پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
خانه / ما در مسیح چه شخصیتی هستیم

ما در مسیح چه شخصیتی هستیم

ما کی هستیم ۳۱

ما کی هستیم ۳۱ ما بسوی کمال سبقت میجوییم. « بنابر این از کلام ابتدای مسیح در گذشته بسوی کمال سبقت بجوییم.» ( عبرانیان ۶: ۱ ) نشان رشد مسیحی نه به متولد شدن شما در یک خانواده مسیحی( ارمنی یا آسوری یا کاتولیک ) بستگی دارد و نه به ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم؟ ۳۰

ما کی هستیم ۳۰ ما اسلحه تام خدا را پوشیده ایم « اسلحه تام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید.» ( افسسیان ۶: ۱۱ ) هر چند بررسی و نتیجه گیری از یک آیه یک تفسیر درست نیست اما من سعی خواهم کرد تا حدودی زمینه ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم؟ ۲۹ ما در مسیح رفتار میکنیم.

ما کی هستیم ۲۹ ما در مسیح رفتار میکنیم! در مسیر نقشه الهی خود، یهوه خدای قدوس، شخصی را برگزید بنام ابراهیم تا بواسطه او، آن کس که روزی از نسل زن بدنیا خواهد آمد و بر شیطان و گناه و مرگ غلبه نماید، بصورت جسم انسانی به روی زمین ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۹

ما کی هستیم ۲۹ ما در مسیح رفتار میکنیم! در مسیر نقشه الهی خود، یهوه خدای قدوس، شخصی را برگزید بنام ابراهیم تا بواسطه او، آن کس که روزی از نسل زن بدنیا خواهد آمد و بر شیطان و گناه و مرگ غلبه نماید، بصورت جسم انسانی به روی زمین ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۸

ما کی هستیم ۲۸ ما در مسیح هستیم! میگویند که دانه اتم بسیار ریز است اما چون به قدرت و توانمندی آن نگاه میکنیم عظیم است. مثال شوخ طبعانه فارسی داریم که میگوید: فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه! یکی از کوچکترین و پرقدرترین حرف کوچک در کل ...

بیشتر بخوانید »

قدیم و تازه در مسیح به کمال رسید

قدیم و تازه در مسیح به کمال رسید! چگونه عیسای مسیح آخرین است؟ نوشتۀ: ح.گ گفتگو در خصوص این مقاله هرگز به مجال و زمان کوتاه ما بسنده نمیکند. اما به جا دیدم که برای روشنگرایی و دادن نمایی کلی به تمامی ایماندارانی که از دین اسلام به راه و ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۶

ما کی هستیم ( ۲۶ ) دوری کننده از خمیر مایه فریسیان «عیسی ایشان را گفت آگاه باشید که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.» ( متی ۱۶ : ۶ ) قصد ما این نیست که در خصوص ریشه و بررسی کتابمقدسی عبارت خمیرمایه در اینجا مطلبی را قید ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۵

ما کی هستیم ( ۲۵ ) رهانیده شده از قدرت ظلمت منتقل شده به پادشاهی مسیح! نوشته: ح.گ بارها از ما پرسیده اند که: ببخشید شما اهل کجا هستید؟ و ما به این سوال یا جواب کوتاه داده ایم و یا به کلی آن را تفسیر کرده ایم! گاهی به ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۴

ما کی هستیم (۲۴) وفاداران به کلام خدا مبحث و گفتگو در خصوص خود کتابمقدس و نحوۀ فراهم آمدن آن آنقدر وسیع و عمیق میباشد که هرگز در این مقالۀ کوتاه ما گنجایش ندارد. در این مقاله در پی سلسله مقالات “ ما کی هستیم ” قصد داریم تا به ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۳

ما کی هستیم ( ۲۳ ) کشف کردۀ معرفت خدا این نباید به این مفهوم برای ما باشد که ما معرفت خدا را به عنوان کل شناخته ایم. هرگز! اما در مسیحیت و ایمان یهودیان ، یهوه خدای ما خود را بواسطۀ عیسای مسیح به معرفی کرده است و ما ...

بیشتر بخوانید »