سه شنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

از یکشنبه ورود به اورشلیم تا یکشنبه قیام

از یکشنبۀ ورود مسیح به اورشلیم تا یکشنبۀ قیام از مرگ چه گذشت؟ در نام عجیب او، شگفت انگیزی و ابهت وجود دارد. نوشتۀ: ح.گ یکی از نامهای که عیسای خداوند به خود گرفته و به آن ملقب است ” عجیب ” میباشد( اشعیا ۹: ۷) . در ابتدا شما ...

بیشتر بخوانید »

بررسی و تفسیر نامه افسسیان بخش ۳

بخش سوم دعایی برای درک استقرار و گام زدن استوار در مسیح عیسی نگاه کردن به افسسیان ۱ : ۱۵- ۲۳ نوشته: ح.گ         اگر آیات ۳ تا ۱۴ مانند یک سرود پرستشی نوشته شده است ایات ۱۷ تا ۲۳ این بخش به نحوه یک دعا. و در نظر داشته ...

بیشتر بخوانید »

وقتی عیسای مسیح عزم رفتن به اورشلیم را نمود

وقتی عیسی عزم اورشلیم نمود نگاهی به لوقا ۹: ۵۱ « و چون روزهای صعود او نزدیک میشد روی خود را به عزم ثابت بسوی اورشلیم نهاد.» ( از ترجمه قدیم) در ترجمه تفسیری این آیه را اینطور میخوانیم: «هنگامی که زمان بازگشت عیسی به اسمان نزدیک شد، با عزمی ...

بیشتر بخوانید »