پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
خانه / روح القدس و درک درست از وجود او

روح القدس و درک درست از وجود او

همه چیز را تحقیق کنید و هر روح را قبول مکنید

همه چیز را تحقیق کنید و هر روح را قبول مکنید! مسئولیت هر مسیحی در قبال ایمان خود نوشتۀ: ح.گ آیا یادتان میاید عیسای خداوند ما را از چه نوع انبیای کذبه ایی بر حذر داشت؟ چه نوع ایماندارانی را وقتی در زدند و التماس کردند، اجازۀ ورود به جلال ...

بیشتر بخوانید »

روز پنطیکاست: روز نزول روح القدس و انچه که هست و آنچه که نیست.

پنطیکاست: آنچه که هست و آنچه که نیست! نگاهی به نامۀ اعمال رسولان باب ۲ نوشتۀ: ح.گ مقدمه در این عصری که تشنگی مردم ایران به کلام خدا و نام مسیح هر روز زبانه میکشد نباید متعجب شویم که فرقه های متعدد مسیحی بنا به ذوق و برداشت خود، آنچه ...

بیشتر بخوانید »

همراه با روح خدا پیش بسوی خلقت تازه در مسیح

همراه با روح خدا پیش بسوی خلقت تازه در مسیح! دلیل اساسی برای دادن روح‏القدس نوشتۀ: ح.گ تاکنون در سلسله مقالات این سال جدید تحت عنوان تازگی و خلقت تازه در مسیح مطالب گسترده‏ایی را آغاز کرده و سعی نمودیم تا ریشۀ این مهم زندگی مسیحی را بر طبق کلام ...

بیشتر بخوانید »

دلیل دادن روح القدس به ایمانداران مسیحی

همراه با روح خدا پیش بسوی خلقت تازه در مسیح! دلیل اساسی برای دادن روح‏القدس نوشتۀ: ح.گ تاکنون در سلسله مقالات این سال جدید تحت عنوان تازگی و خلقت تازه در مسیح مطالب گسترده‏ایی را آغاز کرده و سعی نمودیم تا ریشۀ این مهم زندگی مسیحی را بر طبق کلام ...

بیشتر بخوانید »

روح القدس و شناخت فرقه های کاذب مسیحی

روح القدس حقیقتی در بارۀ او و تشخیص باورهای کاذب شاخه های مسیحی اگر نبوتها باشد نیست خواهد شد و اگر زبانها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زایل خواهد گردید.زیرا جزیی علم داریم و جزئی نبوت مینمائیم ( اول قرنتیان باب ۱۳ آیۀ ۸ و ۹) نوشتۀ : ح ...

بیشتر بخوانید »

نشان روح القدس

صدای وزیدن باد نشان روح القدس! نوشتۀ: ح.گ به روز پنطیکاست رسیدیم! روزی که در بین اغلب فرقه‏های مسیح این روز را جشن گرفته و به گونۀ خاصی مراسم یکشنبۀ خود را اجرا میکنند. و من از خودم میپرسم: آیا مسیحیت پروتستان قدم به قدم به ایجاد شریعت در بین ...

بیشتر بخوانید »

روح القدس در قرآن و عدم درک درست آن

روح القدس کیست؟قران چه دارد در بارۀ او بگوید؟ ملاقاتی با شخصیت سوم تثلیث مقدس نوشتۀ : ح گ در این مقاله شما میخوانید: ۱-پیش در آمدی بر اهمیت روح القدس ۲-معنای روح القدس ۳-فرق بین روح القدس و فرشتگان و ریشه های آن در قرآن ۴-برداشت نادرست از درک ...

بیشتر بخوانید »

روح القدس و درک شخصیت او

روح القدس حقیقتی در بارۀ او و تشخیص باورهای کاذب شاخه های مسیحی اگر نبوتها باشد نیست خواهد شد و اگر زبانها انتها خواهد پذیرفت و اگر علم زایل خواهد گردید.زیرا جزیی علم داریم و جزئی نبوت مینمائیم ( اول قرنتیان باب ۱۳ آیۀ ۸ و ۹) نوشتۀ : ح ...

بیشتر بخوانید »