دوشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۸
خانه / کتاب مقدس / مطالعۀ کتاب پیدایش

مطالعۀ کتاب پیدایش

پیدایش باب ۲۷

کتاب پیدایش باب ۲۷: ۱- ۴۶ اسحاق به سن پیری خود رسیده و نویسنده میگوید که « و چشمانش از دیدن تار گشته بود.» خواننده از خودش باید بپرسد چرا نویسنده میخواهد به این نکته اشاره کند، آن را درنخواهیم یافت تا اینکه با ادامه دادن این بخش از کتاب ...

بیشتر بخوانید »

بررسی کتاب پیدایش باب ۲۶ آیات ۱- ۳۵

کتاب پیدایش فصل ۲۶ ایات ۱- ۳۵ در ادامۀ زندگی اسحاق و تولد دو پسر دوقلوی او، یعقوب و عیسو؛ و آنچه در پایان بخش ۲۵ با هم در خصوص رابطۀ یعقوب و عیسو خواندیم، در ادامه نویسنده با ما از وجود قحطی در سرزمین کنعان سخن میگوید. و شما ...

بیشتر بخوانید »

مطالعه کتاب پیدایش باب ۲۵

کتاب پیدایش فصل ۲۵ ایات ۱- ۳۴ در این فصل کمی بیشتر در بارۀ ابراهیم میخوانیم. که او پس از فوت سارا و ازدواج اسحاق باز همسری دیگر برای خود میگیرد و از او فرزندانی چند حاصل میشود. ابراهیم پیر و سالخورده بود، هر چند تولد فرزندانی چند برای او ...

بیشتر بخوانید »

مطالعه کتاب پیدایش باب ۲۴

کتاب پیدایش فصل ۲۴ آیات ۱- ۶۷ سارا فوت کرده است. ابراهیم در نزد خود اسحاق را دارد، که اکنون قریب به ۳۷ سال داشت. هنوز مجرد بود و زنی نداشت، که بر طبق سنت آن زمان، کمی غریب است که اسحاق هنوز ازدواج نکرده است. آیا احتمال آن این ...

بیشتر بخوانید »

بررسی کتاب پیدایش فصل ۲۳

پیدایش فصل ۲۳ آیات ۱- ۲۰ نویسندۀ پیدایش در این فصل به ما میگوید که سارا صد و بیست و هفت سال داشت که در قریۀ حبرون در زمین کنعان فوت میکند. در پیدایش فصل ۱۷ آیۀ ۱۷ میخوانیم که سارا ۸۹ ساله است و ابراهیم ۹۹ سال. از اینجا ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش ۲۰

پیدایش فصل ۲۰ آیات ۱- ۱۸ این فصل گویا تکراری دیگری از فصل ۱۲ میباشد. خیلی از منتقدین به این نظر دارند. که این دو روایت از طریق دو منبع متفاوت بیان شده است اما در واقع یک واقعه بیشتر نیست. من اینطور فکر نمیکنم. زیرا واقع اول با موضوع ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش فصل ۱۹

  کتاب پیدایش فصل ۱۹ آیات ۱- ۳۸ اگر به یاد داشته باشید در فصل ۱۸ با هم خواندیم که سه نفر با ابراهیم در بلوطستان ممری ملاقات کردند. بعد از اینکه ملاقات آنها با ابراهیم خاتمه پیدا میکند یکی از آنها که میخوانیم خود را ” خداوند ” خطاب ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۲: ۱۲- ۱۶

رومیان- فصل دوم آیات ۱۲- ۱۶ ” ۱۲زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد. ۱۳از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند ...

بیشتر بخوانید »

مطالعه کتابمقدس. کتاب پیدایش باب ۱۸

کتاب پیدایش فصل ۱۸ آیات: ۱- ۳۳ زندگی ابراهیم پس از تولد اسماعیل و ختنه کردن خود و دیگر مردان خانوادۀ خود ادامه دارد. تا جایی که ناگهان ملاقات عجیبی را از طرف سه مرد با ابراهیم میخوانیم. وقتی تمام این ۳۳ آیه را میخوانیم در مییابیم که این ملاقات ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش ۱۷

کتاب پیدایش فصل ۱۷: ۱- ۲۷  در فصل قبل خواندیم که هاجر کنیز سارا برای ابراهیم پسری میاورد به نام اسماعیل. فصل ۱۷ سیزده سال پس از این ماجرا را آغاز میکند. اکنون ابراهیم ۹۹ سال دارد. بلافاصله میخوانیم که خداوند بر ابرام در این سن ظاهر میشود. بالاتر تذکر ...

بیشتر بخوانید »