پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

نوشته‌های تازه

فروتنی در دانش الهی

فروتنی در دانش الهی نوشتۀ: ح.گ غرور یکی از کشنده ترین خطرات روحانی در باور مسیحی است. این غرور بود که زیباترین و داناترین فرشتۀ خدا، شیطان را وادار به سقوط کرد. و این غرور آنگاه که با دانش ما از کتابمقدس در میامیزد یک خطر مخرب را ایجاد میکند، ...

بیشتر بخوانید »

استیفان، اولین شهید کلیسای مسیح و درسی برای کلیسای ایران

استیفان، اولین شهید کلیسای مسیح ایمان، دفاع از ایمان و شهادت او، و درسی برای کلیسای ایران نگاهی به نامه اعمال رسولان باب هفتم نوشته: ح.گ در این نوشته شما میخوانید: ۱-بعد از صعود ۲- ایا میتوان به نوشته لوقا در خصوص استیفان اعتماد کرد؟     ۲- ۱- خلاصه ایی ...

بیشتر بخوانید »

کیست او؟

کیست او؟ در تولد عیسای مسیح نگاهی به انجیل مرقس باب ۲ آیات ۱ تا ۱۱ نوشتۀ: ح.گ زیرا من اطمینانی از روی ایمان دارم که اگر عیسای مسیح خدای متجسم بر روی زمین نبود، چیز خاصی در بارۀ مسیح نداشتیم که بگوییم! بله، او معلم اخلاقی توانایی بود، افلاطون ...

بیشتر بخوانید »