پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

یونس نبی

یونس نبی و ماموریت او خداوند به در گفت که دیوار بشنود!  ( پیامی تازه از کتاب یونس نبی) نوشتۀ: ح.گ کتاب یونس نبی برای ما مسیحیان اهمیت خاصی دارد. و مهم تر از هر پیامی که این کتاب با خود به همراه داشته، پیامی است که در خصوص حقیقت ...

بیشتر بخوانید »

نوح

نوح ” استواری در ایمان به خدا در عین تنها بودن!و ناباوری!” ” نوح ” یعنی : به زبان عبری همان یناهمنو(ynahmenu ) در واقع معنای لغوی آن  این است که :از درد و رنج آسایش یافتن و یا آسایش دادن. در کتابمقدس :اسم نوح مجموعا ۴۹ بار در کل ...

بیشتر بخوانید »

داستان بزرگ کتابمقدس

داستان بزرگ کتاب مقدس چهار داستان : آفرینش- سقوط- رهایی- رستگاری یک داستان بزرگ نجات نویسنده: ح.گ مقدمه همه ما با داستان آشنایی داریم. از یک نقطه آغاز شده و در یک نقطه به پایان میرسد. و در طول این مسیر نقاط اوج و نقاط سقوط زیادی دارد که نهایتا ...

بیشتر بخوانید »