سه شنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۸
خانه / کلیسا

کلیسا

بررسی نامه افسسیان بخش ۷

بررسی افسسیان بخش ۷ برداشتن دیوار دشمنی و خصومت افسسیان ۲: ۱۴- ۱۸ پولس رسول ادامه میدهد: « ۱۴ زیرا که او سلامتی ما است که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. ۱۵ و عداوت یعنی شریعت احکام را که در ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۸

ما کی هستیم ۲۸ ما در مسیح هستیم! میگویند که دانه اتم بسیار ریز است اما چون به قدرت و توانمندی آن نگاه میکنیم عظیم است. مثال شوخ طبعانه فارسی داریم که میگوید: فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه! یکی از کوچکترین و پرقدرترین حرف کوچک در کل ...

بیشتر بخوانید »

بررسی و تفسیر افسسیان بخش ۴

آنانی که مرده بودند! نگاهی به افسسیان ۲ : ۱- ۳ ما میدانیم که شماره گذاری آیات و فصل بندی های کتابمقدس کاری بود که سالها پس از نوشتن آنها به دلیل ایجاد نظم و تدریس عمیق تر کلام خداوند توسط افرادی خداشناس و خدا ترس با در نظر گرفتن ...

بیشتر بخوانید »

از یکشنبه ورود به اورشلیم تا یکشنبه قیام

از یکشنبۀ ورود مسیح به اورشلیم تا یکشنبۀ قیام از مرگ چه گذشت؟ در نام عجیب او، شگفت انگیزی و ابهت وجود دارد. نوشتۀ: ح.گ یکی از نامهای که عیسای خداوند به خود گرفته و به آن ملقب است ” عجیب ” میباشد( اشعیا ۹: ۷) . در ابتدا شما ...

بیشتر بخوانید »

درک محبت آگاپه در مسیح و مسیحیت

چه محبتی!                    درک محبت ” آگاپه ” در مسیح و مسیحیت           ” خلل پذیر بود هر بنا که می بینی                                       مگر بنای محبت که خالی از خلل است.”                                                                              ( حافظ )  نوشتۀ : ح گ دو هزار سال از عمر زمینی مسیح گذشته است.بزرگترین خاطرات ما ...

بیشتر بخوانید »

روزی که توانستم در صلح زندگی کنم

روزی که توانستم در آرامش و صلح زندگی کنم                           آرامش و صلحی بالاتر از فهم بشر در انتظار شماست  آدمیزاد تخم اضطراب و دلهره را زمانی در دل خود کاشت که از خالق و سازندۀ خود به دلیل گناه دور شد.تنها شد.بی او شد.مانند گوسفندی که از چوپان و ...

بیشتر بخوانید »

سرخ و سبز و زرد، هدیه غیر قابل وصف خدا

سرخ و سبز و زرد، هدیه غیرقابل وصف خدا نوشتۀ: ح.گ تولد عیسای مسیح بر شما مبارکباد! دو روز دیگر ایمانداران مسیحی شاید هم کسانی که مسیحی نیستند دور درختی که به زیبایی تزیین شده است مینشینند. چشمان همه از خرد و کلان به هدایای به زیبایی و ظرافت بسته ...

بیشتر بخوانید »

قدیم و تازه در مسیح به کمال رسید

قدیم و تازه در مسیح به کمال رسید! چگونه عیسای مسیح آخرین است؟ نوشتۀ: ح.گ گفتگو در خصوص این مقاله هرگز به مجال و زمان کوتاه ما بسنده نمیکند. اما به جا دیدم که برای روشنگرایی و دادن نمایی کلی به تمامی ایماندارانی که از دین اسلام به راه و ...

بیشتر بخوانید »

توازن در خدمت کلیسا و شخص مسیحی

توازن در خدمت کلیسا و شخص مسیحی نگاهی به کتاب نحمیا باب ۵ نوشتۀ: ح.گ روزهای ابتدای ایمانم به مسیح روزهای پرشوری بود، انگاری تو هوا راه میرفتم! دوست داشتم با همه از عیسای مسیح، انجیل او صحبت کنم. خدمت من در کلیسا و کمک کردن به رشد و گسترش ...

بیشتر بخوانید »

خدای همه فیض ها

خدای همه فیض ها نگاهی به رساله اول پطرس ۱: ۱- ۲ و ۱۰ و ۱۳ و ۵ : ۹- ۱۱،  افسسیان ۲: ۴- ۱۰ و تیطس ۲: ۱۱- ۱۴ و دوم تیموتایوس ۱: ۹- ۱۰ نوشته: ح.گ در این مقاله شما میخوانید: ۱-مقدمه ۲-انسان مذهبی و فیض ۳-نگاهی به عملکرد ...

بیشتر بخوانید »