دوشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۸
خانه / کتاب مقدس / مطالعهٔ کتاب رومیان

مطالعهٔ کتاب رومیان

بررسی و تفسیر نامه رومیان بخش ۲۱

۲۱- فصل سوم ایات ۹- ۱۸ ” ۹پس چه گوئیم آیا برتری داریم؟ نه به هیچ وجه زیرا پیش ادعا وارد اوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. ۱۰چنانکه مکتوبست که کسی عادل نیست یکی هم نی. ۱۱کسی فهیم نیست کسی طالب خدا نیست. ۱۲همه گمراه و ...

بیشتر بخوانید »

بررسی رساله رومیان ۳: ۵- ۸

۲۰- فصل سوم آیات ۵- ۸ ” ۵لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت میکند چه گوئیم آیا خدا ظالم است وقتی که غضب مینماید؟۶ بطور انسان سخن میگویم. حاشا!در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد. ۷زیرا اگر به دورغ من راستی خدا برای جلال او ...

بیشتر بخوانید »

بررسی نامه رومیان فصل سوم آیات ۱-۴

۱۹- فصل سوم ایات ۱- ۴ ” ۱ پس برتری یهود چیست و یا از ختنه چه فائده.۲ بسیار از هر جهت اول آنکه بدیشان کلام خدا داده شده است. .۳زیرا که چه بگوییم اگر بعضی ایمان نداشتند آیا بی ایمانی ایشان امانت خدا را باطل میسازد.۴ حاشا! بلکه خدا ...

بیشتر بخوانید »

مطالعه نامه رومیان فصل ۲ ایات ۲۵- ۲۹

۱۸- فصل دوم آیات ۲۵- ۲۹ ” ۲۵زیرا ختنه سودمند است هر گاه به شریعت عمل نمائی اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنۀ تو نامختونی گشته است. ۲۶پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد آیا نامختونی او ختنه شمرده نمیشود؟ ۲۷و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را بجا آرد ...

بیشتر بخوانید »

بررسی نامه رومیان باب ۳: ۵- ۸

۲۰- فصل سوم آیات ۵- ۸ ” ۵لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت میکند چه گوئیم آیا خدا ظالم است وقتی که غضب مینماید؟۶ بطور انسان سخن میگویم. حاشا!در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد. ۷زیرا اگر به دورغ من راستی خدا برای جلال او ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان ۲ : ۲۵- ۲۹

  ۱۸- فصل دوم آیات ۲۵- ۲۹ ” ۲۵زیرا ختنه سودمند است هر گاه به شریعت عمل نمائی اما اگر از شریعت تجاوز نمایی ختنۀ تو نامختونی گشته است. ۲۶پس اگر نامختونی احکام شریعت را نگاه دارد آیا نامختونی او ختنه شمرده نمیشود؟ ۲۷و نامختونی طبیعی هرگاه شریعت را بجا ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان ۲ : ۱۷- ۲۴

  رومیان- فصل دوم ایات ۱۷- ۲۴   ” ۱۷پس اگر تو مسمی به یهود هستی و بر شریعت تکیه میکنی و به خدا فخر مینمایی ۱۸و ارادۀ او را میدانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای افضل را میگزینی ۱۹و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان ۲۰و ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۲: ۱۲- ۱۶

رومیان- فصل دوم آیات ۱۲- ۱۶ ” ۱۲زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد. ۱۳از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند ...

بیشتر بخوانید »

مطالعه کتابمقدس. نامه رومیان باب ۲ ایات ۳- ۱۱

  ۱۵- فصل دوم ایات ۳- ۱۱ ” ۳پس ای آدمی که برکنندگان چنین اعمال حکم میکنی و خود همان را میکنی ایا گمان میبری که تو از حکم خدا خواهی زیست. ۴یا انکه دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز میشماری و نمیدانی که مهربانی خدا ترا ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۲ : ۱- ۲

  ۱۴- فصل دوم ایات ۱- ۲ ” ۱لهذا ای آدمی که حکم میکنی هر که باشی عذری نداری زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوی بر خود میدهی زیرا تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میاوری. ۲و میدانیم که حکم خدا برکنندگان چنین اعمال ...

بیشتر بخوانید »