چهارشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۸
خانه / Tag Archives: شریعت

Tag Archives: شریعت

ما کی هستیم ۱۵

ما کی هستیم ( ۱۵ ) رها شده از زنجیر شریعت و مذهب پدرانمان آزادی را تنها کسی میتواند با تمام وجود خود برای شما وصف کند که خود روزی در زندان بوده و میتواند با تمام وجود دهشت و درد زندان را برای تو وصف کند! همان مثال ایرانی ...

بیشتر بخوانید »

هدیه دادن و مسکل سقوط نکردن در شریعت

هدیه دادن و مشکل کلیسا در تعلیم دادن آن بدون سقوط نکردن در شریعت نگاهی به مرقس ۱۲: ۴۱- ۴۱ و لوقا ۲۱: ۱- ۴ نوشتۀ: ح.گ مشکل کجاست که برای کلیسا این کاملا هضم شده است که تمامی شریعت موسی در عیسای مسیح به کمال رسید و در عیسای ...

بیشتر بخوانید »