پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

نوشته‌های تازه

دعای پیورتن ها: بخش ۵: خدای عظیم.

خدای عظیم ای سرچشمه همه خوبی ها در من هر اندیشه بلند پروایی را نابود ساز، غرور را تکه تکه کن و آن را به بادها بسپار، هر ذره احتمالی خود را خوب دیدن، در من تار و مار کن، در من روح حقیقی فروتنی را بکار، هر حس خودبینی ...

بیشتر بخوانید »

به مناسبت تولد عیسای مسیح: کارت پستال پادشاهی خدا

کارت پستال پادشاهی خدا بررسی مرقس ۱: ۱۴- ۱۵ قرایتی چند از انجیل لوقا: فصل ۱ ایات ۵، ۱۳ ، ۲۶ ، ۳۰ – ۳۳ ، ۳۹ – ۴۳ ، ۵۱ – ۵۳ ، ۶۸ – ۷۵ فصل ۲ آیات ۴ – ۱۴ آیا تا حالا کارت پستال دیدید؟ کارت ...

بیشتر بخوانید »

در باره تولد عیسای مسیح: آن نوزاد کیست؟

” وعلامت برای شما این است که طفلی در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت.” لوقا ۱۲: ۱۲ او کیست پیچیده شده در قنداق، خوابیده در آخور؟ در عمق تولد عیسای مسیح نوشتۀ: ح.گ  اکنون دوهزار و اندی سال از تولد عیسای مسیح میگذرد. آنقدر که خبر تولد ...

بیشتر بخوانید »