پنج شنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

از یکشنبه قیام تا نزول روح القدس

از یکشنبۀ رستاخیز مسیح تا نزول روح ‏القدس؟ نوشتۀ: ح.گ عیسای خداوند در صبح یکشنبه پس از قیام پرشکوه خود از مرگ ابتدا خود را به مریم مجدلی وقتی از اندوه نبودن جسد استادش در قبر گریان بود ظاهر ساخت( یوحنا ۲۰: ۱۱- ۱۷ و مرقس ۱۶: ۹-۱۱ ) سپس ...

بیشتر بخوانید »

پنجاه دلیل برای اینکه مسیح آمد تا مصلوب شود

شور و احساس مسیح پنجاه دلیل برای اینکه او بدنیا آمد تا مصلوب شود. نویسنده: جان پایپر مترجم: ح گ تقدیم به عیسای مسیح:                    ” خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که روی ها را از او بپوشانند و خوار شده ...

بیشتر بخوانید »

از یکشنبه ورود به اورشلیم تا یکشنبه قیام

از یکشنبۀ ورود مسیح به اورشلیم تا یکشنبۀ قیام از مرگ چه گذشت؟ در نام عجیب او، شگفت انگیزی و ابهت وجود دارد. نوشتۀ: ح.گ یکی از نامهای که عیسای خداوند به خود گرفته و به آن ملقب است ” عجیب ” میباشد( اشعیا ۹: ۷) . در ابتدا شما ...

بیشتر بخوانید »