

بیشتر بخوانید »

وقتی عیسای مسیح عزم رفتن به اورشلیم را نمود

وقتی عیسی عزم اورشلیم نمود نگاهی به لوقا ۹: ۵۱ « و چون روزهای صعود او نزدیک میشد روی خود را به عزم ثابت بسوی اورشلیم نهاد.» ( از ترجمه قدیم) در ترجمه تفسیری این آیه را اینطور میخوانیم: «هنگامی که زمان بازگشت عیسی به اسمان نزدیک شد، با عزمی ...

بیشتر بخوانید »

بررسی نامه افسسیان بخش ۲

بخش اول افسسیان ۱: ۱- ۲ پولس رسول خود را معرفی میکند  این نامه را اینطور آغاز میکنیم: « « ۱پولس به اراده خدا رسول عیسی به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی. ۲فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم؟ ۲۷

ما کی هستیم ۲۷ غریبه هایی بر روی زمین در زبان عبری که زبان نوشتجات عهد عتیق است عبارت غریب ” گر” و در زبان یونانی که نوشتجات عهد جدید است بنام “پاریپدیموس” آمده است. هر دو عبارت اینگونه معنا شده اند که :” ماندن موقتی برای مدت زمانی در ...

بیشتر بخوانید »

شما به چه چیزی چنگ زده اید؟

شما به چه چیزی چنگ زده اید؟ نگاهی به کتاب روت ۱: ۱۵- ۱۷ و انجیل به قلم یوحنا ۶: ۶۶- ۶۸ نوشتۀ: ح.گ اوایل عوض شدن رژیم و سبک سیاسی ایران در سالهای ۱۳۵۷ بود که یک شعار عربی را میتوانستی بر روی پرچم ها، در نمازهای جمعه و ...

بیشتر بخوانید »