دوشنبه , ۱ مهر ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

رومیان ۲: ۱۲- ۱۶

رومیان- فصل دوم آیات ۱۲- ۱۶ ” ۱۲زیرا آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شوند و آنانی که با شریعت گناه کنند از شریعت بر ایشان حکم خواهد شد. ۱۳از آن جهت که شنوندگان شریعت در حضور خدا عادل نیستند بلکه کنندگان شریعت عادل شمرده خواهند ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۴

ما کی هستیم (۲۴) وفاداران به کلام خدا مبحث و گفتگو در خصوص خود کتابمقدس و نحوۀ فراهم آمدن آن آنقدر وسیع و عمیق میباشد که هرگز در این مقالۀ کوتاه ما گنجایش ندارد. در این مقاله در پی سلسله مقالات “ ما کی هستیم ” قصد داریم تا به ...

بیشتر بخوانید »

اصول اعتقادی وب سایت فیض

اصول اعتقادی  فیض هدف : بشارت و تعلیم پادشاهی خدا و خداوند مان عیسای مسیح در قلب تمام فارسی زبانان دنیا با تعلیم دادن کتابمقدس برای شناساندن چهرۀ ناشناختۀ عیسای مسیح به آنان و آوردن جلال و پرستش برای پدر با سربلند کردن پسر در هدایت روح القدس با گسترش ...

بیشتر بخوانید »