پنج شنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۸
خانه / شخصیت‌های برجستۀ کتاب مقدس

شخصیت‌های برجستۀ کتاب مقدس

روزی که توانستم در صلح زندگی کنم

روزی که توانستم در آرامش و صلح زندگی کنم                           آرامش و صلحی بالاتر از فهم بشر در انتظار شماست  آدمیزاد تخم اضطراب و دلهره را زمانی در دل خود کاشت که از خالق و سازندۀ خود به دلیل گناه دور شد.تنها شد.بی او شد.مانند گوسفندی که از چوپان و ...

بیشتر بخوانید »

اسحاق، درستی وعده خدا

اسحاق درستی وعدۀ خدا اسحاق یعنی:او میخندد در کتابمقدس:تقریبا ۱۳۷ بار نام او بکار برده شده است.برای دانستن بیشتر در بارۀ  این مرد باید کتاب پیدایش به قلم موسی فصل های ۲۱و۲۲و۲۴و۲۶ را بخوانیم. اصل و نسب او:اسحاق فرزند ابراهیم،ابراهیم فرزند تارح،تارح فرزند ناحور،ناحور از نسل سام،سام فرزند نوح،نوح از ...

بیشتر بخوانید »

یونس نبی

یونس نبی و ماموریت او خداوند به در گفت که دیوار بشنود!  ( پیامی تازه از کتاب یونس نبی) نوشتۀ: ح.گ کتاب یونس نبی برای ما مسیحیان اهمیت خاصی دارد. و مهم تر از هر پیامی که این کتاب با خود به همراه داشته، پیامی است که در خصوص حقیقت ...

بیشتر بخوانید »

نوح

نوح ” استواری در ایمان به خدا در عین تنها بودن!و ناباوری!” ” نوح ” یعنی : به زبان عبری همان یناهمنو(ynahmenu ) در واقع معنای لغوی آن  این است که :از درد و رنج آسایش یافتن و یا آسایش دادن. در کتابمقدس :اسم نوح مجموعا ۴۹ بار در کل ...

بیشتر بخوانید »

ابراهیم

ابراهیم اطاعت از خدا تا در حد قربانی کردن خود ابرام یعنی :پدر سرفراز ؛نام اصلی او زمانی که تنها به خدا ایمان آورده بود ابراهیم یعنی:پدر ملتها ؛نامی که خداوند به او داد وقتی که او از راه اطاعت ،ایمان خود را ثابت نمود. در کتابمقدس : تقریبا ۳۰۰ ...

بیشتر بخوانید »