پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

نگاهی نزدیک به قوت خون مسیح و آمرزش ازلی گناهان ما

نگاهی نزدیک به قوت خون مسیح و گناهان ما ایمان به آمرزیده شدن دائمی نوشتۀ: ح.گ ای ایماندار روی سخنم با تست: آیا گذشتۀ تاریک تو در شرارت و گناه و فساد، ترا میرنجاند؟ آیا گناه و لغزش امروز ترا ناامید میسازد؟ ترا افسرده میسازد؟ به تو میگوید که یک ...

بیشتر بخوانید »

آیا جهنمی وجود دارد؟ و جهنمی ها چه کسانی هستند؟

آیا جهنمی هست یا نه؟ و جهنمیان چه کسانی هستند؟ نوشتۀ: ح.گ قریب به اکثریت آرا، تاریخ کلیسای مسیح به ما ثابت میکند که کلیسای اولیه و پدران کلیسا با هماهنگی خاصی معتقد به حضور و وجود جهنم بوده و تعلیم داده اند که آنچه کتابمقدس در خصوص عذاب ازلی ...

بیشتر بخوانید »

دنیای کنونی و ایستادن بر حقیقت ایمان مسیحی

بر کجا ایستاده ایم؟ نگاهی به حقیقت خداوندی عیسای مسیح در ایمان مسیحی ما در این دنیای کنونی شما ممکن است سخنوری بسیار تنومند در کلیساها و کانال های مسیحی تلویزیون و رادیو باشید، دارای دانش والای روز، الهیات را بدانید و کتابمقدس را نیز بخوبی خوانده اید، گمان میکنید ...

بیشتر بخوانید »