پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

نوشته‌های تازه

به مناسبت تولد عیسای مسیح: هدیه ایی غیرقابل وصف!

هدیه‏ایی که غیرقابل وصف است! نوشتۀ: ح.گ در نامۀ دوم پولس رسول( از مجموعه سه نامه‏ایی که نوشته شد اما یک نامۀ آن متاسفانه در دست نمیباشد) به کلیسای قرنتس فصل نهم، او از کلیسا میخواهد که هدایایی را برای مسیحیان نیازمند قبل از رفتن آنها به آنجا جمع کنند ...

بیشتر بخوانید »