چهارشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۸
خانه / کتاب مقدس / مطالعۀ کتاب مکاشفه

مطالعۀ کتاب مکاشفه

نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه، زمان آخر نزدیک است، استوار بایست!

نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه به قلم یوحنای رسول پایان نزدیک است، خدای ما پیروز است، استوار بایست! نوشتۀ: ح.گ آنچه کتابمقدس مسیحی در اختیار ما قرار داده است تا در ایمان و دانش مسیحی رشد کنیم بی نظیر است! بیهوده نیست وقتی در می یابیم نهضت پروتستان زمانی به ...

بیشتر بخوانید »

شهر خدا

شهر خدا نگاهی دیگر به کتاب مکاشفه بابهای ۲۱ و ۲۲ نوشتۀ: ح.گ در این مقاله شما میخوانید الف- شهر ما ب- شهر خدا در کتابمقدس پ- شهر خدا در کتاب مکاشفه داستان دو شهر الف- بابل، شهر عظیم ب- شهر مقدس، شهر خدا ت- پایان سخن شهر ما من ...

بیشتر بخوانید »

او کیست که سوار بر اسب سفید میاید؟

سوار بر اسب سفید کیست و چرا میاید؟ نگاهی به کتاب مکاشفه باب ۱۹ آیات ۱۱ تا ۱۶ نوشتۀ: ح.گ در این مقاله شما میخوانید: الف- مکاشفه ۱۹: ۱۱- ۱۶ ب- او کیست؟ پ- چرا میاید؟ ت- او میاید، ایمانداران غالب آیید! غالب شدن در نبرد روحانی خود غالب شدن ...

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ مکاشفۀ عیسای مسیح بر یوحنا

مکاشفۀ عیسای مسیح بر یوحنا و نمای کلی آن و آنچه که یک مسیحی باید در بارۀ مکاشفۀ مسیح به یوحنا بداند. نوشتۀ: ح.گ نوشتن هر مطلبی در بارۀ مکاشفۀ عیسای مسیح بر یوحنا، کاری بسیار سنگین و تقریبا غیرممکن بنظر میرسد. هر چند تاکنون ایمانداران متعددی سعی کرده اند ...

بیشتر بخوانید »