سه شنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۸
خانه / عیسای مسیح

عیسای مسیح

Αρχηγος

Αρχηγος عیسای مسیحِ ما نگاهی به اعمال رسولان ۳: ۱۵ بعضی اوقات شما قصد دارید یک ظرف مشخصی را پُر کنید، این ظرف یک قابلیت و ظرفیت خاصی دارد، مسلما بیشتر از حجم خود را در خود نمیپذیرد و شما میمانید که هنوز خیلی مواد مانده وظرف شما جایی ندارد، ...

بیشتر بخوانید »

شبی با عیسای زنده شده از مرگ

شبی با عیسای زنده شده از مرگ       نوشتۀ: ح. گ نگاهی کوتاه به انجیل لوقا باب ۲۴ آیات ۱۳ تا ۳۲ به مدت دو هزار سال است که کلیسا برای رستاخیز عیسای مسیح از مرگ موعظه کرده است. و به مدت دو هزار سال است که هنوز برای رستاخیز ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۸

ما کی هستیم ۲۸ ما در مسیح هستیم! میگویند که دانه اتم بسیار ریز است اما چون به قدرت و توانمندی آن نگاه میکنیم عظیم است. مثال شوخ طبعانه فارسی داریم که میگوید: فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه! یکی از کوچکترین و پرقدرترین حرف کوچک در کل ...

بیشتر بخوانید »

از یکشنبه قیام تا نزول روح القدس

از یکشنبۀ رستاخیز مسیح تا نزول روح ‏القدس؟ نوشتۀ: ح.گ عیسای خداوند در صبح یکشنبه پس از قیام پرشکوه خود از مرگ ابتدا خود را به مریم مجدلی وقتی از اندوه نبودن جسد استادش در قبر گریان بود ظاهر ساخت( یوحنا ۲۰: ۱۱- ۱۷ و مرقس ۱۶: ۹-۱۱ ) سپس ...

بیشتر بخوانید »

پنجاه دلیل برای اینکه مسیح آمد تا مصلوب شود

شور و احساس مسیح پنجاه دلیل برای اینکه او بدنیا آمد تا مصلوب شود. نویسنده: جان پایپر مترجم: ح گ تقدیم به عیسای مسیح:                    ” خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که روی ها را از او بپوشانند و خوار شده ...

بیشتر بخوانید »

از یکشنبه ورود به اورشلیم تا یکشنبه قیام

از یکشنبۀ ورود مسیح به اورشلیم تا یکشنبۀ قیام از مرگ چه گذشت؟ در نام عجیب او، شگفت انگیزی و ابهت وجود دارد. نوشتۀ: ح.گ یکی از نامهای که عیسای خداوند به خود گرفته و به آن ملقب است ” عجیب ” میباشد( اشعیا ۹: ۷) . در ابتدا شما ...

بیشتر بخوانید »

وقتی عیسای مسیح عزم رفتن به اورشلیم را نمود

وقتی عیسی عزم اورشلیم نمود نگاهی به لوقا ۹: ۵۱ « و چون روزهای صعود او نزدیک میشد روی خود را به عزم ثابت بسوی اورشلیم نهاد.» ( از ترجمه قدیم) در ترجمه تفسیری این آیه را اینطور میخوانیم: «هنگامی که زمان بازگشت عیسی به اسمان نزدیک شد، با عزمی ...

بیشتر بخوانید »

راز و سّر بزرگ خدا چه بود؟

سّر و راز بزرگ خدا چه بود؟ نگاهی به مکاشفۀ خدا به پولس رسول در عیان کردن سر بزرگ خود برای دنیا نوشتۀ : ح گ  مقدمه بارها از من پرسیده اند که چرا خدا در زمانهای قدیم عیسای مسیح را بدنیا نفرستاد؟ چرا خدا در زمانهای قدیم  انسانها را ...

بیشتر بخوانید »

درک محبت آگاپه در مسیح و مسیحیت

چه محبتی!                    درک محبت ” آگاپه ” در مسیح و مسیحیت           ” خلل پذیر بود هر بنا که می بینی                                       مگر بنای محبت که خالی از خلل است.”                                                                              ( حافظ )  نوشتۀ : ح گ دو هزار سال از عمر زمینی مسیح گذشته است.بزرگترین خاطرات ما ...

بیشتر بخوانید »

روزی که توانستم در صلح زندگی کنم

روزی که توانستم در آرامش و صلح زندگی کنم                           آرامش و صلحی بالاتر از فهم بشر در انتظار شماست  آدمیزاد تخم اضطراب و دلهره را زمانی در دل خود کاشت که از خالق و سازندۀ خود به دلیل گناه دور شد.تنها شد.بی او شد.مانند گوسفندی که از چوپان و ...

بیشتر بخوانید »