پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
خانه / Tag Archives: شهید

Tag Archives: شهید

استیفان، اولین شهید ایمان مسیحی

استیفان اولین شهید راه انجیل از کتاب: یک صلیب و دوازده نفر نوشتۀ: ح.گ میتوانیم او را اولین شهید پیام انجیل مسیح بدانیم. از یهودیان اهل انطاکیه که از دین خود برگشته و قلب خود را به عیسای مسیح داد و قبل از اینکه حتی شاگردهای خود مسیح جانشان را ...

بیشتر بخوانید »

آنها در پی خشنود کردن الله، خدای قرآن هستند!

آنها در پی خشنود کردن الله هستند! در راستای موج دستگیری و زندان و آزار و شکنجۀ ایمانداران مسیحی در سراسر خاک ایران نوشتۀ: ح.گ بیاد شعر غمناک لنگستون هیوز شاعر کمونیست سیاهپوست آمریکایی می افتم که برای اولین بار مرا با نام عیسای مسیح آشنا کرد!هیوز شاعر سیاهپوست سدۀ ...

بیشتر بخوانید »