سه شنبه , ۲۱ آبان ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

بررسی و تفسیر رساله عبرانیان بخش ۱

بررسی و تفسیر رساله به عبرانیان «عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالاباد همان است.» (عبرانیان ۱۳:۸) نوشته: ح. گ. مقدمه بروس فاس وستکات در کتاب رساله عبرانیان خود در همان مقدمه کتاب، هر چند او از زبان و ملیت دیگری جدا از ملت فارسی زبان ماست و باور ...

بیشتر بخوانید »

بررسی و تفسیر رساله افسسیان بخش ۱۰

افسسیان بخش ۱۰ افسسیان ۳: ۱۳- ۲۱ پس از سخن گفتن از سَر خدا در مسیح عیسی که پولس رسول آن را در طول خدمت خود عملا دنبال کرده، بشارت داده و کلیسای مسیح را به آن تشویق کرده بود. دعای دوم خود را برای ایمانداران افسس یا ایمانداران در ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۳۱

ما کی هستیم ۳۱ ما بسوی کمال سبقت میجوییم. « بنابر این از کلام ابتدای مسیح در گذشته بسوی کمال سبقت بجوییم.» ( عبرانیان ۶: ۱ ) نشان رشد مسیحی نه به متولد شدن شما در یک خانواده مسیحی( ارمنی یا آسوری یا کاتولیک ) بستگی دارد و نه به ...

بیشتر بخوانید »