دوشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

بررسی نامه رومیان باب ۳: ۵- ۸

۲۰- فصل سوم آیات ۵- ۸ ” ۵لکن اگر ناراستی ما عدالت خدا را ثابت میکند چه گوئیم آیا خدا ظالم است وقتی که غضب مینماید؟۶ بطور انسان سخن میگویم. حاشا!در این صورت خدا چگونه عالم را داوری خواهد کرد. ۷زیرا اگر به دورغ من راستی خدا برای جلال او ...

بیشتر بخوانید »

مطالعه کتاب پیدایش باب ۲۴

کتاب پیدایش فصل ۲۴ آیات ۱- ۶۷ سارا فوت کرده است. ابراهیم در نزد خود اسحاق را دارد، که اکنون قریب به ۳۷ سال داشت. هنوز مجرد بود و زنی نداشت، که بر طبق سنت آن زمان، کمی غریب است که اسحاق هنوز ازدواج نکرده است. آیا احتمال آن این ...

بیشتر بخوانید »

شما به چه چیزی چنگ زده اید؟

شما به چه چیزی چنگ زده اید؟ نگاهی به کتاب روت ۱: ۱۵- ۱۷ و انجیل به قلم یوحنا ۶: ۶۶- ۶۸ نوشتۀ: ح.گ اوایل عوض شدن رژیم و سبک سیاسی ایران در سالهای ۱۳۵۷ بود که یک شعار عربی را میتوانستی بر روی پرچم ها، در نمازهای جمعه و ...

بیشتر بخوانید »