پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
خانه / سرانجام شاگردان اولیۀ عیسای مسیح

سرانجام شاگردان اولیۀ عیسای مسیح

شما تبعه چه کشوری هستید؟ چه گذرنامه ایی دارید؟

شما تبعۀ چه کشوری هستید؟ پاسپورت چه کشوری را حمل میکنید؟ نگاهی به نامۀ پولس رسول به ایمانداران شهر فیلیپی ۳: ۲۰- ۲۱ اکنون سالهای متمادی میباشد که ایرانی ها این سرزمین را ترک کرده و در موارد بسیاری متاسفانه فرار کرده و به کشورهای سراسر دنیا پناهنده میشوند. از ...

بیشتر بخوانید »

از زبان شمعون ماهیگیر

از زبان شمعون ماهیگیر بنیان و اساس ایمان مسیحی ما که باید بر آن استوار ماند. نوشتۀ:ح.گ در حوالی سالهای ۶۴ بعد از میلاد مسیح، پطرس رسول، شمعون پسر یونی، ماهیگیری اهل جلیل ناصره، یکی از اولین شاگردان عیسای مسیح، که گویی اکنون در روم بسر میبرد( اول پطرس ۵: ...

بیشتر بخوانید »

یوحنا پسر زبدی برادر یعقوب

یوحنا برادر یعقوب از اینکه عیسای مسیح به روایت مرقس به یوحنا و برادرش لقب ” برادران رعد ” داده بود ( مرقس ۳ : ۱۷ ) میتوان این را برداشت نمود که آنها برادرانی تند مزاج بودند.این به ما کاملا ثابت می گردد ،زمانی که عیسای مسیح و شاگردان ...

بیشتر بخوانید »

یعقوب برادر متی

یعقوب برادر متی ( معروف به کوچک ) به غیر از اینکه نام او بعنوان یکی از دوازده شاگرد مسیح در انجیل قید گردیده دیگر ما نامی ،سوالی و یا اظهار نظری مانند پطرس یا توما یا فیلیپس یا دیگران از او در انجیل نداریم.از میان سه یعقوبی که در ...

بیشتر بخوانید »

یعقوب برادر یوحنا

یعقوب برادر یوحنا (معروف به بزرگ) ” مادرش به نزد مسیح آمد و از او خواست تا دو پسرش یعنی او و یوحنا را در پادشاهی خود یکی را در دست راست و دیگری را در دست چپ خود قرار دهد.آن روز عیسای مسیح از این دو برادر پرسیده بود:” ...

بیشتر بخوانید »

متی معروف به باجگیر

متی پسر حلفی او را بنام لاوی نیز خوانده اند.مردی باجگیر که مطرود خانواده و مردمش بود.مسیح با او در کنار دریاچۀ جلیل در کفرناحوم در محل گرفتن عوارض از مردم ملاقات نمود.نامش را خواند و او دکان باجگیری اش را ،گویی ننگ و عارش را پس پشت نهاد و ...

بیشتر بخوانید »

سرانجام زندگی فیلیپس شاگرد مسیح

فیلیپس دو فیلیپس در کلیسای اولیه وجود داشت.اولی فیلیپس اهل بیت صیدای جلیل و از اولین کسانی بود که به روایت یوحنا به فرمان مسیح بدنبال او رفته و از شاگردان مسیح گشت.( یوحنا ۱ : ۴۳ ) دومی فیلیپسی بود که در نامۀ اعمال از او نام برده می ...

بیشتر بخوانید »

توما معروف به شکاک

توما معروف به دوقلو یا شکاک آن اندازه که تاریخ مسیحیت از فعالیت های توما اطلاعات در دست دارد از شاگردان دیگر مسیح ندارد.نام او در تاریخچۀ سرزمین های متعددی آورده شده است.از شمال و جنوب گرفته تا سرزمین هایی در شرق و غرب.براستی این شاگرد که روزی به مسیح ...

بیشتر بخوانید »

تدی یا ملقب به یهودا

یهودا یا تدی نام سه یهودا در کتابمقدس (عهد جدید) آورده شده است.یهودای اسخریوطی ،یهودا برادر ناتنی عیسای مسیح و یهودا یا تدی پسر یعقوب (لوقا ۶:۱۵ ).از یهودای اسخریوطی در این مقاله دانستیم.در بارۀ یهودا برادر ناتنی مسیح که بعد از قیام عیسای مسیح از مرگ به او ایمان ...

بیشتر بخوانید »

برتولما یا نتنائیل شاگرد مسیح

برتولما یا نتنائیل وقتی فیلیپس با شوق زیاد پیش او آمد و از ملاقات خود با ” آن کسی که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران در بارۀ او سخن گفته اند ” با هیجان خبر داد.احتمال اینکه برتولما نیز ناگهان شوق زده و متحیر شده باشد ،شکی نیست ...

بیشتر بخوانید »